aundset_pet

Rune Sundset er klar til å starte arbeidet med å "designe" innhold og faglig kompetanse som det nye PET-senteret skal levere fra høsten 2017. Arbeidet med senteret er allerede i full gang i bakgrunnen ved UNN Breivika. Foto: Per-Christian Johansen

Han skal lede og utvikle PET-senteret

aundset_pet
Rune Sundset er klar til å starte arbeidet med å "designe" innhold og faglig kompetanse som det nye PET-senteret skal levere fra høsten 2017. Arbeidet med senteret er allerede i full gang i bakgrunnen ved UNN Breivika. Foto: Per-Christian Johansen

Rune Sundset (48) er ansatt som avdelingsleder for det nye PET-senteret med regionalt ansvar for avansert bildediagnostikk som er under etablering ved UNN Breivika.

Ett år før åpningen høsten 2017 vil Rune Sundset være på plass. Fra 1. september i år skal han sørge for å etablere et robust fagmiljø som skal bidra til å utvikle senteret til et av verdens ledende. Dette blant annet i nært samarbeid med UiT, Norges arktiske universitet og Sykehusapotek Nord.

– Vi skal blant annet ansette en egen radiokjemiker som skal bidra til å utvikle nye avanserte legemidler til bruk i undersøkelser i fremtiden, sier Rune Sundset.

– Samlet sett vil vi på sikt være mellom 50 og 60 ansatte. En god del personer har vi allerede ved UNN, mens vi skal ansette noen nye. Dette vil være personer med spesiell kompetanse som vi nok må lete litt etter for å finne. Senteret skal drives frem av de ansatte, legger den nytilsatte avdelingslederen til.

Rune Sundset har vært sterkt delaktig i prosessen med planleggingen av det nye PET-senteret, og setter stor pris på engasjement og bidrag fra Trond Mohn (til venstre). Foto: Per-Christian Johansen

Comeback ved UNN

Sundset har utdannelse både innen medisin og fysikk. Han har tidligere jobbet ved nukleærmedisinsk seksjon ved UNN, i perioden 2004-2014. De to siste årene har han fungerte som Kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord, og blant annet vært RHF-ets representant for prosessen med å få etablert PET-senteret i Tromsø.

Når dette nå skal formes med innhold, og med ansvar for PET-undersøkelser for omkring 2.500 pasienter fra hele landsdelen hvert år, fant Sundset tiden inne for å komme tilbake til Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Jeg gleder meg til oppgaven. Jeg har jo vært med i planleggingen og fulgt prosessen med senteret hele veien. I tillegg passer det fint inn med min bakgrunn rent faglig. Og jeg ser frem til å jobbe med samarbeidende miljøer på tvers av ulike fagprofesjoner, blant annet miljøet ved UiT og sykehusapoteket, sier Sundset.

– Faglig dyktig

Klinikksjef Gry Andersen ved Diagnostisk klinikk, er glad for at nettopp Rune Sundset ble mannen som skal drive frem utviklingen av PET-senteret.

– Rune har solid faglig bakgrunn. Han brenner for å få til et enestående senter, og har de nødvendige samarbeidsegenskapene rettet mot UiT, sykehusapoteket og øvrige sykehus i regionen. Han vil også bidra til å styrke forskningsaktiviteten ved senteret, sier Andersen.

Byggingen av PET-senteret foregår for fullt i Breivika nå. Åpningen neste høst vil bli foretatt av Trond Mohn, som har bidratt med penger til etableringen og nylig også la ned grunnsteinen til senteret.

UNN har for øvrig gjennomført PET-undersøkelser siden 2010, men da i mye mindre skala enn det som blir tilfelle fra neste høst. Det helt nye er at de radioaktive stoffene som benyttes nå skal fremstilles i Tromsø, av sykehusapoteket. Frem til nå er disse stoffene flydd inn fra Helsinki i Finland, og det siste halvåret fra Oslo. Det nye senteret vil for øvrig få en PET-MR-maskin, mens undersøkelser til nå er gjort i en PET-CT.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.