Inspirert av britisk helsetjeneste

Et nytt helsenettverk med utgangspunkt i Storbritannia brer nå om seg i verden. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) skal det neste året pilotere metoden i Norge.

HealthTalk.org ble etablert i år 2000. Nå har det vokst til et forskningsnettverk som samler 10 nasjoner over hele verden under paraplyen DIPEx International. Norge kan det bli det 11. landet som bidrar.

Under e-helseuka i regi av NST fortalte Sara Ryan hvordan HealthTalk.org er bygd opp i Storbritannia. Et eget researchkorps med forskere innen helse fra University of Oxford sørger gjennom omfattende prosesser mot pasienter og pårørende for å dele erfaringene på nett. Enten i tekstsaker, som lydfiler eller videointervju.

Populær tjeneste

Hensikten er at andre skal kunne ta del i erfaringene, søke lærdom, og at forskere kan bruke materiellet i sitt arbeid med systematisert kvalitativ forskning. Frem til og med 2014 hadde HealthTalk.org publisert til sammen 20.000 videoer, og samme år hadde nettstedet besøk av 2,3 millioner personer.

Mange klikker seg inn for å lære av historiene som deles, eller søker etter aktuelle opplysninger rettet mot eget sykdomsbilde. Siden er også flittig brukt av helsepersonell.

– Nettsiden har vokst seg stor og blitt veldig populær. Videoene brukes nå også i undervisning på skoler og i helsefagutdanning, forklarte Sara Ryan.

Arbeidet med å få pasienter eller pårørende til å stille opp, er dog omfattende.

– Vi bruker mye tid på hver enkelt historie. Både med research i forkant for å finne frem til de riktige og aktuelle spørsmålene, samt selve gjennomføringen. De som stiller opp har mulighet til å trekke seg eller reserve seg mot eksempelvis publisering på video, sier Ryan.

NST-pilot

I forbindelse med e-helseuka ble arbeidet med å etablere en liknende tjeneste i Norge satt i gang. Et forskernettverk skal etableres som en del av den norske piloten, som NST altså skal utvikle. Blir piloten utvidet til et fullskalaprosjekt vil Norge bli tatt opp som medlem i DIPEx International. Gjennom erfaringene fra Storbritannia vil man lære mest mulig, også i et forsøk på å utvikle tjenesten ytterligere.

– Dette er kjempespennende, og noe vi synes Norge også bør få til. Derfor har vi tatt initiativ til dette, og så langt fått forskermidler til pilotering. Målet er å etablere dette som en permanent tjeneste der NST tatr ansvaret og utvikler det sammen med andre fagmiljøer, sier prosjektleder for piloten ved NST, seniorforsker Hege Andreassen.

– Hensikten med konseptet er å få frem hverdagserfaringer fra pasienter og pårørende om hvordan det er å leve med sykdom gjennom formidling og aktuelle spørsmål. Rekruttering gjøres blant annet gjennom annonsering og kontakt med fastleger, legger Andreassen til.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.