– Jeg fikk gåsehud. Denne prisen verdsetter jeg høyt

Pingvinprisen er UNNs høyeste utmerkelse, og deles ut til personer som har gjort en helt ekstraordinær innsats for sykehuset over lang tid. Da var det ikke rart den gikk til Mads Gilbert i dag.

Gjennom over 40 år har «Dr. Gilbert» levd hånd i hånd med det som i 2001 ble Universitetssykehuset Nord-Norge. Klinikkoverlegen med utgangspunkt i anestesiologi var sentral i oppbyggingen av anestesiavdelingen ved gamle RST og RiTø, og senere akuttmedisinsk avdeling ved UNN som ble opprettet i 2003. Hans hjertebarn har vært den akuttmedisinske kjeden i hele Nord-Norge, der UNN er lokomotivet.

En stolt Mads Gilbert mottok Pingvinprisen fra administrerende direktør Anita Schumacher. Foto: Per-Christian Johansen
Han er også kjent for sitt engasjement for utdanning av nye leger, ikke minst som ansvarlig for førstehjelpskurset på 1.året og den årlige katastrofeuka og katastrofeøvelsen for 4.årsstudentene på medisinstudiet ved UiT, Norges arktiske universitet.

Hans engasjement for den krigsrammede palestinske befolkningen i Gaza er også viden kjent, der han har øst ut av sin kompetanse som UNN-overlege. Kompetansen og hans jordnære tilnærming til pasientene kom også til syne i «113», NRK-serien som i vår fikk Gullrutenpris.

– Gåsehud

Likevel kom utdelingen på direktørens halvårlige møte i dag som en overraskelse. Der var Gilbert opprinnelig møteleder på vegne av Akuttmedisinsk klinikk.

– Jeg satt der og ante fred og ingen fare. Men etter hvert skjønte jeg jo hva som kom, og da fikk jeg rett og slett gåsehud. Dette er en stor ære for meg, og en pris jeg verdsetter høyt, sier Mads Gilbert, som i 2013 ble utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sitt arbeid med å bygge opp den akuttmedisinske kjeden i Nord-Norge og hans internasjonale engasjement gjennom 30 år.

Og nettopp den akuttmedisinske kjeden i nord har vært det store hjertebarnet til Mads Gilbert gjennom hans tid i det akuttmedisinske miljøet ved UNN.

– Vi dekker altså et område som, inkludert Svalbard, er fire ganger så stort som Danmark og med rundt en halv million mennesker. Da er det helt avgjørende at vi har en velsmurt akuttmedisinske kjede som fungerer i alle ledd, også i et nært og godt samarbeid med primærhelsetjenesten. Vi skal sikre et godt helsetilbud for en hel landsdel, inkludert å ivareta alle familier som berøres av en alvorlig ulykke eller alvorlig sykdom. Og det har vi langt på vei oppnådd, sier Mads Gilbert.

LES OGSÅ: Disse mottok Utdanningsprisen og Forskningsprisen 2019.

Fortsatt stor arbeidslyst

Han har bikket 70 år, og er fortsatt «kamplysten». Arbeidslysten er det i hvert fall ingen ting å utsette på, og Pingvinprisen bidrar til ytterligere motivasjon for å fortsette å utøve yrket som ligger hans hjerte nærmest.

Pingvinprisen deles kun ut til personer som har fremmet UNN på en ekstraordinær måte både internt og eksternt. Mads Gilbert er en slik person. Foto: Per-Christian Johansen

– Så dette er ikke «The end» for deg?

– Nei, så lenge kjeften slår – og kroppen fungerer – så ønsker jeg å bidra videre. Alder er bare et tall, og for meg stoppet tellingen på 37, sier Gilbert, som fortsatt går sine ukesvakter som klinikkoverlege og anestesilege på Sysselmannens redningshelikopter på Svalbard.

– Men plutselig er det slutt også for meg, legger han smilende til.

– Og da har du sørget for god opplæring slik at den akuttmedisinske kjeden i nord vil bestå også i fremtiden?

