Fagutviklingssykepleier Line Yttervik Jenssen ved intensivmedisinsk avdeling (til høyre) forklarer May-Lisbeth Sigvartsen hvordan det måles blodgass på en intensivpasient. Foto: Per-Christian Johansen

Intensiv opplæring for covid-19-behandling

Fagutviklingssykepleier Line Yttervik Jenssen ved intensivmedisinsk avdeling (til høyre) forklarer May-Lisbeth Sigvartsen hvordan det måles blodgass på en intensivpasient. Foto: Per-Christian Johansen

For å være forberedt på et langt større antall covid-19-pasienter på et senere tidspunkt, gjennomgår nå flere titalls sykepleiere ved UNN Tromsø en hurtigutviklet opplæring i intensivsykepleie.

Det er mye å sette seg inn i for offentlig godkjente sykepleiere som skal bidra i behandlingen av covid-19-pasienter på intensiven. Her May-Lisbeth Sigvartsen (til venstre) og intensivsykepleier Line Yttervik Jenssen. Foto: Per-Christian Johansen
Den største bekymringen ved et betydelig økt pasientbehov knyttet til koronapandemien, er bemanningssituasjonen ved intensivmedisinsk avdeling. Derfor har det den siste tiden pågått opplæring av offentlig godkjente sykepleiere fra andre sengeposter ved sykehuset i Breivika.

Sykepleierne har blant annet gjennomgått ferdighetstrening i bruk av utstyr for å kunne håndtere intensivpasienter, samt e-læring.

– Et internt bemanningskontor har sammen med ledere i klinikkene sett på foreløpig behov og plukket ut aktuelle sykepleiere. Så har en tverrfaglig opplæringsgruppe satt sammen innholdet i selve opplæringen, som er tilrettelagt i kompetansemodulen. Tilsvarende er jobbet med også ved UNN i Narvik og Harstad, sier Elin Benedikte Skog, seksjonsleder ved klinisk utdanningsavdeling.

Omdisponert

May-Lisbeth Sigvartsen (25) er blant de offentlig godkjente sykepleierne ved UNN Tromsø som har gjennomgått intensivkurset. Hun jobber til daglig ved sengeposten for urologi, endokrin- og plastikkirurgi.

Nå er hun forberedt på å kunne håndtere intensivpasienter som en del av nyetablerte behandlingsteam bestående av ordinære intensivsykepleiere, offentlig godkjente sykepleiere og andre assistenter.

Intensivsykepleier Kristin Lorentzen (fra venstre) forklarer kreftsykepleier Angela Hennig, Tamara Costa Martins (sykepleier gastrokirurgen) og Trine Olsen (sykepleier gastrokirurgen) hvordan de avanserte intensivsengene fungerer. Foto: Per-Christian Johansen

– Dette synes jeg bare er positivt. Det er artig å lære noe nytt, og intensivsykepleie er interessant. Litt skummelt er det også med så alvorlig syke pasienter, men vi skal jo primært gå i team med utdannede intensivsykepleiere, sier Sigvartsen.

Må være forberedt

Første del av kurset foregikk som e-læring. Deretter var det praktisk trening, i regi av intensivmedisinsk avdeling. Totalt fem opplæringsmoduler ble gjennomgått.

– Det er greit å være forberedt dersom behovet melder seg. Til daglig er det kirurgiske pasienter vi håndterer på min avdeling, legger Sigvartsen til.

Også kollegene Kristina Sandberg, Krystian Rachwald og Marit Søreng fra sengeposten for urologi, endokrin- og plastikkirurgi er klar til en innsats med covid-19-pasienter.

– Det er kjempeinteressant å lære noe nytt for å kunne bistå de ordinære intensivsykepleierne, sier trioen.

Trygg på smittevern

Tanken på å skulle behandle koronasmittede skremmer ikke.

Kristina Sandberg og Krystian Rachwald er sykepleiere ved urologi, endokrin- og plastikkirurgi ved UNN Tromsø. Her får de en innføring i bruk av respirator av instruktør og intensivsykepleier Martin Helliksen. Foto: Per-Christian Johansen

– Vi bidrar så klart dersom behovet melder seg, og vil jo være beskyttet av smittevernutstyr, legger de til.

– Jeg er ikke redd for smitte, og vi blir jo opplært i smittevernrutinene, legger May-Lisbeth Sigvartsen til.

Intensivsykepleier Line Yttervik Jenssen er blant instruktørene som har kurset kollegene fra ulike sengeposter. Hun roser deltakerne for læringsviljen for å kunne bidra dersom en mer kritisk situasjon skulle oppstå med covid-19-pasienter.

– De har kommet inn som interesserte og nysgjerrige deltakere. De blir jo ikke utlært som intensivsykepleiere, men får en gjennomgang av de mest brukte behandlingsmetodene, sier Yttervik Jenssen.

75 kurset så langt

Bruk av overvåkingsutstyr, respirator, måling av blodgass og gjennomgang av de avanserte sengene for intensivpasientene er blant kursinnholdet.

– Vi skal ha rundt 75 offentlig godkjente sykepleiere gjennom denne kursingen i første omgang. Så får vi se hvordan behovet blir etter hvert, sier intensivsykepleier Martin Helliksen, som har koordinert den praktiske opplæringen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.