Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) lot seg begeistre over både det nye legemiddelprosjektet ved UNN og i Helse Nord, samt 98 år gamle Olga Olsen fra Narvik. Sistnevnte hadde full kontroll over egne legemidler, og følte trygghet gjennom oppholdet ved UNN i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Imponert og inspirert statsråd på UNN-besøk

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) lot seg begeistre over både det nye legemiddelprosjektet ved UNN og i Helse Nord, samt 98 år gamle Olga Olsen fra Narvik. Sistnevnte hadde full kontroll over egne legemidler, og følte trygghet gjennom oppholdet ved UNN i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen ble imponert etter sitt møte med pasienten Olga Olsen (99) fra Narvik, og inspirert av prosjektet "Samstemming av legemiddellister i Helse Nord" ved UNN.

Stemningen var god blant både sykepleier, lege, pasient og eldreministeren under besøket ved UNN Tromsø. Fra venstre: Susanne Ingebrigtsen (konstituert overlege nevro-, hud- og revmatologisk avdeling), Laura Maunula (sykepleier nevro-, hud- og revmatologisk sengepost), pasient Olga Olsen og med ryggen til eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Etter å ha vært prøvd ut i fem avdelinger ved flere av landsdelens sykehus over en periode på to måneder, innføres prosjektet fra i dag i alle omkring 300 avdelinger i Helse Nord. Statsråden var invitert til UNN for å bli gjort kjent med prosjektet.

Stort potensial

– Potensialet er stort for forbedringer, for det gjøres dessverre feil, forklarer kvalitetssjef Hanne Frøyshov i Helse Nord, og illustrerer kort:

– En studie i Helse Nord viser at det er feil i hele 60 prosent av alle legemiddellistene, og det har tidligere vist seg å mangle samsvar mellom legemiddellistene hos 60 – 90 prosent av pasientene. Hvis vi klarer å bedre håndteringen gjennom digital registrering og ved å fjerne oss fra penn og papir med håndskrifter som er egnet til feiltolking, vil gevinstene være veldig store – både i form av helsegevinst for pasientene og økonomien i helsevesenet, forklarer hun.

Målet er ganske enkelt å oppnå korrekte oversikter over de legemidlene hver enkelt pasient faktisk bruker, og at mulige legemiddelallergier eller interaksjoner mellom ulike legemidler skal varsles digitalt allerede når pasientens resept skrives ut.

– Og gjennomføringen?

– Vi må regne med at vi i oppstarten vil oppleve litt «dobbeltkjøring» – både digitalt og på papir – men vi har som mål at vi i løpet av 2019 skal oppleve at minst 90 prosent av alle legemiddellisten skal være samstemte og registrert i datasystemet. Det mener jeg er en realistisk ambisjon, for noe av det gledelige vi har opplevd i prøveperioden, er at motivasjonen er veldig stor blant de helsemedarbeiderne som til daglig jobber med dette, sier hun.

Sprek 99-åring

Kvalitetssjef Hanne Frøyshov i Helse Nord presenterte prosjektet som retter seg mot legemiddelsamstemming og som nå rulles ut ved alle HF i landsdelen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Konstituert overlege Susanne Ingebrigtsen ved nervo-, hud- og revmatologisk sengepost ved UNN er blant de motiverte helsemedarbeiderne kvalitetssjefen snakker om. Hun kunne gi statsråden innblikk i hvordan det hele fungerer i praksis – overfor en gruppe pasienter som vil vokse seg større i årene fremover, i takt med økt levealder: Eldre pasienter med sammensatte diagnoser.

Og som et høydepunkt under sitt besøk på UNN, fikk ministeren mulighet til å hilse på den snart 99 år gamle pasienten Olga Olsen fra Narvik, som fikk et ufrivillig opphold i Tromsø etter å ha opplevd akutt synstap på et øye – noe som ofte kan være et forvarsel på slag.

– Jeg er selvsagt glad for å bli godt tatt vare på, og er glad for at vi har spesialister i Nord-Norge som kan gi oss den aller beste behandlingen. Men helst ønsker jeg jo å få komme meg hjem igjen så raskt som mulig, sier den spreke 99-åringen.

Hun har full tillit til at hun får den riktige medisinen, i riktige mengder.

– Det er jo ikke så veldig mange medisiner jeg er avhengig av å ta daglig, men det kan jo bli litt mer etter hvert. Jeg ser jo pasienter som er atskillig yngre enn meg som ikke har like god helse, og som trenger ganske mange medisiner, sier hun.

– Jeg må si du er imponerende sprek til å være nesten 100 år, utbryter statsråd Michaelsen.

– Nå-nå, jeg fyller jo ikke 99 før til høsten, så vi må ikke overdrive dette, mener Olga selv.

Ansvar på pårørende

Konstituert overlege Susanne Ingebrigtsen guidet og forklarte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen om pilotprosjektet hun har ledet ved nevro-, hud og revmatologisk sengepost. Bak følger klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg i Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Som eldre- og folkehelseminister har Åse Michaelsen det fagpolitiske ansvaret for at pasienter som Olga skal få riktige medisiner, riktig sammensatt og til riktige doseringer. Men det er ikke bare det politiske eller økonomiske perspektivet som gjør henne nysgjerrig på dette prosjektet, og ikke engang det faglig medisinske.

– Jeg hadde selv ansvar for å hente medisiner på apoteket for min mor, og flere ganger oppdaget jeg at det manglet samsvar mellom det som sto i oversiktene, og det jeg faktisk fikk hentet av medisin. Jeg oppdaget jo dette, men jeg synes det er et veldig stort ansvar vi gir til de pårørende, ikke minst med tanke på hva som i verste fall kan skje, sier hun.

 – Du vil følge dette prosjektet videre?

– Ja, jeg er nysgjerrig på hvor godt vi klarer å ta i bruk ny teknologi i helsevesenet. Jeg er overbevist om at gevinstene er veldig store, og dessverre tror jeg helsevesenet er én av sektorene i samfunnet vårt der motviljen mot å ta i bruk nye metoder er mest utbredt. Derfor vil jeg gjerne følge dette prosjektet, og få vite hvor mange som deltar aktivt, hvor mange som velger å tviholde på gamle metoder – og om vi eventuelt må iverksette «mild tvang» for å komme oss videre, sier hun.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.