Jordmor som livsstil

Ved Sonjatun i Nordreisa er rundt 100 gravide til oppfølging årlig. Omtrent en tredjedel av disse føder på den lokale fødestua, med god hjelp fra ivrige jordmødre.

sonjatun
Trening på akuttsituasjoner gjøres regelmessig, her med jordmor Grete R. Hauge og sykepleier Astrid Veseth. Foto: Sonjatun fødestue
Jobben som jordmor i Nord-Troms ivaretar fødende fra fire nærliggende kommuner. I tillegg til Nordreisa, omfatter det Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord. UNN er involvert både faglig og økonomisk, og bidrar med finansiering av tre av de totalt 5,3 stillingshjemlene ved Sonjatun.

– Vi sammenlikner oss med den tidligere «distriktsjordmora». Hun ble tilkalt når behovet var der. Hun visste aldri når og hvor hun ble tilkalt. Ved Sonjatun i dag vet vi når kvinner har termin, og står i beredskap. Ved fødsel står vi i beredskap for å hjelpe våre kolleger ved behov. Selv når vi har fri, er vi tilgjengelig for hverandre. Vi jobber med mål om å levere kvalitet på jordmortjenesten, fastslår Hanne Kristin Johansen og Hanne Synnøve Fjellstad på vegne av de ansatte.

Viktig tilbud

Betydningen av fødestua og tilbudet til vordende mødre i Nord-Troms er viktig for dem. Dette har de presentert i et lengre innlegg i tidsskriftet  Jordmora 1/2016. Frykten for at sentralisering skal sende alle fødende til Tromsø, er absolutt til stede.

– Nord-Troms er den regionen som ligger lengst borte fra et sykehus i landet. Som eksempel kan det nevnes at det er 320 kilometer fra tettstedet Burfjord i Kvænangen kommune til Tromsø. Det vil si like langt som fra Oslo til Kristiansand, beskriver jordmødrene.

– Ved Sonjatun har vi organisert jordmortjenesten siden 1978 med utgangspunkt i at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, legger de til.

LES OGSÅ: 2.000 UNN-babyer i 2015

Langt til Tromsø

De ansatte ved Sonjatun gjennomfører også et hundretalls polikliniske undersøkelser av gravide, tjenester som ellers måtte vært gjennomført i Tromsø – 250 kilometer unna.

Det er kvinneklinikken ved UNN Tromsø som er fagansvarlig for de fødende, mens barneavdelingen ved UNN Breivika er fagansvarlig for nyfødte. De ansatte ved Sonjatun hospiterer jevnlig ved UNN for å holde seg faglig oppdatert.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.