omvisning flyttegruppa NUN (5 av 6)

Deler av den overordnede flyttegruppa på inspeksjon i nylokalene tidligere i år. Fra venstre: Stig Everth Johannessen, Hilde Weisner, Anna Karine Hesselberg, Mari-Elena Dragly, Merete Kristiansen, Beate Klubnes, Vibeke Haukland, Robert Grønbech, Anne-Grete Svanberg, Geir Hugo Bolle og Sarah Nyland. Foto: Per-Christian Johansen

– Hjelp, vi skal flytte!

omvisning flyttegruppa NUN (5 av 6)
Deler av den overordnede flyttegruppa på inspeksjon i nylokalene tidligere i år. Fra venstre: Stig Everth Johannessen, Hilde Weisner, Anna Karine Hesselberg, Mari-Elena Dragly, Merete Kristiansen, Beate Klubnes, Vibeke Haukland, Robert Grønbech, Anne-Grete Svanberg, Geir Hugo Bolle og Sarah Nyland. Foto: Per-Christian Johansen

De er i full gang med planleggingen. I løpet av høsten skal rundt 600 ansatte ved UNN Narvik flytte fra gamle lokaler i sentrum og Håkvik, til flunke nytt sykehus på Furumoen.

omvisning flyttegruppa NUN (1 av 6)
Sykehusapotek Nord åpner i egne lokaler ved Nye UNN Narvik, og Anna Karine Hesselberg registrerer at produksjonsutstyr allerede er på plass. Foto: Per-Christian Johansen
Ei overordnet flyttegruppa har allerede vært i sving noen måneder. Deltakerne representerer klinikker og sentre i UNN. I hver klinikk og hvert senter pågår det planlegging av den minste detalj.

Å flytte et helt sykehus, er ikke småtteri!

– Det er spennende, men også krevende å være med i arbeidet. Når alle enheter som er avhengige av hverandre skal flytte i samme tidsrom, må vi ha gode planer for å kunne håndtere de hendelser som kan oppstå, sier Beate Klubnes, flyttekoordinator for Akuttmedisinsk klinikk.

– Det krever grundig planlegging med bruk av sjekklister underveis, god plan på opplæring, god informasjon og involvering av alle ansatte. VI må også gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser, sier Anna Karine Hesselberg, som leder arbeidet med å etablere det nye sykehusapoteket på Furumoen.

Hektisk høst

Alt av nytt utstyr vil være på plass på Furumoen til de ansatte flytter inn. Men mye gammelt utstyr skal også flyttes med. Og ikke minst, det krever en god plan for inneliggende pasienter som skal flyttes noen kilometer lenger nord i Narvik.

omvisning flyttegruppa NUN (2 av 6)
Beate Klubnes ser frem til å innta de nye lokalene sammen med kollegene i Akuttmedisinsk klinikk. Her foran det nye traumerommet i akuttmottaket. Foto: Per-Christian Johansen
Den 8. august overtar UNN den daglige driften av nybygget. Frem til 20. november skal ansatte gjennom opplæring og bli kjent i nye omgivelser. Fra 21. november er Furumoen arbeidsted for de aller fleste medarbeiderne.

I mellomtiden har også tilbudet rettet mot psykisk helse og rus flyttet fra Håkvik til Furumoen. De tar i bruk ny-lokalene i midten av oktober.

– Prosessen er svært omfattende, og etter hvert som vi jobber oss ned i detaljene blir det mer åpenbart hvor omfattende arbeidet egentlig er. Det er utrolig mange små og store avklaringer som må på plass, og vi er avhengig av at alle bidrar, sier avdelingsleder Geir Hugo Bolle ved rusavdelinga.

For de ansatte i Håkvik blir det en stor omstilling å flytte fra romslige lokaler til mer tilpassede og tilmålte lokaler.

– De nye lokalene er utformet i tråd med de kravene som har vært meldt inn gjennom interne prosesser. For de som har vært vant til å jobbe på enekontor, blir nok den største omstillinga å skulle jobbe på teamkontor sammen med tre andre kolleger. Det viktigste vi gjør akkurat nå er å kartlegge utstyr som skal være med og sikre at den fysiske overflyttinga blir så detaljert planlagt som mulig, slik at vi unngår overraskelser og forsinkelser når vi kommer til oktober, legger Bolle til.

LES OGSÅ: Tilrettelagt kvinnestue for ruspasienter

omvisning flyttegruppa NUN (6 av 6)
Kafé og kantineområdet begynner å ta form, innrammet i lyse og trivelige omgivelser med god utsikt. Foto: Per-Christian Johansen

Nøye planlegging

Deltakerne i den overordnede flyttegruppa har uten tvil hektiske uker og måneder foran seg.

– Når alle enheter som er avhengige av hverandre skal flytte i samme tidsrom, må vi ha gode planer for å kunne handtere de hendelser som kan oppstå. Det blir mye transport av både utstyr og pasienter på relativt kort tid. God opplæring og gjennomgang av de nye lokalene i forkant av flyttingen er viktig for at vi skal være kjent med logistikk og pasientforløp, sier Beate Klubnes.

For å holde oversikt og kunne jobbe planmessig i den overordnede flyttegruppa, er det blant annet produsert voksduker med plantegninger av de nye lokalene. Disse benyttes for å vise vei og ha oversikt over alle rom hvor de ulike enhetene skal flytte inn.

– Dukene skal også benyttes til å øve på arbeidsflyt i nye arealer, sier driftsleder Vibeke Haukland ved UNN Narvik, som også er ansvarlig for arbeidet som gjøres i den overordnede flyttegruppa.

omvisning flyttegruppa bolle
Geir Hugo Bolle ser frem til at rusavdelinga skal flytte fra Håkvik til Furumoen. Foto: Per-Christian Johansen

– Det er og blir krevende med slike prosesser, men samtidig spennende og veldig meningsfylt. Vi må holde tunga rett i munnen og lære oss nye arbeidsområder samtidig som flytteprosessen foregår. Når vi flytter inn skal vi jo også ta i bruk nye IKT-systemer som fortsatt er under utvikling. Men vi går på med godt mot, og føler oss heldige som får være en del av dette, sier Anna Karine Hesselberg.

Forandring fryder

Uansett, alle ser frem til å komme på plass og videreutvikle pasienttilbudet i de nye omgivelsene. Forskjellen fra de nåværende lokalene er formidabel.

SE BILDESERIE fra Nye UNN Narvik her (Facebook).

– Dette blir veldig bra, og vi gleder oss til å kunne levere enda bedre tjenester til sykehuset og pasientene. For eksempel vil pasientene kunne få med seg legemidlene de trenger når de skrives ut fra sykehuset, i motsetning til i dag der de må få dette fra et apotek i ettertid. Dette vil gjøre det mye enklere både for pasientene og pårørende, legger Hesselberg til.

– Personlig er jeg veldig fornøyd, og jeg tror den helheten som UNN Narvik kommer til å representere blir bra. Å samlokalisere alle fagfeltene kan bidra til å bryte ned barrierer og løse opp stigma som ofte er knyttet til pasientgruppene innen psykisk helsevern og rusbehandling, sier Geir Hugo Bolle.

– Det første møtet med sykehuset er noe helt annet enn det vi tilbyr i dag. Hovedinngangen med lyse flotte lokaler, flott kafeområde og frivillige som vil være behjelpelig. Jeg tror det vil bli godt mottatt av pasienter og pårørende, avslutter Beate Klubnes.

LES FLERE saker om Nye UNN Narvik her!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.