Seks mannlige ansatte kikker inn på vaktrom med to kvinner

Kjønnsbalansen er bedre på gastrokirurgen enn andre steder. Sykepleierne Nils Ahlström (f.v.), Benjamin Olaussen, Per Gunnar Førde Tvedt, Jørgen Skjørli, Henrik Clasen og Kim-Remi Kristiansen er seks av ni mannlige pleiere på avdelinga. Enhetslederne Anna Sneve og Marianne Karlsen synes det er tøft at de har fått et miljø med mange menn blant syke- og hjelpepleierne. Foto: Hege Iren Hanssen

Gutta på gastro

Seks mannlige ansatte kikker inn på vaktrom med to kvinner
Kjønnsbalansen er bedre på gastrokirurgen enn andre steder. Sykepleierne Nils Ahlström (f.v.), Benjamin Olaussen, Per Gunnar Førde Tvedt, Jørgen Skjørli, Henrik Clasen og Kim-Remi Kristiansen er seks av ni mannlige pleiere på avdelinga. Enhetslederne Anna Sneve og Marianne Karlsen synes det er tøft at de har fått et miljø med mange menn blant syke- og hjelpepleierne. Foto: Hege Iren Hanssen

- Oi, er det ingen kvinner her? Det var en pasient som lurte, ei natt da så mange som tre av sykepleierne på vakt på gastrokirugen var menn.

Visst har de kvinnelige pleiere. Men når rundt 25 prosent av sykepleierne og hjelpepleierne er menn, så merkes det – både blant pasienter og ansatte.

– Jeg tror vi er litt unike, fastslår sykepleier Benjamin Olaussen om avdelinga ved UNN Tromsø.

– Det kan hende de er flere i akuttmottaket, sier sykepleier Per Gunnar Førde Tvedt.

Mannlige ansatte utenfor gastrokirurgisk avd.
Gutta på gastro. Fra venstre Henrik, Per Gunnar, Nils, Benjamin, Jørgen og Kim-Remi. (Aleksander Voie, Mathias Fjelle og hjelpepleier Kim Garden var ikke på jobb da bildet ble tatt.)

Reagerer raskt når menn søker

– Vi syns jo det er tøft at vi har så mange menn, sier enhetsleder Marianne Karlsen på gastrokirurgisk avdeling.

Av 41 sykepleiere og hjelpepleiere er det åtte mannlige sykepleiere og en mannlig hjelpepleier – i tillegg til flere mannlige ekstrahjelper.

– Det er nok litt tilfeldig, vi har ikke gått bevisst ut og rekruttert menn. Men vi reagerer raskt når vi ser søknader fra menn, innrømmer hun.
– For vi ønsker jo å jevne ut en kvinnedominert arbeidsplass og yrkesgruppe.

Kjønnsbalansen i sykepleieryrket her i landet er i endring, og de ti siste årene har antallet menn som er sykepleiere økt med 40 prosent. Det viser 2022-tall fra Norsk Sykepleierforbund. Men fortsatt er knapt ti prosent av sykepleierne menn.

Kirurgi trekker

Denne dagen er seks av de ni mannlige syke- og hjelpepleierne på gastrokirurgen i Tromsø på jobb. Og selv om det er litt tilfeldig og litt ulike grunner til at de har havnet på denne sengeposten, så er de alle fornøyde med tilværelsen.

– Jeg var i praksis her og hadde en bratt læringskurve. Så da jeg var ferdig med studiene hadde jeg lyst på… en bratt læringskurve, gliser Kim Remi Kristiansen.

Både han og de andre tror typen arbeid de gjør på sengeposten er noe av det gutta tiltrekkes av: Kirurgi, operasjoner, flere prosedyrer, sykepleiertekniske utfordringer, action.

– Da jeg studerte var det mange kirurger som reiste til Tromsø for å bli enda bedre kirurger. Så da tenkte jeg at jeg skulle reise til Tromsø for å bli en like god sykepleier, sier Per Gunnar.

– Mye kødd

For noen er gastrokirurgen et springbrett mot videreutdanning innen anestesi og intensiv, avslører gjengen. Men de vil først og fremst framheve et godt arbeidsmiljø.

– Vi har det gøy på jobb. Det er mye kødd, flirer de.
– Her er godt sosialt miljø. Mange på avdelinga er på samme alder, mellom 20-30 år, forteller Nils Ahlström.
– Hva er det beste med jobben?

Svaret kommer lynraskt fra Nils:

– Lønna!

De andre bare humrer. Ironien glitrer i øynene på svensken.

– Som sykepleier har man mulighet til å utvikle seg både yrkesmessig og som person. Om du trøtner på en ting, så finnes det mye annet å gå videre på, sier Nils – med litt mer alvor.
– Du blir aldri ferdigutdanna, legger Henrik Clasen til.

Menn må snakke om yrket

Hva som må til for å få enda flere menn inn i sykepleieryrket har de ikke klare svar på. Men lønn er utvilsomt et virkemiddel, tror de.

– Kanskje må flere menn ut i videregående skole og snakke om yrket, foreslår Nils.
– Det er mye fokus på pleiedelen av sykepleieryrket. Men her er så mye annet, sier Henrik.
– Det er mye som er kult med denne jobben. Pleie er selvsagt en del av den, men det er så mye mer, fortsetter Jørgen Skjørli.
– En annen ting er at vi for eksempel har ønsketurnus her. Vi kan ønske oss sammenhengende nattevakter og få sammenhengende fri. De er flinke til å tilrettelegge på avdelinga, legger han til.

Kollega Inger-Helene Wilsgård buser plutselig inn i rommet.

– Ups! Får æ være en av gutta?
– NEI! svarer alle samstemte. Før de bryter ut i latter.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.