Khaled Meknas reiste hjemmefra for å utdanne seg til å bli lege. I løpet av utdanningen ble han offer for de store endringene verden har vært gjennom de siste 30 årene. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

I sentrum av verdens dramatiske endringer

Khaled Meknas reiste hjemmefra for å utdanne seg til å bli lege. I løpet av utdanningen ble han offer for de store endringene verden har vært gjennom de siste 30 årene. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Khaled Meknas reiste ut i verden for å realisere drømmen om å bli lege. Da denne drømmen ble realisert, hadde han ikke noe hjemland å reise tilbake til.

Det internasjonale UNN:

NAVN: Khaled Meknas
ALDER: 54
BOSTED: Tromsø
STILLING: Overlege/ortoped
HJEMSTED: Aleppo, Syria
ANBEFALINGER: Jeg kan dessverre ikke anbefale Aleppo for noe i dag, slik situasjonen er. Men jeg husker alt slik det var – før det ble bombet og ødelagt, alle gatene, alle de historiske bygningene, støyen fra alle menneskene. Frukten og grønnsakene som preget maten i området. Aleppo er en historisk by, og historien kan man gjerne sette seg inn i.
HJEMBYEN: Aleppo regnes som verdens eldste by, med bosetting siden 5.000 år f.Kr. Hadde på det meste over 2,1 millioner innbyggere. Historisk regnet som handelsby, med posisjon som endestasjon for «Silkeveien» – handelsrutene mot Asia. Etter at Suezkanalen ble åpnet i 1869 ble ferdselsmønsteret endret, og Aleppo ble i sterkere grad en industriby. Aleppo har blitt sterkt preget av borgerkrigen som har herjet Syria siden 2011, der Aleppo er omtalt som «Syrias Stalingrad».

– Jeg var 17 år og bar på idealistiske drømmer som mange ungdommer bærer på. Jeg ville utdanne meg til noe der jeg kunne gjøre nytte for meg, og der jeg kunne hjelpe andre mennesker. Jeg har aldri vært flyktning, og jeg reiste ikke fra Aleppo og Syria på grunn av urolighetene i landet, forteller han.

Den lange veien

I dag er han overlege og ortoped ved UNN i Tromsø. Han er veletablert i Ishavsbyen, og lever et harmonisk liv med en viktig jobb. Men veien frem hit har vært lang og tidvis bratt, og den har bestått av mange hindringer de fleste er forskånet fra å måtte forsere.

Khaled Meknas er historien om hvordan verden har forandret seg i løpet av de siste 30 årene, og verdens store endringer har grepet direkte inn i livet hans: Endringene i Midt-Østen, «jernteppets fall» og den kalde krigens slutt – og det nye Europa, som følge av utvidelsene av EU og de ulike utfordringene de nye EU-landene fikk.

– I Tromsø fant jeg alt jeg ønsket meg, og alt jeg egentlig savnet, forteller Khaled, som utdannet seg i Polen og jobbet i Sverige før han kom til Norge. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Det var jo etter at jeg begynte på studiene at så mye endret seg. Verden så annerledes ut i 1981, da jeg begynte på medisinstudiet. Jeg valgte å studere i Polen, og den gang var ikke dette noe dristig valg. Jeg har ingenting å utsette på utdannelsen, men da jeg var ferdig – i 1988 – ble det vanskelig å få autorisasjon. En kompis av meg reiste fra Syria samtidig som meg. Han valgte å studere i Belgia, og han fikk det lettere, fordi Belgia var medlem av EU. Jeg måtte bruke lengre tid. Hjemme i Syria var hverdagen blitt preget av politiske og militære uroligheter, så det var uaktuelt å reise tilbake. Så jeg flyttet til Sverige, der jeg først måtte vente ganske lenge for å få oppholdstillatelse, etterpå måtte ta studier for å få godkjent utdannelsen i Polen, og så måtte vente på autorisasjonen. Den fikk jeg i 1994, forteller han.

Flere EU-utfordringer

I 1994 valgte Sverige å bli en del av EU. Den avgjørelsen gjorde ikke underverker for arbeidsmarkedet, i alle fall ikke for høykompetente medarbeidere innenfor helsevesenet. Khaled Meknas fikk aldri noe mer varig enn vikariater i løpet av sine år i Sverige.

