Historien om veneflonene

Valg av venefloner illustrerer hvor store summer som kan spares på medisinsk forbruksmateriell, uten at dette går utover kvaliteten på pasientbehandlingen.

varekostnad Veneflon 1
De ser like ut, og de leveres av samme leverandør. Men over et år blir kostnadsforskjellene mellom de ulike veneflonene veldig store. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
UNN bruker i dag to typer venefloner. Den ene er ferdig montert, mens den andre manuelt må koples til en liten slange, noe som skjer ute på sengeposten. Begge variantene leveres av samme leverandør, så selve kanylen er den samme, men prisforskjellen på de to typene er kr 27,60.

– Enhetsprisen på disse varene er jo ganske lav, men forbruket vårt er så høyt at de totale kostnadene merkes likevel. Om vi ved UNN hadde hatt samme fordelingen i bruken mellom disse to variantene av venefloner som de har ved Nordlandssykehuset, ville vi ha spart 2,2 millioner kroner hvert år, sier innkjøpssjef Helge Vorren.

En lav enhetspris som på grunn av stort forbruk bidrar til høye kostnader, er den ene grunnen til at veneflonene er et godt eksempel på utfordringen med varekostnadene i UNN. Problemet med organisering er den andre.

– Om dette var en vare som bare ble benyttet på én avdeling eller et fåtall avdelinger, hadde det vært ganske håndterlig å skape nye rutiner og nye bruksmåter. Men venefloner er en vare som nesten alle sengepostene benytter, på tvers av avdelingskultur og arbeidsrutiner, og da kreves det veldig mye for å skape endringer, påpeker Vorren.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.