ambulanse Narvik hoved

Medarbeiderne ved ambulansen i Narvik gleder seg til å få ny stasjon på Furumoen. Fra venstre: Kjetil Janson, Heidi Strøm, Mona Pettersen og Emil Malvig. Bak til høyre står seksjonsleder Børre Berglund. Foto: Ambulanseseksjonen UNN Narvik

Grønt lys for ny ambulansestasjon

ambulanse Narvik hoved
Medarbeiderne ved ambulansen i Narvik gleder seg til å få ny stasjon på Furumoen. Fra venstre: Kjetil Janson, Heidi Strøm, Mona Pettersen og Emil Malvig. Bak til høyre står seksjonsleder Børre Berglund. Foto: Ambulanseseksjonen UNN Narvik

Etter at Helse Nord nylig godkjente å øke investeringsrammen til Nye UNN Narvik (NUN) med 100 millioner kroner, er det klart for en topp moderne ambulansestasjon på Furumoen.

Ambulansestasjonen har ligget i mandatet for det nye sykehuset hele veien, men har ikke vært med i oppdraget til entreprenøren Hent som bygger nytt sykehus og helsehus på Furumoen.

Et nytt anbud for ambulansestasjonen har vært utlyst denne våren. Byggeprosjektet har nå evaluert tilbudene, og Narvik Bygg er tildelt oppdraget med å bygge den nye ambulansestasjonen.

ambulanse Narvik skisse.jpg
Slik skal den nye ambulansestasjonen ved nye UNN Narvik se ut. Byggingen igangsettes nå og stasjonen skal være ferdig når sykehuset åpnes offisielt neste høst. Akuttmottaket er like ved stasjonen, med inngang fra enden av den røde hovedblokka. Skisse: UNN

Om alt går etter planen skal denne stå ferdig når resten av det nye sykehuset åpnes offisielt høsten 2024. Ambulansestasjonen plasseres like ved det nye sykehusets ambulanseinngang, og vil inneholde både CBRNE-enhet og sluse for å håndtere pandemipasienter, opplyser Åge Rødde, som er Sykehusbygg HF sin prosjektleder ved NUN.

100 millioner ekstra

Det å få realisert ambulansestasjonen krevde en økning i investeringsrammen. I utgangspunktet var det et håp om at de opprinnelige 2,7 milliardene skulle strekke til alt, men også Nye UNN Narvik påvirkes av den til dels voldsomme prisstigningen de senere år.

Budsjettrammen for sykehuset ble vedtatt i 2018, lenge før både covid-pandemi og Russlands invasjon av Ukraina.

‒ Prosjektet har blitt litt dyrere enn beregnet. Selve hovedentreprisen er kontraktsfestet, men vi har hatt en del økte kostnader relatert til finansiering, samtidig som byggeindeksen har gått opp. Selve funksjonsprosjektet for ambulansestasjonen er gjennomført og håndtert innenfor den opprinnelige kostnadsrammen, men for å bygge overflateparkering ved sykehuset pluss ny ambulansestasjon, måtte NUN få nye midler. Det er denne rammeøkningen på 100 millioner kroner som nå er godkjent av UNN, Helse Nord og prosjektstyret, sier Rødde.

Ventet lenge

‒ Vi har ikke vært i tvil om at ny ambulansestasjon skulle bygges, men vi har ventet lenge på å få melding om oppstart, sier Børre Berglund som er seksjonsleder for ambulansestasjonen i Narvik.

‒ Arbeidstilsynet har innvilget dispensasjon til at vi kan fortsette å drive i dagens lokaler, på grunn av planene om ny stasjon. Uten lovnaden om ny stasjon ville den vi har i dag mest sannsynlig blitt stengt på dagen. Tegningene for hvordan den nye stasjonen skal bli har vært klare lenge, og her har vi fått være med på å planlegge den ut fra de behovene vi har, og hvilke oppdrag vi vet vi kan komme til å måtte løse, forklarer Berglund.

ambulanse Narvik Berglund
Seksjonsleder Børre Berglund er fornøyd med at detaljene for ny ambulansestasjon nå er på plass. Foto: Ambulanseseksjonen UNN Narvik

I og med at ambulansepersonellet både bor og jobber på stasjonen når de har døgn- og helgevakt, har det vært viktig med egne hvilerom. I den nye stasjonen blir det totalt ni slike. På hvilende vakt skal de ansatte ha muligheten til å sove når de er inne på stasjonen.

Det er også satt av mer kontorplass til å kunne gjennomføre møter og opplæring. Stasjonen får også eget treningsrom, og det inkluderes en egen gymsal i dette byggeprosjektet. Denne vil i hovedsak bli brukt av pasienter som er innlagt ved rus- eller psykiatrienheten, men når salen ikke er i bruk av pasienter kan også ansatte få benytte den.

Ivaretar distriktet

En CBRNE-enhet gjør det mulig å sluse, rengjøre og kontrollere pasienter som har vært utsatt for kjemiske (C ), biologiske (B), radioaktive (R) stoffer, nukleært materiale (N) eller eksplosiver (E).

I tillegg vil den nye stasjonen også inneholde fasiliteter for distriktsambulansene, slik at personellet kan lage seg mat og hvile mens de venter på at pasienten de har tatt med inn blir avklart. Ofte må ambulansen vente på beskjed om pasienten skal legges inn eller fraktes videre.

Distriktsambulansene vil også få tilgang til dekontamineringsutstyr, slik at de kan rengjøre ambulansen innvendig og etterfylle den med utstyr slik at den er utrykningsklar i det den forlater sykehuset.

LES FLERE SAKER om det nye sykehuset i Narvik her!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.