– Det var arbeidsmarkedet i Sverige som førte meg til Tromsø og UNN. I Tromsø fant jeg alt jeg ønsket meg, og alt jeg egentlig savnet: Trygghet og utfordringer på samme tid, jeg kom til en liten og trygg by som likevel var stor nok til å ha et universitetssykehus. Jeg fant en spennende jobb og et godt arbeidsmiljø, forteller han.

I 2010 kunne han endelig avlegge doktorgrad, nesten 30 år etter at han begynte på utdannelsen.

– Det var en lang ferd, som må ha krevd mye tålmodighet?

– Ja, det har vært noen tilbakeslag underveis, og det har vært en tung vei å gå, men for meg har det ikke vært noen alternativer til den tunge veien. Slik er det for veldig mange andre også. Vi bærer på vår egen drøm om hva vi skal bli og hvordan vi skal være til nytte, og vi bærer på et ansvar og en vilje til å hjelpe våre familier i hjemlandet, sier han.

Integrering og identitet

I Tromsø har han funnet seg godt til rette blant nye landsmenn.

Khaled Meknas er engasjert overlege i ortopedi, og driver også mye med forskning. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

–  En vellykket integrering kan ikke bety at man gir slipp på sin egen identitet. For noen kan kanskje dette by på utfordringer, men selv har jeg ikke problemer med å forholde meg til den norske kulturen. Men jeg vil aldri gi slipp på det jeg mener er mine egne prinsipper, som for eksempel respekt og lojalitet, sier han.

Selv om hans egen kjernefamilie er av «typisk norsk størrelse», har han bakgrunn fra en stor familie med hele 13 søsken. Men han har aldri reist tilbake til landet han forlot som 17-åring.

– Det er ingenting å reise tilbake til! Alt er rasert og bombet sønder og sammen. Vi var en familie som hadde sterke bånd, og jeg har forsøkt å holde kontakt etter hva som har vært praktisk mulig. De første årene var det tryggest å kommunisere gjennom å skrive brev. Noen ganger, som da jeg visste at min mor var syk, prøvde jeg å kommunisere gjennom telefon, men det kunne kreve 20 timers venting for å få oppkopling mellom Polen og Syria, så det var ikke særlig pålitelig, forteller han.

Veldig mye har endret seg siden Khaled Meknas reiste ut i verden i 1981.

LES FLERE historier om utlendinger ved UNN her.

DET INTERNASJONALE UNN – BAKGRUNN:

  • UNN er en kompetansearbeidsplass, der rundt 6.500 medarbeidere innenfor mange titalls yrkesgrupper hver dag bruker sin kompetanse til det beste for pasienter fra hele Nord-Norge.
  • Kompetanse er mer enn fag. Det handler også om kulturell kompetanse, og om erfaring. Derfor er det en styrke for UNN å være mangfoldig, med medarbeidere fra nesten hele verden.
  • Noen av medarbeiderne med utenlandsk opprinnelse havnet på UNN ved en tilfeldighet, noen fordi de fulgte en drøm, og noen med en dramatisk forhistorie.
  • Ved utgangen av 2018 var det medarbeidere ved UNN fra 56 ulike nasjoner (seks verdensdeler).
Det internasjonale UNN:

NAVN: Khaled Meknas
ALDER: 54
BOSTED: Tromsø
STILLING: Overlege/ortoped
HJEMSTED: Aleppo, Syria
ANBEFALINGER: Jeg kan dessverre ikke anbefale Aleppo for noe i dag, slik situasjonen er. Men jeg husker alt slik det var – før det ble bombet og ødelagt, alle gatene, alle de historiske bygningene, støyen fra alle menneskene. Frukten og grønnsakene som preget maten i området. Aleppo er en historisk by, og historien kan man gjerne sette seg inn i.
HJEMBYEN: Aleppo regnes som verdens eldste by, med bosetting siden 5.000 år f.Kr. Hadde på det meste over 2,1 millioner innbyggere. Historisk regnet som handelsby, med posisjon som endestasjon for «Silkeveien» – handelsrutene mot Asia. Etter at Suezkanalen ble åpnet i 1869 ble ferdselsmønsteret endret, og Aleppo ble i sterkere grad en industriby. Aleppo har blitt sterkt preget av borgerkrigen som har herjet Syria siden 2011, der Aleppo er omtalt som «Syrias Stalingrad».

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.