25-årsjubileum for OGT Midt-Troms

Områdegeriatrisk tjeneste (OGT) for Midt-Troms har i løpet av de siste 25 årene etablert seg som et nyttig og veletablert rehabiliteringstilbud. Tjenesten er underlagt Medisinsk klinikk i UNN, og lokalisert på Finnsnes.

Fagleder Åse Nordli mottok et bilde i gave fra mangeårig overlege Adri Vermeer i forbindelse med jubileumsmarkeringen for OGT på Finnsnes i slutten av juni.
Kaker var som seg hør og bør en naturlig del av jubileumsmarkeringen.
Fredag i forrige uke ble 25-årsjubileet høytidelig markert. Åpning ble foretatt av fagleder ved OGT, Åse Nordli.  Jubileumstale ble holdt ved pensjonert overlege Adri Vermeer, der han redegjorde for OGT sin historie, og konkluderte med at OGT har levd opp til intensjonen fra styringsgruppen.

Videre takket han pasienter og pårørende som motiverer oss, politikere og administrasjon i både kommuner og sykehus, flinke fagfolk, vertskommunen, samarbeidskommuner ved sykehjemmene og hjemmetjenesten, og til slutt de ansatte og ledelsen ved OGT gjennom 25 år.

Mange gode minner

– Gode kaker ble fortært, kun avbrutt av hyggelige samtaler og mimring over en sang som ble diktet av de ansatte under fagdager som ble holdt på Sommarøya i 2009. Adri Vermeer overrakte også et bilde som gave til avdelingen, der han har jobbet gjennom mange år, beskriver fagleder Åse Nordli.

Tjenesten er lokalisert i tidsriktige lokaler hos vertskommunen Lenvik. Den har i dag seks sengeplasser som tilhører medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. I disse drives hovedsakelig geriatrisk rehabilitering knyttet til hjerneslag, hjernedegenerative sykdommer og også amputasjoner.

I tillegg drives en poliklinikk, hovedsakelig rettet mot utredning av kognitiv svikt.

Etablert på 90-tallet

Områdegeriatrisk tjeneste for midt-Troms (OGT) ble etablert etter vedtak i Troms fylkeskommune på bakgrunn av prosjektet «Eldretjenesten på nye veier» i 1991. Dette var et prosjekt som ble jobbet med av en styringsgruppe der Knut Mamen var leder. Også mangeårig geriater ved UNN, Sigurd Sparr – og Lenvik kommunes forhenværende rådmann Margrethe Hagerupsen – var blant deltakerne i denne gruppen.

Styringsgruppens innstilling førte til opprettelsen av Områdegeriatrisk Team, som senere byttet navn til Områdegeriatrisk Tjeneste, og ble regnet som formelt etablert da lege Adri Vermeer tiltrådte i mai 1993.

LES MER om tilbudet ved Områdegeriatri Midt-Troms på unn.no.

 

 

 

 

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.