DPS Storsteinnes døgnposten 1

Fortsatt er humøret og det gode arbeidsmiljøet intakt ved Distriktspsykiatrisk senter på Storsteinnes, der uteaktiviteter er et viktig element i pasientbehandlingen. Fra venstre: Enhetsleder Vibeke Malmo, spesialvernepleier Tine Stormo og tillitsvalgt for sykepleierne Veronica Dalelv. Foto: Per-Christian Johansen

– Ikke ta fra oss humøret og det gode miljøet

DPS Storsteinnes døgnposten 1
Fortsatt er humøret og det gode arbeidsmiljøet intakt ved Distriktspsykiatrisk senter på Storsteinnes, der uteaktiviteter er et viktig element i pasientbehandlingen. Fra venstre: Enhetsleder Vibeke Malmo, spesialvernepleier Tine Stormo og tillitsvalgt for sykepleierne Veronica Dalelv. Foto: Per-Christian Johansen

Ansatte, samarbeidspartnere og pasienter ved døgnenheten for rus- og psykiatri på Storsteinnes er klokkeklare: - Dette er et unikt tilbud som ikke må fjernes! Ledelsen i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN sier at ingen ting er endelig avgjort.

Det siste året har det pågått et prosjektarbeid som har vurdert helseforetakets fremtidige tilbud til pasienter i psykisk helsevern. Dette på oppdrag fra UNN-styret. Arbeidet nærmer seg slutten, og i midten av september skal et forslag sendes ut på høring.

Der fremgår det for øyeblikket at døgnposten ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) på Storsteinnes bør legges ned. Det samme gjelder Medikamentfritt behandlingstilbud ved Åsgård, samt døgntilbudet ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Harstad.

– Vi har forståelse for at klinikken må se på hvordan de skal utnytte ressursene best mulig. Men vi forstår ikke at det skal berøre de ni døgnplassene hos oss, sier enhetsleder Vibeke Malmo, tillitsvalgt for sykepleierne Veronica Dalelv og verneombud og spesialvernepleier Tine Stormo.

DPS Storsteinnes døgnposten 2
Spesialvernepleier Tine Stormo (til venstre) og tillitsvalgt for sykepleierne Veronica Dalelv opplever truslene om nedleggelse som en belastning for de ansatte. Foto: Per-Christian Johansen

Inkluderer pasientene i lagspill

De trekker frem 45 års erfaring fra driften på Storsteinnes som hovedargument. Opp gjennom årene er det etablert et godt arbeidsmiljø basert på tverrfaglig samarbeid mellom ulike yrkesgrupper. Totalt er det 22 ansatte og 15 vikarer tilknyttet døgnenheten.

Medarbeiderne har turklær som en del av det daglige arbeidsantrekket, og det er lagt stor vekt på aktivisere pasientene med bruk av hobbyrom, treningsrom, spillaktiviteter, minigartneri, grillplass og ikke minst turer i nærområdet.

– Du kan si at UNNs nye verdi – lagspill – beskriver oss godt. Det samme gjør UNNs nye visjon: Med pasienten – for pasienten. Her har vi godt humør og stor arbeidsglede. Vi etablerer tverrfaglige team rundt alle pasientene, vi lytter til pasientenes behov og lager en felles plan for oppholdet her, sier Malmo, som har vært enhetsleder siden 2016.

– Trusselen om at døgnenheten kan bli lagt ned, preger oss så klart. Det skaper usikkerhet og åpner opp for mange spørsmål. Må vi se oss om etter ny jobb? Vi prøver å støtte hverandre best mulig, men opplever allerede at pasientene merker en endring på miljøet vårt, sier Veronica Dalelv og Tine Stormo.

Flere unge pasienter

Pasientene ved døgnposten på Storsteinnes er i alle aldre, og oppholdene strekker seg fra noen dager til flere uker. Mange pasienter er innom i flere runder, når behovet for et pusterom fra hverdagen melder seg.

Mens det før var flest pasienter innen rus- og psykiatri, har det vært en utvikling mot flere unge de siste årene. Spesielt jenter med spiseforstyrrelser.

