Denne kvartetten ved intensiven UNN Tromsø kan trygt anbefale en jobb som intensivsykepleier. Theodor Jacobsen er foreløpig engasjert i en rekrutteringsstilling, men ønsker nå å utdanne seg for å bli permanent kollega med Iris Martinsen, Linda Flått og Marit Nyhus. Foto: Per-Christian Johansen

Intensiverer utdanningen av intensivsykepleiere

Denne kvartetten ved intensiven UNN Tromsø kan trygt anbefale en jobb som intensivsykepleier. Theodor Jacobsen er foreløpig engasjert i en rekrutteringsstilling, men ønsker nå å utdanne seg for å bli permanent kollega med Iris Martinsen, Linda Flått og Marit Nyhus. Foto: Per-Christian Johansen

Koronapandemien har avdekket et økt behov for intensivsykepleiere. Nå har UiT, Norges arktiske universitet tilrettelagt for et ekstraopptak i 2021. Det kan kombineres med lønnet utdanningsstilling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Masterstudiet starter til høsten, med søknadsfrist 1. mars. Normalt er det opptak annet hvert år til master i spesialsykepleie, og sist høst startet 94 studenter sin utdanning innen enten anestesi-, barn, intensiv-, operasjons- eller kreftsykepleie.

– I løpet av 2020 har myndighetene økt kapasiteten med nye studieplasser for intensivsykepleiere. UiT tar derfor opp et ekstra kull innen intensivsykepleie på 20 studenter. Vi har en klar prioritering for å bidra ekstra med å styrke intensivfeltet, og har et pågående kull på 27 studenter som vil være ferdig med sin mastergrad våren 2022. Og vi vil ha nytt opptak av 30 studenter høsten samme år, forteller Randi Børresen, som er studieleder for master i sykepleie ved UiT, Norges arktiske universitet.

Bjørg Barge Nilsen (til venstre) fra UNN og Randi Børresen (studieleder for masterprogrammet i sykepleie ved UiT, Norges arktiske universitet) oppfordrer nå aktuelle kandidater til å søke på ekstraopptaket til master i sykepleie ved UiT. Det kan kombineres med lønnet utdanningsstilling ved UNN. Foto: Per-Christian Johansen

Satsingen krever også mye tilrettelegging fra både UiT og sykehusene i nord.

– Vi har forståelse for at mange studenter på en gang er utfordrende for de som jobber ved sykehusene, våre ansatte ved UiT og studentene våre. Vi vil fremover jobbe sammen med UNN og Finnmarkssykehuset for å finne gode felles løsninger når et større antall studenter skal gis tilgang til spesielt praksisfeltet, legger Børresen til.

Tilbys lønn under utdanningen

De som blir tatt opp i årets kull, har mulighet til å kombinere dette med en utdanningsstilling i UNN, enten i Tromsø, Harstad eller Narvik.

En utdanningsstilling sikrer 100 prosent lønn i 1,5 år (tre semestre) av utdanningen. Det betyr til kompetanse som spesialsykepleier er oppnådd. Deretter vil det være en bindingstid ved UNN på 2,5 år.

Søknadsfristen for utdanningsstillingene er 7. mars.

– Intensivsykepleie er et interessant fag som gir dybdekunnskap til behandling av akutt kritisk syke pasienter som krever overvåking døgnet rundt. Ved UNN Tromsø er det topp moderne lokaler for intensivbehandling av pasienter fra hele Nord-Norge. I 2024 får vi også et helt nytt og moderne sykehus i Narvik, sier Bjørg Nilsen Barge, som er fagrådgiver ved klinisk utdanningsavdeling ved UNN.

Theodor er klar

Theodor Jacobsen (30) er blant dem som vil søke på opptak til studiet og kombinere dette med utdanningsstilling ved UNN Tromsø. Den opprinnelig Skiens-mannen er fra før utdannet sykepleier, etter å ha gjennomført grunnutdanningen ved UiT i Hammerfest.

Theodor Jacobsen er klar til å søke på både master i intensivsykepleie ved UiT og utdanningsstilling ved UNN. Han trives å jobbe med intensivpasienter. Foto: Per-Christian Johansen
Siden 2016 har han jobbet ett år ved Finnmarkssykehuset i Kirkenes og tre år ved UNN Tromsø. Sist høst startet han i rekrutteringsstilling ved intensivavdelinga i Tromsø, og det har gitt mersmak.

– Her er jeg blitt godt mottatt, og har fått god opplæring og oppfølging. Å få jobbe med intensivpasienter er interessant, og gir meg faglige utfordringer som jeg liker. Nå håper jeg å komme inn på masterstudiet for å lære mer om behandling av alvorlig syke pasienter, sier Theodor Jacobsen.

Han synes ordningen med utdanningsstilling ved UNN er attraktiv tross bindingstid på 2,5 år.

– Jeg har ingen andre planer enn å være her de kommende årene. Jeg kom nordover da jeg dro i Forsvaret i 2011, og trives godt her. Tromsø er en fin by, legger Jacobsen til.

Her kan du lese mer om og søke på utdanningsstilling i intensivsykepleie ved UNN (søknadsfrist 7. mars).

Her kan du les mer om og søke på masterstudiet i intensivsykepleie ved UiT (søknadsfrist 1. mars).

Les også: Første intensivsykepleiere med master

I fjor vår leverte Egil Søderholm og Vibeke Aasberg masteroppgaven som nyutdannede intensivsykepleiere ved UiT, Norges arktiske universitet. Masteren baserte seg på et forbedringsprosjekt i egen avdeling ved UNN Narvik.

Les mer her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.