I gang med sykehus­prosjektet i Narvik

Viggo B. Søderblom (54) startet i september prosjektlederjobben med ”Nye Narvik sykehus”.

Viggo Søderblom er prosjektleder for sykehusutbyggingen i Narvik. Foto: Per-Christian Johansen
Viggo Søderblom er prosjektleder for sykehusutbyggingen i Narvik. Foto: Per-Christian Johansen
I løpet av 2014 er målet å få signert avtalen med LKAB angående tomta på Furumoen. Deretter vil etablering av adkomst til tomta stå for tur, samtidig som arbeidet med å ferdigstille prosjektskissen gjennomføres frem mot 2016.

Utbyggingen er planlagt med oppstart i 2019 og ferdigstillelse i 2022. Foreløpig kostnadsramme er stipulert til 1,5 millarder kroner.

– Det er mange tråder som skal trekkes i. Så langt har vi en konseptrapport med skisse fra 2011, og utgangspunktet er utbygging i ett trinn. Etter hvert som brikkene med prosjektskissen faller på plass, blir det også høyt fokus på brukermedvirkning. Her håper jeg på bidrag lengst mulig opp mot realiseringen, sier Viggo Søderblom.

Han var i 1985 ferdigutdannet ingeniør med hovedfokus på VVS (Varme-, Ventilasjon- og Sanitær). De tre siste årene har han vært utleid til UNN fra Multiconsult som prosjektkoordinator for alle ombygginger og utbedringer som er gjennomført ved Narvik sykehus de siste årene.

Underveis i yrkeslivet har Søderblom, som er fra Narvik, vært med på store prosjekter som blant annet utbyggingen av medisin- og helsefagbygget ved UiT i Tromsø (1989-91), samt prosjektering og koordinering av alle VVS-tekniske leveranser til LKABs nye malmlager og losseanlegg i Narvik (2007-10).

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.