Hanne Voll (fra venstre), Kjersti Nilsen Fredheim og Lene Mydland Rasmussen i OCD-teamet ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk i UNN har de siste ukene gjennomført de første rundene med intensivbehandling for pasienter med tvangslidelser på Skype. Der har også kollegene Anette Bakken og, Anette Dalseth (på skjermen bak) bidratt. Foto: Per-Christian Johansen

Innfører intensivbehandling av tvangslidelser på Skype

Hanne Voll (fra venstre), Kjersti Nilsen Fredheim og Lene Mydland Rasmussen i OCD-teamet ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk i UNN har de siste ukene gjennomført de første rundene med intensivbehandling for pasienter med tvangslidelser på Skype. Der har også kollegene Anette Bakken og, Anette Dalseth (på skjermen bak) bidratt. Foto: Per-Christian Johansen

OCD-teamet ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk i UNN kan nå tilby voksne pasienter med tvangslidelse (OCD) fra hele Nord-Norge intensiv 4-dagersbehandling via Skype.

Lene Mydland Rasmussen (psykologspesialist og koordinator) og psykolog Anette Dalseth (bak) gjør seg klar til å oppsummere den andre runden av intensivbehandlingen for voksne pasienter med tvangslidelser. Foto: Per-Christian Johansen

Behandlingstilbudet er utviklet av Gerd Kvale og Bjarne Hansen som er tilknyttet OCD-teamet ved Haukeland sykehus i Bergen (Helse Vest). Nå er Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge sertifisert for denne behandlingen, og er de første i landet til å tilby behandlingen i sin helhet over Skype. De har fått god hjelp fra opplæringsklinikken i Bergen i forberedelsene, og skal også samarbeide med dem i oppfølgingsfasen.

Tilrettelagt på hjemmebane

Hovedhensikten med den nye intensivbehandlingen er å gi pasientene et bedre tilbud, som har vist seg effektiv for lidelsen de sliter med. Pasienter med tvangslidelse har gjerne plager knyttet til hjemmet og nærområdet, og har best nytte av behandling i sine omgivelser.

I tillegg er det store reisekostnader å spare, fordi tilbudet gjennomføres med grupper på fire pasienter fra ulike deler av Nord-Norge samtidig, der de sitter hjemme hos seg selv.

– Vi betjener pasienter fra hele Nord-Norge. Nå spares de for lange reiser, og kan gjennomføre behandlingen hjemmefra. Det opplever de som veldig positivt. Også pårørende blir inkludert som en del av behandlingstilbudet.

Det forteller Lene Mydland Rasmussen, psykologspesialist ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk i UNN og koordinator for OCD-teamet i Helse Nord. Teamet er spesialisert i å håndtere pasienter med tvangslidelser.

Intensiv start

Sammen med sine kolleger avviklet hun i forrige uke den andre av så langt to runder med intensivbehandling via Skype, og resultatene viser seg like gode som de man oppnår når pasientene er i samme rom.

Rasmussen opplever at teamet har fått en god start på det nye tilbudet, og nå vil de fortsette med nye grupper annen hver uke fremover.

LES MER om OCD-teamet for Helse Nord her: https://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-voksne

– Vi har hatt lang ventetid på behandling av denne pasientgruppen. Nå jobber vi aktivt med å redusere ventetiden. Går alt som planlagt vil vi ha 22 pasienter innom i løpet av denne første fasen, sier hun.

Pasient: – God effekt

En av pasientene på forrige ukes kurs, en mann hjemmehørende i Nordland, sier seg godt fornøyd med det nye behandlingstilbudet.

– Det var en lettelse å møte andre som har samme problemer, og behandlerne har gitt meg mange nye verktøy å benytte. Jeg er langt fra kurert og det er fortsatt mye jobb å gjøre, men det har jeg fått ny motivasjon til å gjennomføre. Jeg skal stå på videre, sier den mannlige deltakeren.

Han synes et behandlingstilbud som kan håndteres via Skype på hjemmebane er vel så bra som å reise til Tromsø for å få hjelp.

– Det er veldig godt å kunne delta på dette hjemmefra. Da slapper man mer av. Det opplevdes både lettere og riktig for min del, legger han til.

Endring av tankemønster

OCD-teamet ved Voksenpsykiatrisk avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN. Fra venstre: Lene Mydland Rasmussen (psykologspesialist/koordinator), Hanne Voll (psykomotorisk fysioterapeut/OCD-terapeut), Kjersti Nilsen Fredheim (psykologspesialist), Anette Bakken (psykolog), Kristine Fjalstad (psykolog) og Anette Dalseth (psykolog). Foto: Per-Christian Johansen
Selve intensivbehandlingen består blant annet av to dager eksponeringsterapi for å endre måten pasientene møter ubehagelige tanker og følelser på, slik at de kan leve liv der tvangen ikke lenger er et hinder.

Etter de totalt fire behandlingsdagene skal den enkelte pasient selvstendig gjennomføre eksponeringsoppgaver som daglig skal rapporteres til OCD-teamet i Bergen. De bistår med kvalitetssikring inntil et år etter behandling. OCD-teamet i Tromsø har oppfølgingssamtale med alle pasienter tre måneder etter avsluttet behandling.

– Så langt har vi en positiv opplevelse av dette. Forskning har vist at angstbehandling fungerer ved hjelp av telematikkløsninger, og de fire første deltakerne våre viste alle til en signifikant bedring etter behandlingen, sier Lene Mydland Rasmussen.

Pasientgruppen med diagnosen tvangslidelse har et stort aldersspenn, med voksne primært mellom 18 år og 60 år. I Norge beregnes det at sykdommen rammer rundt én prosent av befolkningen.

– Gjennom dette nye intensivtilbudet er målet at deltakerne skal få god kunnskap om tvangslidelsen, og hjelp til å komme ut av den, avslutter Lene Mydland Rasmussen.

OCD-teamet i Helse Nord – som holder til ved UNN Tromsø, Åsgård – har for øvrig lang erfaring med Skype-behandling av pasienter i et mer klassisk og individuelt pasientforløp på 15 sesjoner a’ to timer over en periode på to-tre måneder. Dette startet de med allerede i 2013. Den nye intensivbehandlingen har så langt vist seg å ha bedre resultater enn den tidligere behandlingen, og er nå den foretrukne for de fleste OCD-teamene i landet.

OCD er forkortelsen for Obsessive-compulsive disorder (tvangslidelse).

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.