Noen av de ansatte ved føde/gyn, gynekologisk poliklinikk og anestesi/operasjon ved UNN Harstad. Alle avdelingene er sentrale i forbindelse med gynekologiske operasjoner. Foto: Elisabeth Paulsen

Harstad har landets mest fornøyde gynekologiske pasienter

Noen av de ansatte ved føde/gyn, gynekologisk poliklinikk og anestesi/operasjon ved UNN Harstad. Alle avdelingene er sentrale i forbindelse med gynekologiske operasjoner. Foto: Elisabeth Paulsen

Ingen andre gynekologiske avdelinger i landet har så fornøyde pasienter som føde/gyn ved UNN Harstad.

Kirsten Jørgensen, seksjonsleder ved føde/gyn i Harstad. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Det viser resultatene fra en nasjonal kartlegging over pasienter som har vært inne til gynekologiske operasjoner. Hvordan opplever de møtet med helsevesenet, og hvilken medvirkning føler de at de har hatt under behandlingsforløpet?

– Det gleder meg langt inn i hjerterota at pasientene er så fornøyd med oss. Jeg er utrolig stolt over den jobben alle på føde/gyn i Harstad gjør, sier seksjonsleder Kirsten Jørgensen.

Og seksjonslederen har all grunn til å være stolt:

  • 88,6 prosent av pasientene i Harstad var svært godt fornøyd med måten de ble møtt på føde/gyn. Dette var nest best i landet.
  • 86,4 prosent av pasientene i Harstad syntes behandlingens opplegg og innhold passet svært bra for dem. Dette var nest best i landet.
  • 86,4 prosent av pasientene i Harstad mente at behandlerne i svært stor grad lyttet og forstod. Dette var best i landet.
  • 93,2 prosent av pasientene i Harstad hadde svært stor tillit til sine behandlere. Dette var best i landet.
  • 84,1 prosent av pasientene i Harstad var svært enig med sine behandlere om målsetningen for behandlingen. Dette var tredje best i landet.
  • 97,7 prosent av pasientene hadde en positiv eller svært positiv oppfatning om føde/gyn i Harstad. Dette var tredje best i landet.

Kvinnehelse som helhet

Slår man sammen alle resultatene, havner føde/gyn ved UNN Harstad helt på topp. 37 av totalt 41 føde/gyn-avdelinger i landet har vært med. Ved UNN Harstad har 63 pasienter deltatt i undersøkelsen. Dette utgjør 38 prosent av de som i 2019 ble operert ved føde/gyn, enten via kikhullskirurgi (laparaskopi) eller via livmorskanalen (hysteroskopi). Pasientene velger selv om de vil være med i kartleggingen eller ikke.

– Vi har gått fra å være en tradisjonell fødeavdeling til å tenke mer kvinnehelse som helhet. Det at vi nå har flere pasientgrupper har også vært en berikelse for de ansatte. Både helsesekretærer, sykepleiere, jordmødre, barnepleiere og leger står på for at dette skal være en god og velfungerende avdeling, sier seksjonslederen.

Les også: Sikrere kikhullskirurgi med systematisk trening

Ingen alvorlige komplikasjoner

Det nasjonale medisinske kvalitetsregisteret «Norsk gynekologisk endoskopiregister» registrerer fortløpende all gynekologisk kirurgi, og gir hver høst ut en rapport med resultatene for året før. I tillegg til tilfredshetsundersøkelsen blant pasienter, beskriver rapporten komplikasjoner som har oppstått under eller etter operasjoner. Også her kommer føde/gyn ved UNN Harstad svært godt ut, med 0 prosent moderate eller alvorlige komplikasjoner, og ingen pasienter som måtte opereres på nytt innen fire uker.

Her må det imidlertid poengteres at UNN Harstad ikke utfører de mest kompliserte operasjonene innen gynekologi. Pasienter som trenger mer avansert behandling overføres som regel til UNN Tromsø.

– Likevel beviser dette at vi gjør mye rett, sier overlege Hallvard Fjelltun.

Nasjonale topp-plasseringer må markeres. Foto: Tove Svee
Han deler seksjonslederens stolthet over resultatene. Og han vektlegger viktigheten av slike kartlegginger.

– Vi får en veldig god oversikt over hvordan vi utvikler oss over tid, og vi ser raskt om det er områder vi bør forbedre oss på. Selv om resultatene for 2019 i all hovedsak er svært gode, viser de også at vi har en litt for høy prosentandel pasienter med mindre alvorlige komplikasjoner ved kikhullskirurgi. Dette er noe vi vil jobbe videre med. I tillegg ønsker vi at enda flere pasienter sier ja til å bli registrert. I 2019 sa 38 prosent ja, i år er målet 60 prosent, forteller overlegen.

Les også: Det spesielle med fjorårets keisersnitt ved UNN var to sett med trillinger

Tromsø over landsgjennomsnittet

Gynekologisk seksjon ved UNN Tromsø plasserte seg i snitt litt under midten på resultatlista på spørsmålene om pasienttilfredshet. På de fleste spørsmålene scoret Tromsø over landsgjennomsnittet, og 92,9 prosent av de spurte hadde en positiv eller svært positiv oppfatning av avdelingen. Svarprosenten i Tromsø har vært veldig høy, nesten alle som gjennomgikk generelle, gynekologiske operasjoner deltok i kartleggingen.

Når det gjelder moderate/alvorlige komplikasjoner, er resultatene for UNN Tromsø svært gode. Spesielt med tanke på at det er i Tromsø de mest kompliserte gynekologiske operasjonene gjøres.

Føde/gyn ved UNN Narvik ble med på registreringen i 2020, og er derfor ikke med på rapporten for 2019.

Du kan se alle resultatene i årsrapporten for 2019

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.