DPS Storsteinnes døgnposten 4
Vibeke Malmo har vært enhetsleder på Storsteinnes siden 2016. Foto: Per-Christian Johansen

– For disse er det ekstra viktig med gode måltidsrutiner, at de blir sett og hørt, og opplever trygghet rundt seg. Vi skjønner at klinikken må tenke nytt, men er uenig i måten de vil gjøre det på. Det hjelper ikke med brannslukking, det må tenkes 10 år frem i tid. Og med en økning i unge pasienter, er det samfunnsøkonomisk best å unngå mange uføre i ung alder, sier Malmo, Dalelv og Stormo.

Føler seg ivaretatt

«Birgit» (21) har lagt bak seg tre år som pasient ved UNN Åsgård i Tromsø. Da behandleren der sluttet, ble hun anbefalt å fortsette behandlingen ved DPS-et på Storsteinnes. Det ville «Birgit» i utgangspunktet ikke.

Men etter flere korttidsopphold det siste halvåret, kan hun skrive under på påstandene fra de ansatte.

– Hvis dette tilbudet tas vekk, vet jeg ikke hva jeg gjør. Her har jeg funnet roen og tryggheten, med god hjelp fra de ansatte. Det er stor forskjell fra omgivelsene på Åsgård. De ansatte her er tettere på og flink til å lytte og forstå. De jobber med meg som person, ikke alt rundt. Jeg har opplevd så mye positivt her, sier «Birgit».

NAV-støtte

DPS-et på Storsteinnes er underlagt avdeling Nord i Psykisk helse- og rusklinikken. Det betyr at de håndterer pasienter fra Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Karlsøy. I noen av kommunene samarbeider de også med NAV, og spesielt erfaringskonsulent Mickael Sommerseth.

DPS Storsteinnes døgnposten 3
Vibeke Malmo og erfaringskonsulent Mickael Sommerseth ved NAV Tromsø vil slåss for videre eksistens av døgnenheten på Storsteinnes. Foto: Per-Christian Johansen

Han har selv brukererfaring med rus, men har vært rusfri i snart seks år. Gjennom jobben ved NAV er han innom Storsteinnes en gang i måneden for å dele erfaringer og gi tips om hvordan pasientene kan mestre hverdagen utenfor behandlingsoppholdet.

– Personalet her er veldig dyktige, og pasientene kommer hele tiden til kjente og trygge omgivelser. Her bygger pasientene selvtillit og opplever mestring, det er vanskeligere i Tromsø der forholdene er større og mer utfordrende. Jeg har sett eksempler på de som først har knekt koden etter et opphold her, sier Sommerseth.

– Må se på ny klinikkstruktur

Klinikksjef Eirik Stellander poengterer at ingen ting er besluttet. Han viser til en bestilling fra styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge, som i fjor sommer ba Psykisk helse- og rusklinikken se på muligheten til å utvikle tjenestetilbudet innenfor gjeldende økonomiske budsjettrammer.

Den neste måneden skal den interne prosjektgruppa sluttføre arbeidet med høringsforslaget. Frem mot nyttår vil innspill fra høringen bli tatt opp til vurdering, før et endelig forslag etter planen skal fremlegges UNN-styret i mars neste år.

– Bakgrunnen for prosessen handler ikke primært om økonomi, men å skape en klinikkstruktur som lar seg bemanne av tilstrekkelig kompetent helsepersonell, både nå og i fremtiden. Den største utfordringen med døgnenhetene utenfor Tromsø er å få til en stabil og tilstrekkelig spesialistdekning, i første rekke psykiatere, sier Stellander.

Eirik Stellander (4) kopi
Eirik Stellander, klinikksjef for Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

I prosjektarbeidet er det sett på muligheten for å ta ned døgntilbudet til fordel for økt aktivitet ved poliklinikkene, samt etablere flere ambulante tjenester ute i kommunene. Ifølge Stellander har klinikken i dag en betydelig større døgnkapasitet på DPS-nivå enn de fleste andre sykehusene i landet.

– Resultatet er blant annet ventetider langt utover det som er ønskelig, et økende antall fristbrudd som koster sykehuset mange titalls millioner kroner årlig, manglende kapasitet på sykehusnivå og betydelige budsjettoverskridelser. Det har derfor vært nødvendig å se på en mer hensiktsmessig måte å strukturere klinikken på, sier Stellander.

Fra september får døgnenheten ved Storsteinnes også på plass en ny permanent legeressurs, som vil gi enda mer stabilitet i den ordinære bemanninga.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.