Høye presenterte helseatlas.no

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker de store behandlingsvariasjonene til livs for å bidra til et bedre og mer rettferdig pasienttilbud.

13. januar lanserte Høie formelt helseatlas.no, utviklet av Helse Nords Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Tromsø.

Atlaset skal primært benyttes til å sammenligne forbruket av helsetjenester i forskjellige geografiske områder i Helse-Norge, uavhengig av hvor pasientene behandles. Tall presentert i forbindelse med dagens lansering, tyder på enorme variasjoner i vurderingene og behandlingene. Noen steder gjøres det mange operasjoner innen eksempelvis skulder- eller knekirurgi. Andre steder mange færre.

Variasjonene kan blant annet illustrere et overforbruk av operasjoner i deler av landet. Nå vil man finne årsakene til dette, og fortløpende presentere resultatene på helseatlas.no.

Rettferdighet

– Vi må få frem ulikehetene i helsevesenet og ha åpenhet rundt dette. Da vil vi kunne tydeliggjøre utfordringene og gjennom bedre prioriteringer bidra til økt kvalitet i helsetjenestene. Ved å redusere variasjonene får vi et mer rettferdig system som kan bidra til å redusere unødvendig venting for pasientene, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Planene ble unnfanget av Helse Nord og arbeidet iverksatt av SKDE for knapt et år siden. I dag ble pilotarbeidet presentert.

– Vi er veldig glad og stolt over å ha fått oppdraget, og ser frem til å utvikle det videre, sa Trine Magnus, leder ved SKDE, i forbindelse med dagens lansering.

Så langt er basen basert på analyserer fra den norske befolkningens forbruk av 12 ulike dagkirurgiske inngrep i perioden 2011-2013. Atlaset er bygd opp med et interaktivt kart der alle inngrep fra hele landet (19 regioner) sorteres og registreres.

Virkemiddel

Professor Olav Helge Førde, nestleder i UNN-styret og engasjert av SKDE til å bistå i utviklingen av helseatlas.no, tror verktøyet blir nyttig. Blant annet med tanke på å kartlegge eventuell over- og underbehandling av pasienter i Helse-Norge.

– Gjennom helseatlaset får vi et forenkla og kraftfullt virkemiddel til å avdekke variasjoner som så langt har vi seg utfordrende å angripe. I tallene som så langt er registrert viser det seg at innen 9 av 12 diagnosekategorier er det variasjoner som ikke kan forklares og som kan karakteriseres som uønsket. Nå håper jeg vi får mulighet til å fullføre fullmakten vi har fått i oppdraget gjennom nødvendige prioriteringer, sier Førde.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.