Godt folkehelsevalg

Kommunene og fylkeskommunene må øke sin innsats i det forebyggende arbeidet. Fysisk aktivitet og en aktiv livsstil er viktig for å bevare en god helse, og et godt tobakksforebyggende arbeid redder liv. 6.600 mennesker dør i Norge hvert år av tobakksrelaterte sykdommer, mange av disse dør av kreft.

Å forebygge fysisk og psykisk sykdom er et kommunalt ansvar. Kommunene skal, i følge folkehelseloven, beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ påvirkning på helsen.

Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levemåten vår. Vi har ingen garanti mot å utvikle kreft, men samfunnet kan tilrettelegges slik at de sunne valgene blir de enkle valgene.

Å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen er et tiltak som vil ha stor positiv effekt for folkehelsen. Tilrettelegging av muligheten for fysisk aktivitet og en aktiv livsstil er viktig for at andelen som er fysisk inaktive skal reduseres.

Det er rørende enighet i de politiske partiene når det gjelder mer fysisk aktivitet i skolen. De ser dette som et viktig tiltak for folkehelsen, og i regjeringspartienes politiske plattform er det nedfelt at det skal tilrettelegges for mer fysisk aktivitet i skolen. Likevel skorter det på helt konkrete statlige virkemidler. Her må kommunene på banen.

Det må bygges flere gang- og sykkelveier og det må satses på flere og nye lavterskeltilbud i nærmiljøet, for eksempel friluftsområder og aktivitetsparker der folk bor. Det er viktig at de som jobber med samfunnsplanlegging i kommunene bidrar til et aktivitetsfremmende nærmiljø.

Skolene må også med. En time fysisk aktivitet om dagen for alle skoleelever på alle trinn må være et forpliktende mål, og kommunene må stimulere den enkelte skole til å øke den fysiske aktiviteten blant elevene på eget initiativ. Kreftforeningen er opptatt av å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakk, og derfor er det svært viktig at tobakksforbudet i skoletiden følges opp i kommunene.

Å begrense helseskader gjennom å redusere tobakksforbruket, beskytte befolkningen mot passiv røyking og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn, vil redde liv. Det er også mye man kan gjøre på kommunalt plan. En kommunal tilsynsordning for salg av tobakksprodukter for å hindre salg til mindreårige er ett eksempel. Et annet er innføring av tobakksfri arbeidstid for ansatte i offentlig virksomhet, slik de har gjort i Nordland Fylkeskommune. Det er også viktig med tilbud til de som ikke klarer å slutte med tobakk på egen hånd, for eksempel røykesluttkurs.

 Resultatene av forebyggende tiltak ser man ofte først flere tiår frem i tid, og det gir lite utslag på meningsmålingene og neste valgresultat. Det trengs derfor modige politikere for at de riktige tiltakene settes i ut i livet, politikere som tør å tenke lenger frem i tid enn neste valgperiode. Kreftforeningen har konkrete forslag til hva som kan gjøres for å beskytte befolkningens helse. Så er det opp til deg å stemme frem politikere som sikrer en helsefremmende kommune.

Godt valg!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.