– Kjeden er teamarbeid og ikke avhengig av enkeltpersoner, men det vil jeg håpe, ja. Nå må vi bare slippe flere dårlige gjennomtenkte reformer og endringsforslag som ødelegger arbeidsroen. Det viktigste for fremtiden blir at UNN og UiT forsterker arbeidet med å utdanne nok helsepersonell som vil bli i landsdelen. Vi må unngå å bli avhengig av vikarbyråene, slutter Mads Gilbert, som allerede denne uken skal tilbake til Midt-Østen for å bidra med sin kompetanse som UNN-lege i de krigsherjede områdene.

Nominasjonen:

Slik ble Mads Gilbert beskrevet i nominasjonen til Pingvinprisen:

Mads Gilbert har vært og er særdeles viktig for oppbygningen og utviklingen av den akuttmedisinske helsetjenesten i Nord-Norge, fra midten av 70-tallet og fram til i dag. Han er fortsatt engasjert og jobber kontinuerlig for å holde fagmiljøet i hevd.

Mads kom til Nord-Norge i turnustjeneste tidlig på 70-tallet, og startet i jobb på sykehuset her etter endt turnus. Mads er klinikkoverlege, spesialist i anestesiologi, professor dr.med, og har dr.grad i hjertepatofysiologi.

Mads er en bauta for akuttmedisinsk klinikk med sitt engasjement og sin omsorg for sine medarbeidere. Han er en veldig dyktig teamarbeider, noe som var viktig i oppbygningen av akuttmedisinsk avdeling og senere klinikken. Med sin unike evne til å se verdien av medarbeiderne på alle nivåer har han klart å skape en organisasjon hvor medarbeiderne har vært involvert i oppbygningen av fagmiljøet og den organisatoriske strukturer i avdelingen/klinikken. Dette har gitt en teamorganisasjon hvor medarbeiderskap står veldig sterkt. Resultatet av dette er en sterk organisasjon som står seg over tid.

Mads Gilbert i sitt rette element, som ansvarlig for en katastrofeøvelse der 4.årsstudentene ved medisinstudiet på UiT, Norges arktiske universitet deltar. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Han var sentral i oppbygningen av anestesiavdelingen fra 70-tallet og fram til 2003, da akuttmedisinsk avdeling ble opprettet. Han har jobbet med et bredt spekter innen anestesi og tung intensivmedisin. Fra 1986 var sykehuset i Tromsø tungt involvert i den faglige utviklingen av luftambulansetjenesten (ambulansehelikopter og ambulansefly), og Mads var sentral i dette arbeidet.

Engasjementet og innsatsen for forskning og undervisning innen akuttmedisinen i Tromsø er viden kjent, i og utenfor Norge. Mads har vært sentral i at akuttmedisin- og førstehjelpsundervisningen i Tromsø har et godt renomme. Eksempler på dette er akuttkurset for medisinerstudentene på 4. året, samt den årlige katastrofeøvelsen/studentøvelsen der alle nødetater og frivillige i Tromsø deltar (Mads har vært øvingsleder i rundt 35 år!)

Mads har stor erfaring fra internasjonalt arbeid – noe som også har satt UNN og Nord-Norge på kartet. Han er internasjonalt anerkjent både for sitt faglige og humanitære arbeid. Han har skrevet flere bøker, har deltatt i flere TV-produksjoner for å fremme faget og helsetjenesten, og er en aktiv samfunnsdebattant. Han har jobbet i krigsområder, og har drevet/driver flere forskningsprosjekter på akuttmedisinske systemer og prehospital medisin i den fattige delen av verden (bl.a. i Kambodsja).

Pingvinprisen deles ut til en ansatt som:

  • Har hatt et spesielt engasjement for UNN, pasientene i UNN, studentene i UNN, forskning i UNN, helsetilbudene i Nord-Norge
  • Har vært en god ambassadør for UNN
  • Er lagt merke til utenfor UNN

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.