hjerterytme poliklinikk dms finnsnes 1

Evy Nordby (til venstre) og Bente Solstad (til høyre) fra Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes har samarbeidet med seksjonsleder Helene Stabell ved hjertemedisinsk poliklinikk om prosjektet med desentralisering av hjerterytmemålinger. Foto: Per-Christian Johansen

Hjertegevinst for pasienter og ansatte

hjerterytme poliklinikk dms finnsnes 1
Evy Nordby (til venstre) og Bente Solstad (til høyre) fra Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes har samarbeidet med seksjonsleder Helene Stabell ved hjertemedisinsk poliklinikk om prosjektet med desentralisering av hjerterytmemålinger. Foto: Per-Christian Johansen

I årevis har pasienter fra Midt-Troms reist til UNN Tromsø ved behov for sjekk av hjerterytmen. Etter et vellykket prøveprosjekt ved Distriktmedisinsk senter (DMS) på Finnsnes, etableres tilbudet permanent. Neste ut: Sonjatun i Nordreisa.

Årlig har rundt 250 pasienter reist fra Senja, Målselv, Sørreisa og Dyrøy til Tromsø for å påkobles en hjerterytmemåler (Holter EKG) ved mistanke om hjertefeil. Pasientenes tidsbruk, samt reisekostnadene, har vært omfattende.

Forrige vinter ble det derfor etablert en prøveordning ved Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes, som driftes i et samarbeid mellom Senja kommune og UNN. Ansatte på Finnsnes ble gitt opplæring i bruk av utstyr, samt digital rapportering av resultater direkte til hjertemedisinsk poliklinikk ved UNN Tromsø.

Her blir resultatene analysert av spesialister, og videre oppfølging av pasientene vurdert.

hjerterytme poliklinikk dms finnsnes 2 kopi
Registreringene som gjøres ved Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes, kan leses av på hjertemedisinsk poliklinikk ved UNN Tromsø. Bente Solstad (til venstre) og Helene Stabell. Foto: Per-Christian Johansen

Lettvint for pasientene

– Den nye ordningen sørger for kort reisevei for pasientene, som bruker mindre tid på å få tilgang til det aktuelle utstyret (Holter EKG). En reise fra Senja til Tromsø tur/retur tar en hel dag, og flere trenger også ledsager når reisen blir så lang. Den nye ordningen blir mer likeverdig for pasienter i distriktet, samtidig som det bidrar til en reduksjon av pasienter til poliklinikken her i Tromsø, sier seksjonsleder Helene Stabell ved hjertemedisinsk poliklinikk.

Beregninger viser en potensiell innsparing på nærmere en halv million kroner årlig. For de ansatte på DMS-et medfører endringen nye interessante arbeidsoppgaver og tettere relasjoner til fagmiljøet ved Hjerte- og lungeklinikken ved UNN.

6. februar ble prøveprosjektet overført til ordinær drift ved DMS-et på Finnsnes. Inkludert for- og etterarbeid, utgjør arbeidsmengden en 20 prosent stilling, som finansieres av UNN.

hjerterytmemålinger, besøk ved UNN Tromsø fra Sonjatun i Nordreisa.
Nylig var Hilde Gunn Stabell (fra venstre) og Turid Birkelund fra Nordreisa på besøk og opplæring hos Marina Nilsen, Helene Stabell og Hans-Petter Amundsen ved UNN Tromsø. Foto: Geir Hevnskel Ringvold

Nært samarbeid med UNN

– I prøveperioden har vi erfart at pasientene har vært ekstremt fornøyde, først og fremst med å slippe en lang kjøretur til Tromsø. Nå er de innom oss og får koblet på utstyret i løpet av en halvtimes tid. Måleutstyret har de på seg i alt fra én dag til en hel uke, og så rapporter vi resultatene til spesialistene ved UNN i etterkant, forklarer virksomhetsleder Evy Nordby og avdelingsleder Bente Solstad ved Distriktmedisinsk senter på Finnsnes.

De er fornøyde med å utvikle det lokale tilbudet for pasienter fra Midt-Troms. Totalt håndterer Distriksmedisinsk senter 12 tjenestetilbud på vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Vi har hatt et mangeårig godt samarbeid med UNN om desentraliserte tjenester. Dette har gitt oss nyttige erfaringer, og viser mulighetene som ligger i distriktmedisinske senter. Samtidig føler vi en trygghet med støtten vi får fra UNN, sier Nordby og Solstad.

hjerterytme poliklinikk dms storslett
Marina Nilsen ved hjertemedisinsk poliklinikk UNN Tromsø gir opplæring til Hilde Gunn Stabell og Turid Birkelund fra Nordreisa. Foto: Geir Hevnskel Ringvold

– Erfaringene fra DMS Finnsnes er at dette gir store gevinster for alle involverte. Også økonomisk har dette en gevinst. Ulempene som er identifiserte er små, sier Helene Stabell.

Nord-Troms neste

Nå er hun i gang med å etablere tilsvarende ordning ved DMS Nord-Troms på Storslett. Der er omfanget litt mindre, og vil berøre rundt 100 pasienter fra Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord hvert år.

Nylig var ansatte fra Nordreisa på opplæring i Tromsø, og 15. februar hadde de første pasient lokalt. Målet er at ordningen gjøres permanent etter påske.

– Dette tror vi absolutt blir bra også for våre pasienter. Det vil spare dem for lang reise, og så lenge vi kan kommunisere direkte med UNN i Tromsø blir tilbudet like bra, sier Hanne Marita Hansen, leder for Distriktsmedisinsk senter på Sonjatun i Nordreisa.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.