Herlig store tanker, sykt langt nord

Når hørte du sist noen si; ”det er ingen grunn til at ikke vi kan være best i verden”?

Det er herlig store tanker å ha. Spesielt når de kommer fra et lite gastrokirurgisk miljø ved et lite universitetssykehus, utenfor allfarvei, #syktlangtnord.

Da gastrokirurgene ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ville lære seg kikkhullskirurgi i øvre deler av kroppen (spiserør, lever og mage) hentet de like godt en av verdens fremste på området til Tromsø. Guy-Bernard Cadieré leder et europeisk senter for kikkhullskirurgi ved universitetssykehuset Saint Pierre i Brussel. Han kom i 2012 nordover for å undervise UNNs gastrokirurger når man for første gang i Norge skulle utføre kikkhullskirurgi i et spiserør.

Operasjonen ble direkteoverført til fagfolk andre steder i landet og UNNs gastrokiruger var i sentrum for begivenheten. Alt gikk etter planen og pasienten kunne reise hjem etter 11 dager, frisk og rask.

Avdelingsleder ved gastrokirurgisk avdeling i UNN, Rolv Ole Lindsetmo sto 9. mars i år på førstesiden av VG som representant for et fagmiljø som er kommet langt, ja, muligens lengst i Norge, innenfor robotkirurgi. VG omtaler store og kompliserte operasjoner ved store norske sykehus, der kirurgene har tatt i bruk nye og moderne operasjonsmetoder.

UNN er foreløpig det eneste sykehuset i landet som bruker robotkirurgi under kreftoperasjoner i tykk- og endetarm. Rundt 90 pasienter med endetarmskreft opereres årlig med roboten på UNN.

Rolv Ole Lindsetmo hevder ubeskjedent at UNN er i verdenstoppen når det gjelder behandling av endetarmkreft. Det kan dokumenteres. Den samme avdelingslederen sier ”det er ingen grunn til at ikke vi kan være best i verden”. Og ja, han har kanskje rett? Det er det ingen grunn til. Men vi må tørre å tenke tanken og vi må tørre å rope den ut.

Det aller viktigste med å uttrykke ambisjoner er at man viser mot, vilje og lyst til å nå mål som i utgangspunktet virker uoppnåelig. Ofte er det veien mot målet som gir et løft, ikke måloppnåelsen i seg selv. Tenk om vi i UNN kunne si at vi skulle bli best i Norge på sykehusinfeksjoner. Tenk om vi kunne håndtere dette området så godt at vi fikk infeksjonsraten ned på et minimumsnivå.

Hva med epikrisetiden? Og fristbruddene? Dersom fagfolkene sammen med lederne og støtteapparatet samlet gikk inn for å bli landets mest infeksjonsfrie sykehus. Ville vi klare det?

Når vi i dette bildet også tar med at UNN har utdanning som satsningsområde i årene som kommer, er vi inne i sakens kjerne. Studenter, nyutdannende fagfolk og lærlinger skal formes inn i en organisasjon for å bli bærere av morgendagens muligheter. Dersom det ikke finnes felles uttrykte ambisjoner i en organisasjon som UNN, blir det fort et uinteressant sted å være.

Unge mennesker med ambisjoner ønsker å være med på utvikling, og brenner av lyst til å oppnå gode resultater og jobbe mot hårete mål. Men noen rutinerte ringrever må gå foran og vise vei, forme målene. Det har gastrokirurgisk avdeling gjort gjennom å hente verdensekspertise innenfor kikkhullskirurgi til UNN. Og de har vært villig til å investere i ny læring fordi det er resultatene for pasientene som teller. UNN skal gi den beste behandling.

Til alle dere som sitter og tenker at ”dette kunne vi også gjort”.

Gjør det!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.