– Kom på KOLS-kurs

Har du fått diagnosen KOLS, eller er pårørende til en som har fått sykdommen? Da oppfordres du til å komme på lærings- og mestringskurs om diagnosen. Kurset holdes av UNN og gjelder alle KOLS-pasienter i Troms.

– KOLS er uhelbredelig, men det finnes mange former for egenbehandling som kan hjelpe til med å holde sykdommen i sjakk. Men da må du faktisk ta tak i det. Det er dette kurset vårt skal hjelpe deg med, sier oversykepleier Carla Fagerli ved Lungeavdelingen, UNN Tromsø.

Hun har med seg avdelingsoverlege Ulf Aasebø, avdelingssykepleier Kjell Ivar Bøe og fagutviklingssykepleier Britt Albrigtsen ved samme avdeling for å fortelle om det første kurset som arrangeres allerede 9. og 10. juni. UNN lover deg her veiledning både fra både brukerrepresentant, lege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og farmasøyt.

Du får råd, tips og forhåpentligvis også mye motivasjon til hvordan du best av alt kan ta tak i deg selv og situasjonen din for å oppnå best mulig livskvalitet tross sykdommen. Du vil også få informasjon om behandlingshjelpemidler, pusteteknikk og andre relevante temaer.

kolskurs
Avdelingsoverlege Ulf Aasebø, oversykepleier Carla Fagerli, fagutviklingssykepleier Britt Albrigtsen og avdelingssykepleier Kjell Ivar Bøe ved Lungeavdelingen på UNN Tromsø, ønsker at pasienter med diagnosen KOLS kommer på lærings- og mestringskurs i Tromsø i juni. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Livskvalitet

– Det er livskvalitet alt handler om. Mange av våre pasienter opplever å få angst som følge av at de kan ha pusteproblemer. Vi arrangerer dette kurset for å lære metoder for å overvinne denne angsten, og ikke minst gjøre en livsstilsendring slik at man unngår sykehusinnleggelser. Altså hindre reinnleggelser, sier Albrigtsen.

Første bud er å slutte å røyke. Det gir alltid positiv effekt. Deretter handler det om trening, vektnedgang hvis du er overvektig, vektoppgang om du er undervektig. Generelt få veiledning om hvordan livet best kan mestres selv om sykdommen i lungene er kommet for å bli.

Pårørende er også en viktig målgruppe for kurset. Mange av KOLS-pasientene vil ha behov for støtte og hjelp underveis i sykdom forløpet. Samtidig kan det være en viktig motivasjonsfaktor å involvere spesielt partneren i livsstilsendring. Lungeavdelingen tror det å få stille åpne spørsmål, og sammen få svar på ting man kanskje sammen ikke har turt å snakke høyt om, gjør godt for den videre håndteringen av sykdom og livssituasjon.

LES OGSÅ: Vellykket KOLS-tilbud ved UNN Narvik

Også andre pårørende, som for eksempel voksne barn, kan ha god nytte av informasjonen gjennom disse to dagene kurset pågår.

– Et viktig poeng er faktisk at pårørende kan delta uten pasienten, om noen ønsker det, sier Albrigtsen.

Flere damer

De som rammes av KOLS er kvinner og menn i alderen litt over 40 til godt over 90. Stadig flere kvinner får diagnosen, siden kvinner etter hvert røyker like mye og mer enn menn.

– Det verste du kan gjøre når du får KOLS er å sette deg ned og tenne enda en røyk, mange begrenser seg rett og slett for mye når de får konstatert sykdommen, sier Aasebø.

– For hver pasient vi klarer å få til å slutte å røyke, får vi en diagnose mindre. Vi fjerner i snitt én pasient. Hadde vi klart å få alle til å slutte å røyke kunne vi lagt ned halve sykehuset! spissformulerer overlegen.

«Erstatter» lungerehab

Dette er det første kurset som arrangeres etter at lungerehabiliteringen på Elisabethsenteret ble lagt ned. Deltakerne på dette første kurset vil på sett og vis bli med på å forme hvordan UNN skal gi dette tilbudet videre. Målet er å gi et bredere tilbud, og at også de fra distriktene deltar. Lungeavdelingen også vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål i etterkant.

– Kanskje kan det også bli aktuelt med oppfølgingskurs. Det vet vi ikke ennå. Vi må evaluere dette kurset først og se hvordan vi går videre, sier Albrigtsen, og fortsetter:

– Vi har også et håp om at deltagere på kurset kan finne støtte i hverandre som likemenn med felles diagnose. Det kan ofte være mye motivasjon å hente i å bli kjent med andre som opplever det samme som deg, sier Albrigtsen.

Pasientkurs KOLS:

* Holdes 9. og 10. juni på Lærings- og mestringssenteret, UNN Tromsø.

* Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere.

* Henvend deg til lungemedisinsk avdeling ved UNN Tromsø for å melde deg på. Om du ikke er pasient, kontakt fastlegen din og be om henvisning. Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må stå på henvisningen.

* Ingen søknadsfrist, hvis det er plass på kurset tas henvisninger imot helt fram til kursstart.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.