Hanne Frøyshov (i midten bak) mottok prisen på vegne av slagenheten ved UNN Harstad i forrige uke. Prisen ble delt med sykehuset Levanger. Foto: Privat

Kåret til «Årets slagenhet»

Hanne Frøyshov (i midten bak) mottok prisen på vegne av slagenheten ved UNN Harstad i forrige uke. Prisen ble delt med sykehuset Levanger. Foto: Privat

Norsk hjerneslagregister utnevnte sist uke de beste slagenhetene ved norske sykehus. Prisen ble delt mellom UNN Harstad og sykehuset Levanger.

Stolte ansatte på medisin A ved UNN Harstad, klar til en ny arbeidsdag. Foto: Privat
Herbjørg Gundersen (lab), Trine Rinø (sykepleier) og Julie Andersen Bygland (sykepleier) på medisin A ved UNN Harstad. Foto: Privat
Bakgrunnen for kåringen er resultatene som ble presentert i årsrapportene for 2018 (ekstern lenke). Totalt er det 45 norske sykehus som behandler pasienter med akutt hjerneslag, og arbeidet koordineres av Norsk hjerneslagregister ved St. Olavs Hospital i Trondheim (ekstern lenke).

At UNN Harstad nådde helt til topps denne gangen, skyldes først og fremst et internt forbedringsprosjekt. Dette på bakgrunn av at 2016-tallene viste et forbedringspotensial.

Forbedringsarbeid

– Overlege Maria Fjellstad ved slagenheten tok sammen med slagteamet initiativ til et prosjekt som skulle forbedre resultatene. Blant annet ble det arrangert møter med andre slagenheter, koordinert av Hjerneslagregisteret, som bidro til inspirasjon og tips til forbedring.  Prosjektet ble gjennomført i 2017 og 2018, noe som førte til at både selve behandlingsforløpet og registreringsrutinene våre ble forbedret, sier avdelingsleder Hanne Frøyshov ved medisinsk avdeling UNN Harstad.

Samlet for 2018 scoret slagenheten ved UNN Harstad like bra eller bedre enn gjennomsnittet nasjonalt på nesten alle målepunktene. Men resultatene er ikke bare slagenhetens fortjeneste, ifølge Frøyshov.

– Den robuste tverrfaglige slagenheten og forbedringsprosjektet er et resultat av tett og godt samarbeid med alle involverte avdelinger ved sykehuset gjennom mange år. For hjerneslagpasientene er det mange enheter som tar del i forløpet: Akutten, lab, røntgen, intensiv, sengepost med slagenheten og rehabiliteringsavdelingen. Med tanke på at slagbehandlingen i Norge er helt i verdenstoppen synes vi at det er grunn til å være stolte av disse resultatene, sier hun.

Samarbeidsvilje

Fordelene med et godt samarbeid på tvers av avdelinger er kommet veldig tydelig frem i denne perioden.

– Denne prisen hadde ikke slagenheten i Harstad fått uten den kompetansen og samarbeidsviljen vi omgir oss med på resten av sykehuset, avslutter Hanne Frøyshov.

Slagenheten ved UNN Tromsø nådde ikke like høyt opp med sine registreringer for 2018. De har også sett forbedringspotensial i blant annet den interne registreringen, og ser så langt for 2019 en positiv utvikling i dette arbeidet.

LES OGSÅ:

Ny slagenhet gir nye muligheter i Tromsø.

Tangerte rekord for hjerneslagbehandling med trombolyse.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.