Klart for elektronisk journalinnsyn

Nå skal pasientene få elektronisk tilgang til egen journal. Pasienter ved UNN er de første som skal teste, med oppstart i oktober.

Helse Nord står bak prosjektet, som skal ende opp med at alle pasienter i landsdelen i løpet av 2015 forhåpentligvis skal kunne lese egen journal på internett, via innlogging på helsenorge.no.

– Nå har vi jobbet oss dit at vi er ganske sikre på at vi skal få dette til. Men alle pasienter får først tilgang til løsningen når vi har testet både funksjonalitet og sikkerhet. Dette er vi nå i gang med, sier prosjektleder Tove Sørensen.

Utvider raskt

Det vil være Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling ved UNN som skal teste den elektroniske journal-løsningen først, som pilot for hele Helse Nord. En mindre testgruppe på inntil 30 pasienter skal først teste. Deretter utvides gruppen til rundt 500 pasienter frem mot nyttår.

– Vi er i ferd med å blinke ut de første pilotpasientene, og oppstarten er tenkt 10. oktober når den nye DIPS-oppgraderingen er klar, legger Sørensen til.

Fra 10. oktober er derfor oppfordringen at de som skriver journaler venner seg til at alt som legges inn kan bli tilgjengelig for pasientene etter hvert som innsynet i egne journaler implementeres for fullt. Dette vel å merke dersom innsynet ikke begrenses, noe som vil være mulig i den nye DIPS-løsningen.

– Den store endringen for helsepersonell blir at pasientene får elektronisk tilgang til journaldokumenter med en gang behandleren har godkjent det, etter 10. oktober i år. Ambisjonen er at pasienten får tilgang til så mye som mulig, det vil si det hun/han ville fått i dag ved henvendelse om innsyn. Erfaringer vi gjør i løpet av pilotperioden ved UNN viktige. Det er også viktig at helsepersonell får god informasjon og opplæring rundt den nye løsningen, sier Sørensen.

Viktig pasientmedvirkning

Det siste vil alle som skriver journaler få nødvendig informasjon om i ukene som kommer. Det er blant annet klargjort et eget e-læringskurs som vil bli lansert i nærmeste fremtid.

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen ønsker ordningen med elektronisk tilgang til egen journal velkommen.

– Dette vil øke pasientenes innsikt i egen situasjon, og styrker grunnlaget for pasientmedvirkning. Samtidig stiller det større krav til helsearbeiderne med tanke på deres involvering av pasientene i beslutningsgrunnlaget. Dette vil være en nyttig bevisstgjøring for de som skriver journalene, og samtidig vil det bidra til å styrke tilliten til helsevesenet, sier Ingebrigtsen.

I første omgang skal pasientene i Nord-Norge få tilgang til å se og lese de vanligste dokumentene som ligger i pasientjournalen, for eksempel journalnotater og epikriser. Røntgenbilder og laboratoriesvar er teknisk utfordrende å vise, så disse er ikke med nå i starten.

Les mer om prosjektet her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.