Det var mange som ville takke Alma Johansen for 46 års innsats ved UNN. Her foretakshovedverneombud Tove Mack. Foto: Per-Christian Johansen

Gratulantene i kø da Alma (67) ble takket av

Det var mange som ville takke Alma Johansen for 46 års innsats ved UNN. Her foretakshovedverneombud Tove Mack. Foto: Per-Christian Johansen

Hun er trolig den med lengst fartstid i UNN noen gang. Tirsdag var det imidlertid tid for å si farvel for Alma Johansen (67).

Kulturavdelinga og foretakshovedverneombud Tove Mack sørget for allsang i forbindelse med avslutningen til Alma Johansen ved hjerte- og karkirurgisk poliklinikk. Foto: Per-Christian Johansen
Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen takket Alma Johansen for lang og tro tjeneste ved sykehuset. Foto: Per-Christian Johansen
Her i denne ekspedisjonen ved fløy C00 i Breivika har Alma Johansen tatt imot pasienter de siste årene. For anledningen var luka markert med en hilsen til henne. Foto: Per-Christian Johansen
Blant hjertepasienter i Tromsø har hun vært den smilende dama i ekspedisjonsluka og den som har besvart de fleste henvendelsene på telefon. Og det har helsesekretæren gjort siden mars 1971.

I 46 år har Alma Johansen hatt sin arbeidsplass ved sykehuset i Tromsø. De 20 første årene ved RST/RiTø på Strandveien, de siste 26 årene i Breivika. Og ikke en eneste dag har hun vurdert å slutte – før hun nå altså har nådd pensjonistalderen.

Store endringer

– Dette er en dag med blandede følelser og egentlig litt vemodig. Sykehuset har vært en flott og lærerik arbeidsplass i alle år. Jeg har trivdes veldig godt, selv om det selvfølgelig har skjedd store forandringer underveis og enkelte ganger vært krevende. Men alt går seg jo til, smiler Alma på sin siste arbeidsdag ved UNN.

Hun er opprinnelig fra Normannvik i Nord-Troms. Til Tromsø kom hun via tre års arbeid som sekretær på Finnsnes. Ved RST på Strandveien fikk hun først jobb ved medisinsk avdeling.

– Vi holdt til i det som ble kalt for «nonnegangen», og avdelingen besto av et fåtall ansatt. Alt ble registrert med penn eller blyant på papir, og vi skrev lange epikriser på blyskrivemaskiner, minnes den ferske pensjonisten.

Blir et stort savn

Hvor mange tusen pasienter hun har ønsket velkommen til UNN er det umulig å ha et tall på. De siste årene er det pasienter ved hjerte- og karpoliklinikken som har vært håndtert. Og der har de satt stor pris på henne.

– Jeg var ikke født da Alma startet ved sykehuset, men kan underskrive på at det har vært en glede å ha henne som ansatt her. Og hun vil definitivt bli savnet, sier seksjonsoverlege Øyvind Øygard Fosse.

Blant de nærmeste kollegene i ekspedisjonen er det ingen tvil om Johansens viktige tilstedeværelse og troverdighet overfor pasientene. De forteller blant annet om pasienter som har krevd å få snakke med Alma, selv om andre har hatt mulighet til å besvare de samme spørsmålene.

– Det er jo mange pasienter som er innom flere ganger til kontroll og som man blir litt kjent med. Jeg har satt stor pris på alle, både pasienter og kolleger, sier Alma selv.

Direktør Tor Ingebrigtsen følte også behov for å markere avgangen etter 46 år.

– Jeg fører ikke statistikk, men har aldri hørt om noen som har jobbet så lenge ved sykehuset. Det er imponerende og fortjener en stor takk, sier han.

Aktiv pensjonist

Alma takket for varme ord og oppmerksomhet, og lovet å holde kontakten med mangeårige kolleger også i fremtiden. Samtidig ser hun frem til en pensjonisttilværelse i sivile klær.

– Nå får jeg mer tid til familien, ikke minst barn og barnebarn. I tillegg er jeg glad i å gå fjellturer og gå på ski. Så langt har jeg vært skånet for mye sykdom, og håper det fortsetter slik at jeg får noen fine år som pensjonist, avslutter den spreke 67-åringen, som også har 23 deltakelser i Holmenkollstafetten bak seg sammen med mange UNN-kolleger.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.