Hjelper ledelsen med kvalitetssikring

Lena Oprand Heggelund (50) skal lede implementering av ny modell for «Ledelsens gjennomgang».

En gang i året skal ledelsen ved UNN kvalitetssikre at alle styringssystemer ved sykehuset fungerer effektivt. «Ledelsens gjennomgang» skal beskrive om tiltak virker som planlagt, og om styringssystemet er dekkende. Med andre ord; beskrive om UNN blir bedre blant annet på kvalitet, pasientsikkerhet, oppfølging av revisjoner og tilsyn, arbeidsmiljø, ytre miljø, og at det drives i samsvar med lovkrav. Denne evalueringen – som UNN er pålagt å gjennomføre – skal bidra til kontinuerlig forbedring av virksomheten.

Lena Oprand Heggelund begynte i ny jobb i kvalitetsavdelingen 16. mai. Foto: Per-Christian Johansen
Måten disse gjennomgangene blir gjennomført på skal nå Lena Oprand Heggelund jobbe med.

– Vi er god på planlegging og gjennomføring, men det å evaluere og korrigere kan vi bli bedre på. Overholder vi forskriftene? Fungerer systemet? Eller kan vi gjøre ting bedre? Slike spørsmål må vi stille oss, sier Heggelund.

16. mai begynte hun i jobben som rådgiver for kvalitet og utviklingsarbeid ved kvalitetsavdelingen. Nå skal hun gå gjennom ledelsessytemene, og kartlegge hvilke krav UNN har definert angående for eksempel opplæring og kompetanse, risikostyring, avvikshåndtering og dokumentstyring.

– Dette handler om at pasientene skal være trygg når de kommer hit. Vi må ha gode rutiner. Det er ikke alt vi har skrevet ned, og det vi har skrevet ned er ikke alltid oppdatert.

Lena Oprand Heggelund begynte sin sykehuskarriere som bioingeniør for 27 år siden. Siden 2010 har hun jobbet som kvalitetsleder ved klinisk patologi, der hun blant annet var med på å bygge opp et kvalitetssystem etter internasjonal standard for medisinske laboratorier. Hun har videreutdanning som kvalitetsleder og revisjonsleder. Lena skal også jobbe med interne revisjoner og hendelsesanalyser, og hun tar forbedringsutdanning i regi av Nordlandssykehuset .

Disse har også begynt i ny jobb ved UNN

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.