Kreftoverlege Kirsten Marienhagen med diplomet hun ble tildelt av Norsk onkologisk forening sist uke. Hun har strålebehandling av kreftpasienter som sitt spesialområde. Foto: Per-Christian Johansen

Kirsten kåret til Årets kreftlege

Kreftoverlege Kirsten Marienhagen med diplomet hun ble tildelt av Norsk onkologisk forening sist uke. Hun har strålebehandling av kreftpasienter som sitt spesialområde. Foto: Per-Christian Johansen

Gjennom snart 25 år som UNN-ansatt har overlege og kreftspesialist Kirsten Marienhagen (53) gjort seg så godt bemerket, både lokalt og nasjonalt, at hun sist uke ble hedret av Norsk Onkologisk forening.

Som utdannet spesialist innen nevrologi og onkologi (kreft) har Marienhagen bidratt til både utvikling av stråleterapien ved UNN Tromsø og delt av sin kunnskap til fremtidige spesialister.

Hun har også tatt nasjonalt ansvar gjennom styreverv i Norsk onkologisk forening, og har ivaretatt det nasjonale fagmiljøet ved å revitalisere det nasjonale strålefagnettverkets årlige møter.

– Denne prisen kom fullstendig uventet på meg, men det var selvfølgelig veldig hyggelig, forteller Kirsten Marienhagen etter utdelingen sist uke.

Det var styremedlem Astrid Dalhaug i Norsk onkologisk forening som delte ut prisen til Kirsten Marienhagen i forbindelse med onkologisk forum i Tromsø sist uke.
Kåringen skjedde under Onkologisk forum, som ble avviklet i Tromsø denne gangen. Her var hele landets kreftekspertise samlet, og fjorårets vinner av Nobel-prisen i medisin, Jim Allison, kastet ekstra glans over forumet.

– Jeg ble nærmest beordret til å melde meg på, og bestemte meg for å delta siden forumet ble arrangert i Tromsø. Tradisjonelt har ikke strålebehandling hatt mest fokus blant norske onkologer, men nå fikk det litt ekstra oppmerksomhet. Det synes jeg er flott, for det har vært en formidabel utvikling innen stråleterapi de siste 10-15 årene, sier UNN-overlegen.

UNN-ansvar i nord

UNN Tromsø har det regionale stråleansvaret for kreftpasienter i nord. De største fagområdene det gis behandling for til mange hundre nordlendinger hvert år, er brystkreft, prostatakreft, lungekreft, endetarmskreft og hjernesvulster.

Med UNNs rolle som universitetssykehus for en hel landsdel, føler Marienhagen et ekstra ansvar for å holde både seg selv og kollegene faglig oppdatert. Derfor hospiterte hun flere uker i høst ved Universitetssykehuset i Århus, som faglig sett er ledende innen strålebehandling i Skandinavia.

– Det er viktig å fange opp utviklingen i faget og knytte kontakter med andre fagmiljø. Vi ved UNN er små i denne sammenheng, og da er samarbeid med større miljøer viktig, sier hun.

Gode begrunnelser

Hun ble, i tillegg til ovennevnte, nominert til prisen som Årets onkolog med utgangspunkt i blant annet følgende:

  • Vært med på å videreutvikle stråleavdelinga til noe UNN er svært stolte av.
  • Med stor faglig tyngde drevet fagutvikling og banet vei for andre i fagfeltet.
  • Vært svært opptatt av opplæring og undervisning, og har med grundige retningslinjer og tålmodighet med de aller ferskeste oppdratt nye håpefulle til å bli gode onkologer og skapt interesse for stråleterapien.
  • Vært med i styret i Norsk onkologisk forening, og var da spesielt opptatt av arbeidshverdagen til norske onkologer. Dette resulterte i en artikkel i Legetidsskriftet i 2010.
  • Er en av få generalister innen faget, og behersker like godt strålebehandling av rektum som hele den nevroaksen.
  • Hun er en god kollega som alltid er interessert i å diskutere vanskelige problemstillinger innen faget og er flink til å få andre med seg på sine mange fagutviklingsprosjekter.

I begrunnelsen for prisen har styret i Norsk onkologisk forening trukket frem dette:

– Kirsten har hatt en sentral rolle i videreutviklingen av stråleterapien ved UNN, har gjort en stor innsats i Norsk onkologisk foreningen gjennom mange år, har bidratt til å revitalisere Norsk stråleterapimøte, samt fronte undervisning og opplæring.

Kirsten Marienhagen har spesialisert seg på strålebehandling av kreftpasienter, og brenner ekstra for utdanning og opplæringen av fremtidige leger. Foto: Per-Christian Johansen

– Velfortjent hyllest

Sistnevnte synes prisvinneren er ekstra viktig.

– Jeg føler at UNN som universitetssykehus har et viktig klinisk ansvar for å utdanne og lære opp fremtidige leger, ved siden av den forskningen som gjøres. Ved stråleterapien hos oss får leger som er i spesialisering en komplett opplæring i strålebehandling av kreft, og de får være i et godt miljø med høy faglig kompetanse, sier Kirsten Marienhagen, som også har mange år bak seg som leder av utdanningsutvalget ved UNN.

– Dette er en særdeles velfortjent hyllest, og vi er alle stolte av Kirsten. Legedekninga på stråleenheten ved UNN er Norges mest beskjedne, så da er det ekstra stas at innsatsen til Kirsten blir lagt merke til både her og nasjonalt, sier avdelingsleder Magnar Johansen ved kreftavdelinga på UNN.

Marienhagen er opprinnelig tysk, legeutdannet i Lübeck, før hun kom til Norge som utvekslingsstudent første gang i 1989. Hun hadde senere turnus i Kristiansund og Naustdal. Hun har tysk doktorgrad innen nevroonkologi/patologi. Siden høsten 1995 har hun arbeidet i Tromsø, de første årene ved nevrologisk avdeling før hun i 1999 begynte ved Kreftavdelingen.

– Her trives jeg, og her tenker jeg å fortsette å jobbe, avslutter 53-åringen med et fornøyd smil om munnen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.