Tordis Sørensen Høifødt skal lede Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN de neste årene. Her foran hovedlokalisasjonen for klinikken, på Åsgård i Tromsø. Foto: Jørn Resvoll

Hun overtar UNNs største klinikk

Tordis Sørensen Høifødt skal lede Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN de neste årene. Her foran hovedlokalisasjonen for klinikken, på Åsgård i Tromsø. Foto: Jørn Resvoll

1. september overtar Tordis Sørensen Høifødt (64) som sjef ved Psykisk helse- og rusklinikken i UNN.

Etter ti år som klinikksjef, bestemte Magnus Hald seg i vår for at han ville slutte som leder.

– Jeg har jobba her i 30 år, og også vikariert som sjef tidligere. Da klinikken nå sto uten leder, og det viste seg vanskelig å rekruttere en ny, følte jeg en forpliktelse til å ta et ansvar. Jeg er jo i slutten av arbeidskarrieren min, så dette blir en jobb jeg har i to-tre år mens det jobbes med å finne en ny leder, sier Høifødt.

Hun kommer fra Oslo, men har bodd nordpå i snart 40 år. Hun er overlege i psykiatri, og har de siste årene ledet fagutviklingsenheten innen psykiatri, en enhet som jobber med forskning, utdanning og kvalitetsarbeid. 64-åringen har tidligere jobbet mye med praksisundervisning av medisinstudenter og de som tar spesialistutdanning, og drevet med forskning innenfor dette feltet. Hun er også nestleder i Norsk psykiatrisk forening.

Ønsker å være til stede

Med nesten 1000 ansatte er Psykisk helse- og rusklinikken den største klinikken i UNN. Foto: Jørn Resvoll
Det er en stor klinikk Høifødt nå overtar ansvaret for. Nesten 1000 ansatte, og seksjoner spredt over store deler av Troms og nordre Nordland, gjør Psykisk helse- og rusklinikken til den største i UNN.

– Det er mange å være sjef for, ingen tvil om det. Jeg har et sterkt ønske om å være til stede rundt i klinikken, det tror jeg er viktig som leder.

Hun er svært positiv til det som skal skje i Narvik, der fysisk og psykisk helse kommer under samme tak når det nye UNN Narvik sykehus står ferdig i 2022. Planleggingen er allerede godt i gang.

LES MER om planene for nytt sykehus i Narvik her.

– Mange av våre pasienter har sammensatte lidelser, ofte handler det om både psykisk og fysisk sykdom. Det vil bli enklere å gi dem en god behandling ved en slik samlokalisering. Samtidig er dette neppe mulig over alt. Ved store sykehus, som i Tromsø, så vil det bli avstander uansett. Men i Narvik er sykehuset mindre, så der tror jeg det kommer til å fungere utmerket.

Usikker på pakkeforløpene

Samtidig som Høifødt overtar som klinikksjef, starter innføringa av pakkeforløp innen psykisk helsevern og rus. Høsten blir innkjøringsperiode, mens det hele settes i drift for fullt på nyåret.

Pakkeforløp betyr at det utarbeides standardiserte behandlinger og pasientforløp. Målet er at utredning av pasienter skal gå mer effektivt, og at en skal komme raskere i gang med behandling. Slike pakkeforløp har vært brukt innen kreftbehandling i flere år, men innen psykiatrien er dette omstridt. Avtroppende klinikksjef Magnus Hald har vært svært kritisk til innføringa, og den nye klinikksjefen er også usikker på hvordan det vil fungere.

– Det kan være positivt å få mer systematikk inn i det, slik at pasientene enklere får oversikt over hva de kan forvente av behandling. Men samtidig er det svært vanskelig å lage standardbehandlinger innen psykiatri og rus. Man kan ikke møte psykiatriske pasienter med et skjema, her må det taes individuelle avgjørelser, sier Høifødt.

– Du har lang erfaring. Hvor står arbeidet med rus og psykiatri i 2018?

– Psykisk helsevern har blitt bygd stort ut de siste årene, og i dag har alle kommuner et tilbud. Det er boliger med støtte, og vi har senter for psykisk helse og rus rundt omkring. Vi har fått erfaringskonsulenter som gir oss et nyttig innblikk i det de har opplevd, så det skjer veldig mye bra. Samtidig ser vi at psykiske lidelser og rus fortsatt kommer litt i bakleksa når det gjelder penger. Somatikken har en tendens til å vokse mer, de får mer av potten. Det til tross for at tallene viser at psykiske problemer blant unge øker. Så det er fortsatt en del som gjenstår før vi er der vi bør være, sier Tordis Sørensen Høifødt.

LES OGSÅ: Den tiende høsten som erfaringskonsulent

Her finner du mer informasjon om Psykisk helse- og rusklinikken i UNN

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.