I den internasjonale kampanjen til Verdens nyredag oppfordres det til å vise fram nyrene med #ShowYourKidneys - illustrert med knyttede never framme eller bak på kroppen. Det følger de ansatte ved enheten for nyreerstattende behandling UNN Tromsø gjerne opp. Fra venstre: Toralf Melsom (overlege), Mari Ingebrigtsen (sykepleier), Marit Lorentzen (sykepleier), Tove Figenschau (sykepleier) og Line Dyrseth Strømnes (seksjonssykepleier). Foto: Per-Christian Johansen

Hyller kroppens arbeidshester

I den internasjonale kampanjen til Verdens nyredag oppfordres det til å vise fram nyrene med #ShowYourKidneys - illustrert med knyttede never framme eller bak på kroppen. Det følger de ansatte ved enheten for nyreerstattende behandling UNN Tromsø gjerne opp. Fra venstre: Toralf Melsom (overlege), Mari Ingebrigtsen (sykepleier), Marit Lorentzen (sykepleier), Tove Figenschau (sykepleier) og Line Dyrseth Strømnes (seksjonssykepleier). Foto: Per-Christian Johansen

Når var sist gang du virkelig satte pris på den utrettelige innsatsen til dine to knyttnevestore arbeidshester, nyrene? I anledning Verdens nyredag skal vi hjelpe deg med å dekke noen kunnskapshull om urinens skaper og blodets rensestasjon.

Ved fødselen yter nyrene 100 prosent. Gjennom livet svekkes nyrefunksjonen gradvis, men hastigheten bestemmes av ulike faktorer. Noe skyldes uflaks, andre ting kan vi gjøre noe med.

– Vi ønsker å bruke dagen til å sette fokus på at nyresykdom i stor grad kan forebygges. To hovedårsaker til nyresvikt er høyt blodtrykk og diabetes. Blant forebyggingstiltak kan vi trekke fram fysisk aktivitet, blodtrykk under kontroll og å følge statens kostholdsråd.

Det sier seksjonssykepleier Line Dyrseth Strømnes, som er tydelig på at dette er et felt som fortjener økt oppmerksomhet.

Overlege Toralf Melsom og seksjonssykepleier Line Dyrseth Strømnes snakker engasjert om nyrenes funksjoner. Her på dialyseenheten ved UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

Flere vil dø av nyresykdom

Overlege og professor Toralf Melsom supplerer:

– I takt med at befolkningen blir eldre og overlever hjerte- og karsykdommer og kreft, vil andelen mennesker som dør av nyresykdom øke i årene som kommer. Det er anslått at nyresykdom som dødsårsak vil klatre fra 18. plass for få år siden, til 5. plass innen 2040.

Selv om nyrene kanskje er best kjent som produsent av urin, har organet er rekke andre viktige oppgaver:

 • fjerne avfall og ekstra væske fra blodet
 • kontrollere kroppens kjemiske balanse
 • hjelpe til med å kontrollere blodtrykket
 • hjelpe skjelettet med å holde seg friskt
 • hjelpe til med å lage røde blodceller

– Så mange som én av tre over 65 år lever med det vi kaller kronisk nyresykdom. De fleste lever helt fint med denne tilstanden, men det betyr at nyrenes evne til å filtrere har falt under et visst nivå. Konsekvensene er økt risiko for hjerte- og karsykdom, demens, nyresvikt og død. I dag har vi heldigvis kommet et stykke på veien i å finne behandlinger, og å kartlegge organets funksjon, forklarer Melsom.

Interessante funn i studie

Forskningsgruppen ved nyremedisinsk avdeling har nylig avsluttet en stor nyrestudie, kalt RENIS 3, som har vakt internasjonal interesse.

– Hva fant dere ut?

– Vi er allerede kjent med at nyrefunksjonen svekkes med alderen, men i hvilken grad og hvorfor er uklart, forteller Melsom.

Denne flotte gjengen ved forskningsposten UNN Tromsø har bidratt til gjennomføring av studien RENIS 3. Foto: Privat
Blant de mest interessante funnene, er de kjønnsmessige forskjellene. Kvinner har en noe lavere nyrefunksjon (GFR) enn menn i 50-årsalderen. Dette jevner seg ut, før mennene krysser forbi i 70-årsalderen. Menn opplever altså et bråere fall av funksjon i høy alder.

Resultatene kan delvis forklare paradokset om at flere kvinner diagnostiseres med tidlig stadium nyresykdom mens flere menn får dialysekrevende nyresvikt. Disse funnene kan være et argument for kjønns- og aldersspesifikk definisjon av kronisk nyresykdom.

– Vi har også sett nærmere på noen lovende markører i blod og urin, som i fremtiden kanskje kan brukes som et diagnoseverktøy. I dag kan vi som regel bare avdekke hvem som allerede har nyresykdom, men for å kunne forebygge trenger vi bedre verktøy for å se hvem som er disponert for framtidig nyresykdom, sier Melsom.

Vurderer ny runde

– Blir det en RENIS 4?

– Vi har akkurat begynt å snakke om at det hadde vært fint med en runde til, blant annet for å studere betydning av tap av nyrefunksjon på helsa i alderdommen, sier Melsom, før han avslutter:

– Vi ønsker å takke alle de 1.384 deltagerne i studien som brukte en halv dag på ganske omfattende undersøkelser.

På Verdens nyredag i dag 10. mars kan du møte ansatte fra enheten for nyreerstattende behandling på stand i vestibylen ved UNN Tromsø.

Fakta om nyrene:

 • Nyren renser så mye blod i løpet av et døgn, at det kan fylle et badekar.
 • Nyrene skiller ut 1-1,5 liter urin i døgnet.
 • Nyrene har høyere blodgjennomstrømming enn hjernen
 • Utviklingen av nyrene starter i femte svangerskapsuke. I uke 11 begynner nyrene å fungere og urinproduksjonen starter. Nyrene regnes ikke som helt modne før etter fødselen.
 • En av ti voksne blir rammet av kronisk nyresykdom.
 • Man fjerner som oftest ikke de eksisterende nyrene ved en transplantasjon. Det nye organet blir plassert i bekkenet og er dermed bedre plassert for undersøkelser.
 • Et menneske kan ha opptil fire nyrer (noen trenger flere transplantasjoner gjennom livet)
 • Nyrene er nevnt mer enn 30 ganger i bibelen, mens hjertet knapt er nevnt.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.