Ingen reduksjon i akuttberedskapen

Hensynet til responstiden gjør at ambulanseberedskapen ved UNN opprettholdes på dagens nivå.

En utredning gjort av ledelsen ved Akuttmedisinsk klinikk ligger til grunn for dette. I en pressemelding sier direktør Tor Ingebrigtsen at det viktigste for UNN er å opprettholde et likeverdig tilbud til befolkningen i UNNs dekningsområde

– Akuttmedisinsk klinikk har levert en grundig utredning til meg. Med disse faglige analyser og fakta på bordet, er det min vurdering at en reduksjon av antall bilambulansestasjoner på kort sikt ikke er aktuelt. Det ville medføre uakseptabel økning av responstidene og brudd med prinsippet om at UNN skal gi likeverdige tilbud til befolkningen, sier administrerende direktør Tor Ingebrigtsen.

Utredningen viser at gjennomsnittlige responstider i bilambulansetjenesten varierer mellom 11 og 30 minutter i kommunene i Ofoten og Troms. Gjennomsnittet ligger i de fleste kommunene nær eller noe under normen på 12 minutter i byer og tettsteder, og 25 minutter i grisgrendte strøk.

Det utelukkes samtidig ikke at det kan komme endringer i de nærmeste årene. Utredningen viser at store veiprosjekter som Hålogalandsbrua, Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen vil påvirke endringer i responstidene. I tillegg styrkes den totale beredskapen når ambulansehelikopterbasen på Evenes åpnes 30. april i år.

UNN-direktøren har derfor gitt Akuttmedisinsk klinikk i oppdrag å utarbeide en plan for gradvis endring av ambulansetjenesten over en femårsperiode.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.