Hjelper 300 par i året

Prøverørsenheten ved UNN (IVF-enheten) ble etablert i 1984. Nå er de på plass i nye midlertidige lokaler i Breivika.

ivf-enheten
Her er en del av de involverte ved IVF-enheten i forbindelse med åpningen av de nye lokalene tidligere i april. Sylvi Johansen, Sissel Anne Hansen, Benedikte Spurkeland, Åshild Grepperud, Inger Olaussen, Hege Dekkerhus og Purusotam Basnet.
Tidligere denne måneden flyttet de 10 ansatte ut fra A-fløya – som nå skal renoveres – til litt mer tilbaketrukkede lokaler i C-fløya, plan 4.

– Vi er ute i en midlertidig, litt avskjermet tilværelse. Men lokalene vi har fått er blitt fine og er funksjonelle, selv om vi gjerne skulle hatt litt større plass, sier seksjonsleder ved kvinneklinikken Hege Dekkerhus og overlege Martha Hentemann ved IVF-enheten.

Ved åpningen vanket det kake til de ansatte og inviterte gjester. Mer kake blir det i løpet av sommeren, når enheten markerer 30-årsjubileet for de første prøverørstvillingene i Norge, som ble laget ved IVF-enheten i Tromsø.

– Vi er eneste sykehuset i Helse Nord med dette tilbudet, og dermed også verdens nordligste IVF-enhet (In vitro-fertilisering/assistert befruktning). Hvert år gjør vi rundt 300 prøverørsbehandlinger. Individuell utredning og behandling av hvert enkelt par er nøkkelen til suksess. Omkring en tredjedel av disse ender med fødsler, slik at det blir omkring 100 barn hvert år, forklarer overlege Martha Hentemann.

IVF-enheten – som består av et tverrfaglig team av lege, professor, bioingeniør, jordmor, sykepleier og kontoransatt – håndterer også et laboratorium for sædanalyse. De har også sædbank for menn som skal gjennomgå behandling som kan skade forplantningsevnen. Her kan sæd oppbevares nedfryst i inntil 30 år.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.