Hektisk for engasjerte UNN-jordmødre

Selv om fødende kvinner står i kø om dagen, engasjerer UNNs jordmødre seg også på vegne av kvinners helse i både Norge og verden.

Torsdag 5. mai er Den internasjonale jordmordagen. Allerede i dag tidlig ble det markert, med jordmorkaffe og jordmorboller til UNN-ansatte på vei til jobb i Tromsø.

Markeringen fortsetter med blant annet solidaritetsløpet «Løp for livet» på Valhall onsdag ettermiddag – i hvert fall for de av jordmødrene som ikke er på jobb eller må bidra ekstra i forbindelse med «høytid» på fødeavdelingen.

jordmor
Noen av jordmødrene ved UNN Tromsø, sammen med baby nummer 488 i 2016. Fra venstre: Yvonne Oppheim Sollied, Trude Elin Benonisen, Anne Mette Severinsen, Siv Skarding og Renate Grundvåg. Foto: Per-Christian Johansen

Som i 2014 var det også i fjor åpenbart mye hygge i sommermånedene i Tromsø.

– I april var det ekstra trykk med totalt 130 fødsler. Og denne uken har vi så mange på termin at det er nødvendig med ekstratiltak for å sikre god nok bemanning, meldes det fra fødeavdelingen ved UNN Breivika.

Les også: Nesten 2.000 UNN-babyer i 2015

Global kvinnehelse

Likevel vil jordmødrene ta seg tid til markere Den internasjonale jordmordagen.

– Det er viktig for oss å bidra til å sette fokus på kvinnehelse både nasjonalt og globalt, sier UNN-jordmødrene Trude Benonisen og Kathrine Hågensen.

Sistnevnte skal blant annet delta i «Løp for livet» på Valhall i ettermiddag. Der skal hun og en rekke kolleger gjennom sponsorengasjement fra venner og kjente løpe inn penger til å forbedre fødselsomsorgen i Afghanistan.

Mange dødsfall

Den norske jordmorforening har samarbeidet med Afghanistankomiteen siden 2009. Sistnevnte driver nå åtte skoler for jordmødre og helsesøstre i Afghanistan. Siden 2002 har komiteen utdannet 13 prosent av jordmødrene i landet.

– Det er faktisk slik at det daglig dør 12 kvinner i forbindelse med fødsel i Afghanistan. Barn dør også. Derfor er det viktig å bidra gjennom denne type solidaritetstiltak, poengterer Kathrine Hågensen.

På verdensbasis anslås det at rundt 300.000 kvinner og 3 millioner nyfødte dør årlig som følge av komplikasjoner under svangerskap, fødsel eller i barseltiden.

Ved UNN Tromsø gjennomføres nærmere 1.500 fødsler hvert år. Pr. 3. mai var det registrert 488 nyfødte så langt i 2016.

Du kan lese mer om Den internasjonale jordmordagen og «Løp for livet»-aksjonen her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.