Historisk kurs med fokus på Parkinson

Interessen var stor da det første kurset for Parkinson-rammede ble avviklet i Harstad. 13 av de 14 kursplassene ble benyttet.

Disse bidro til gjennomføringen av kurset for personer rammet av Parkinson i Harstad. Fra venstre Siv-Marit Pettersen (spespol), Karin König (spespol), Monica Balswick (LMS), Martin Gustafsson (spespol) og Alf Hanssen (leder av Parkinsonforeningen). Foto: Jan Frode Kjensli
De som er rammet av Parkinsons sykdom opplever store endringer i hverdagen. Skjelvinger, stivhet i armer og ben og dårlig koordinasjon begrenser muligheten for å delta på mange dagligdagse aktiviteter.  Stemmen er også avhengig av muskelstyring, og den blir også rammet ved Parkinson sykdom.

Kurset, som også inkluderte pårørende, har som mål å gjøre kursdeltakerne bedre i stand til å leve med sykdommen og mestre utfordringene den medfører. På kurset lærer man om legemiddelbruk, ernæring, ergoterapi, trening, og å håndtere de følelsesmessige utfordringene. I tillegg får man møte andre i samme situasjon.

Flere aktører var med på å lage kurset. Spesialistpoliklinikken, Lærings- og mestringssenteret i Harstad, Parkinsonforeningen ved Alf Hanssen og Harstad kommune.

Kurset inngår som en del av oppfølgingstilbudet ved Nevrologisk poliklinikk UNN Harstad, og pasienter settes opp på venteliste i forbindelse med samtale der. Hvis du ikke er pasient ved avdelingen kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet e-henvisning sendes til Nevrologisk poliklinikk UNN Harstad. Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen.

Interessen for det første kurset var  såpass stor at man regner å kjøre kurset flere ganger.

Kontakt gjerne Lærings- og mestringssenteret ved UNN Harstad dersom du vil vite mer. Kontaktperson er Monica Balswick,  telefon 770-15785 eller e-post monica.haukeboe.balswick@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.