Klinikksjef Eirik Stellander (t.h) og avdelingsleder Siren Hoven ved psykiatrisk avdeling jubler over at tomtevalget er tatt. Prosjektleder Njål Bjørhovde og Carl-Erik Westgren, leder for stabsenheten, i bakgrunnen. Foto: Vemund Myrbakk

Kakefest med ukjent ettersmak

Klinikksjef Eirik Stellander (t.h) og avdelingsleder Siren Hoven ved psykiatrisk avdeling jubler over at tomtevalget er tatt. Prosjektleder Njål Bjørhovde og Carl-Erik Westgren, leder for stabsenheten, i bakgrunnen. Foto: Vemund Myrbakk

Psykisk helse- og rusklinikken feirer at styrene i UNN og Helse Nord valgte Åsgård som plassering for nytt hovedbygg. Men den vanskelige økonomiske situasjonen gir utfordringer for det valgte konseptet.

Fredag 6. mai ble 18 marsipankaker levert til UNN Åsgård. Klinikksjef Eirik Stellander ønsket å markere at den endelige beslutningen om hvor det nye hovedbygget for psykisk helse og rus skal ligge nå er tatt. UNN-styret snudde i mars, og pekte på Åsgård. 27. april falt den endelige avgjørelsen i Helse Nord-styret.

– Vi feirer at begge styrene har gjort et valg, og at vi dermed er ett steg videre i prosessen med nytt hovedbygg. Vi har fått en avgjørelse som er i tråd med det den klare majoriteten av ansatte – samt pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner – ønsker. Det er viktig å anerkjenne arbeidet som har vært gjort og det enorme engasjementet vi har sett blant ansatte og pasienter, sier klinikksjefen.

Historiske vedtak

Njål Bjørhovde leder organisasjonsutviklingsprosjektet for nytt hovedbygg. Han mener også det er viktig med en slik markering.

– Styrevedtakene er historiske. Vi som har jobbet med dette har holdt på i et par år, så det er virkelig en milepæl at tomtevalget nå er avgjort, sier Bjørhovde.

Men selv om valget av Åsgård er tatt, betyr ikke dette nødvendigvis at det nye hovedbygget blir slik de foreløpige planene og skissene viser. Den økonomiske situasjonen både i UNN og Helse Nord er for tiden svært krevende. I vedtaket til Helse Nord-styret heter det:

Styret forutsetter at prosjektet skaleres i tråd med UNNs økonomiske bærekraft, og ber adm. direktør komme tilbake med en nærmere vurdering av dette i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan, 22. juni 2022.

Det er foreløpig beregnet at det vil koste 2,8 milliarder kroner å bygge nytt hovedbygg på Åsgård. Dette er over 1 milliard mer enn det som er tilgjengelig i den økonomiske langtidsplanen. Både økonomi- og analysesenteret og drifts- og eiendomssenteret ved UNN jobber for tiden med å se på hvordan Åsgård-prosjektet kan skaleres i tråd med UNNs økonomiske bærekraft. De har spilt inn en økning på i overkant av 1 milliard kroner i den økonomiske langtidsplanen i år.

– Vi i drifts- og eiendomssenteret jobber nå sammen med Sykehusbygg med å se på hvordan vi kan redusere antall kvadratmeter uten at det går ut over funksjoner. Vi ser på hvilke underordnede arealer som kan fjernes, for eksempel om bredden på korridorer kan reduseres, sier UNNs utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen.

Kan ta ned 10 prosent

Hva det ender med, og hvilke økonomiske rammer Åsgård-prosjektet til slutt får, er det altså ingen som vet på det nåværende tidspunkt.

– Slik jeg ser det, kan vi kanskje ta ned rundt 10 prosent av kostnadene, uten at det får for store konsekvenser for prosjektet. Må vi ta ned mer, må nok noen funksjoner fjernes. Får vi beskjed om at vi må under 2,5 milliarder, har vi et stort problem, sier prosjektleder Bjørhovde, som ikke ønsker å spekulere mer i hvilke konsekvenser en større nedskalering vil ha.

– Forhåpentligvis vet vi mer konkret til sommeren om hva vi har å forholde oss til.

Klinikksjef Stellander er også spent på hvilke rammer prosjektet til slutt ender opp med.

– Det er usikkert hvilke konsekvenser signalene og føringene om å skalere prosjektet i tråd med UNNs bærekraft vil ha for byggeprosjektet. Kan det for eksempel føre til en utsettelse? Vi må nesten bare vente til vi vet mer, og så håper jeg at både fagpersoner, ledere, tillitsvalgte, erfaringskonsulenter og bruker-, pasient- og pårørenderepresentanter fortsatt har energi og motivasjon til å delta i medvirkningsprosessen, sier Eirik Stellander.

Du kan lese mer om nye Åsgård på unn.no.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.