barsel

Her ved føden i Narvik blir det lite aktivitet i sommer, men de fødende som må til Harstad skal likevel føle seg trygge ifølge jordmor Paul Larsen (til venstre), seksjonsleder Kari Fiske og gynekolog Lars Olav Dahle. Foto: Per-Christian Johansen

Har lagt til rette for de fødende

barsel
Her ved føden i Narvik blir det lite aktivitet i sommer, men de fødende som må til Harstad skal likevel føle seg trygge ifølge jordmor Paul Larsen (til venstre), seksjonsleder Kari Fiske og gynekolog Lars Olav Dahle. Foto: Per-Christian Johansen

I seks uker fra mandag 29. juni er Harstad fødested for gravide kvinner i Narvik-området. De ansatte er forberedt på å gjøre tilværelsen best mulig for alle involverte.

I løpet av den aktuelle perioden ventes det 25-30 fødsler som normalt ville foregått i Narvik.  De gravide kvinnene, og deres familier, kan imidlertid føle seg trygge på god oppfølging i Harstad – også om det skulle oppstå plutselige fødsler.

– Selv om vi stenger i Narvik, er det jordmødre i beredskap. Det gjelder også til følgetjeneste ved behov. Og dersom primærvakta må reise med til Harstad, er det alltid en bakvakt i tillegg. De ansatte i ambulansene har også vært gjennom ekstra opplæring, sier Kari Fiske, seksjonssleder ved føden i Narvik.

Poliklinisk oppfølging

Hun viser til resultatet av fjorårets brukerundersøkelse, og har forståelse for at noen fødende vil oppleve større usikkerhet i forkant av fødselen. Dog er beredskapen sikret slik at kvinnene skal føle seg trygge.

– Etter fødsel og hjemkomst er vår barselpoliklinikk tilgjengelig fire dager i uka ved behov, legger Fiske til.

Gynekolog og mulighet for ultralydkontroll vil også være tilgjengelig sommeren i gjennom

Vi har lagt en god plan, og mener det skal være trygt for alle som skal føde i Harstad, sier overlege ved føde/gynavdelingen, Lars Olav Dahle.

Ekstra nattbemanning

I Harstad er de også godt forberedt til å ta imot ekstra fødende de neste ukene.

– Vi har ekstra sengekapasitet nå på sommeren grunnet generell lavdrift, og vil erfaringsmessig ha ekstra bemanning på nattestid. Vi har også samarbeidet med våre kolleger i Narvik, blant annet med tanke på informasjon om det polikliniske tilbudet som venter i hjembyen etter fødselen, sier seksjonsleder Maria Normann ved barselavdelingen i Harstad.

Sommerstengingen kommer som en følge av ferieavvikling og vanskelig tilgang til kvalifiserte vikarer. Narvik holdt stengt også for to år siden, da primært grunnet ombygging. I fjor holdt Harstad stengt, og Narvik utførte oppgavene for dem.

Hvordan det blir i fremtiden er ikke endelig bestemt, og blant de ansatte er det fortsatt et ønske om å holde åpent begge steder også under ferieavviklingen.

– Heftigere enn nødvendig

– Det skal gjennomføres drøftinger med ledelsen i UNN rundt dette senere i år. Vi ville helst unngått sommerstenging, og håper ikke det innføres permanent. Vi skjønner at det kreves kompetente vikarer, og respekterer at det er slik nå. Men vi tror det er mulig å løse det på andre måter. Erfaringene fra 2013 viste også at 26 prosent av de fødende hadde en heftigere opplevelse enn nødvendig knyttet til fødselen, opplyser tillitsvalgt jordmor Paul Larsen.

Stengingen av barselavdelingen i Narvik gjelder i perioden 29. juni til 10. august. Alle som føder i Harstad vil også i år bli forespurt å delta i en brukerundersøkelse for å dele sin erfaring med ordningen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.