Inviterer inn i «ukjent» landskap

Hvis innsikten i det rehabiliteringsavdelingen gjør hadde vært bedre, hadde det også vært enklere å rekruttere flere leger og sykepleiere hit. Det mener den nye avdelingslederen, Jostein Bentzen.

Jostein Bentzen hoyde
Jostein Bentzen er ny avdelingsleder på rehabiliteringsavdelingen. Avdelingen er delt i åtte seksjoner, og geografisk spredt i hele UNN sitt område. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Selv kan han ikke tenke seg en mer spennende arbeidsplass, og beskriver rehabiliteringsavdelingen som stor og mangfoldig, hvor alle jobber etter samme mål: Det å gi pasientene bedre forutsetninger for gode liv!

Veien dit byr på unike arbeidshverdager og -muligheter.

Stor variasjon

‒ Mye av det arbeidet vi gjør er både avdelings- og klinikkovergripende. Vi har et voldsomt spenn av pasienter, og svært mange ulike tjenester og tiltak som vi har ansvaret for, innleder han.

‒ Rehabiliteringsfaget er gjennomgangsmelodien for det å se helheten rundt pasienten, og jobbe med flere forhold som bidrar til at de kan leve et verdige og gode liv. Dette krever gjerne mer tid og ressurser, flere fag og flere perspektiver, påpeker han.

Hit kommer for eksempel pasientene som har blitt skadet i ulykker, her er pasienter med utviklingshemming, pasienter som er midt i kreftbehandling eller de som har ulike muskel- og skjelettlidelser. Og her står en rekke ulike faggrupper klare til å hjelpe: for eksempel leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sosionomer.

Drevet research

Avdelingslederen – som startet i jobben 15. august – innrømmer at han har brukt den første tiden på å skaffe seg oversikt. Han vil sette seg ordentlig inn i hva som skjer i de i alt åtte seksjonene som er spredt geografisk i hele UNN-området, og møte flest mulig av de i alt 300 ansatte han er øverste leder for.

Ved siden av å ha egne sengeposter, leverer rehabiliteringsavdelingen tjenester i ulike klinikker og avdelinger. De har flere ambulerende team og drifter mange ulike tjenester og tiltak, som for eksempel «Helse i Arbeid» hvor Bentzen nylig var seksjonsleder.

‒ Som avdelingsleder har jeg mange ulike ting jeg ønsker å bidra med, men nå i starten har jeg vært opptatt av å ha større ører enn munn. Jeg har hospitert ulike steder for å finne ut hva vi står i, og sanket inn god informasjon fra alle våre seksjoner. Dette har gjort meg stolt over alt det avdelingen representerer, og veldig motivert til å bidra med mitt, sier 41-åringen.

Fysioterapeut

Bentzen startet sin lederkarriere før han fylte 30. Underveis har han bygd på sin erfaring med en master i helseledelse.

Han utdannet seg til fysioterapeut i Tromsø og har også stiftet familie her, med kone og to barn på 7 og 11 år. På fritiden gjør han det han beskriver som «altfor mye». Siste lidenskap er kveitefiske, og det går en del i friluftsliv, jakt og fiske. Spesielt når de tilbringer helgene på hytta i Nord-Lenangen. Her er han også ivrig hobbysnekker, med ferdigheter han beskriver som «middels lærling tidlig i forløpet».

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.