koronakull intensiv Myrland Nilsen Fredheim Karlsen 1

Like før jul ble de uteksaminert fra UiT, Norges arktiske universitet. Nå skal Åse-Kristhin Myrland (til venstre) jobbe på intensivavdelingen ved UNN Harstad, mens Mats Nilsen og Line Fredheim Karlsen skal i jobb på intensivavdelingene ved UNN Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

«Korona-kullet» uteksaminert

koronakull intensiv Myrland Nilsen Fredheim Karlsen 1
Like før jul ble de uteksaminert fra UiT, Norges arktiske universitet. Nå skal Åse-Kristhin Myrland (til venstre) jobbe på intensivavdelingen ved UNN Harstad, mens Mats Nilsen og Line Fredheim Karlsen skal i jobb på intensivavdelingene ved UNN Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

17 ferske intensivsykepleiere er klare for innsats. De er «korona-kullet», som ble rekruttert til ekstra studieplasser under pandemien.

‒ Jeg skal på jobb i mårra, og alle har vi fått vaktplanen for det neste halve året. Vi er klare til å gå i gang, slo Mats Nilsen (26) fast på avslutningen like før jul.

Han er tillitsvalgt i avgangsklassen som 21. desember ble feiret ved UiT, Norges arktiske universitet. Mats er fra Vesterålen, men har jobbet ved UNN Tromsø siden han var ferdig utdannet. Han har nå jobb ved generell intensiv, mens tromsøværing Line Fredheim Karlsen (28) jobber ved medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning noen meter lenger sør på plan A9 ved UNN Tromsø.

koronakull Intensivsykepleiere avgangsklasse
Her er det uteksaminerte «koronakullet» av nye intensivsykepleiere sammen med sine lærere. Bak fra venstre: Ranveig Lind (lærer), Lena Hovdal, Åse-Kristhin Myrland, Matias Rasi (lærer), Audun Dyrkoren, Teodor Jacobsen, Caroline Opsahl Jensen og Helle Didriksen. Foran fra venstre: Hanne Knutstad Lund (lærer), Mats Nilsen, Ingrid Køhncke Aase, Sara Østgård, Sara Linn Hætta, Line Fredheim Karlsen, Lena Wuttudal, Christian Olsson, Lena Dehlie (lærer) og Siv Wiborg (lærer). Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Harstadværingen Åse-Kristhin Myrland (28) er fra nyttår er å finne ved intensivavdelingen på UNN Harstad. UNN Narvik og Finnmarkssykehuset får også nye intensivsykepleiere fra dette kullet.

Lønn under utdanning

‒ Vi mottar grunnlønn under utdanningen, og har arbeidsplikt i ferier mens vi tar utdanning. Etterpå må vi som kompensasjon jobbe i minimum to og et halvt år ved sykehuset som har gitt oss utdanningen, forklarer Mats.

Studentene som ikke bor i Tromsø til vanlig, har også fått støtte til bolig og pendling mellom studier og hjemkommune.

‒ Uten dette hadde det ikke vært mulig for meg å gjennomføre denne utdanningen, sier Åse-Kristhin, som har mann og to små barn hjemme på Evenskjer.

Startet som frivillig

De er alle svært fornøyde med å ha vært i «korona-klassen». Tilfeldigvis startet flere av dem som frivillige hjelpere ved intensiven tidlig i pandemien, og før midlene til ekstra studieplasser kom.

De er nå godt forberedt, og bevisste på rollen de skal inn i: At de fra nå er personellet som pasienter og pårørende setter all sin lit til, gjennom livets mest dramatiske timer.

koronakull mats theodor 1 2
Mats Nilsen (til venstre) og Theodor Jacobsen er allerede i jobb ved intensivavdelingen ved UNN Tromsø. De skal nå skrive master sammen før studiet er helt avsluttet. Foto: Per-Christian Johansen

‒ Vi er klar over at det å være intensivsykepleier er en krevende jobb, både fysisk og psykisk. Du skal kunne tåle å stå i det, for her kan være tøffe følelsesmessige påkjenninger. I tillegg får vi store faglige utfordringer av ulik art. På intensiven havner absolutt alle typer skader og sykdommer. Du skal kunne hjelpe både de som har vært i alvorlige ulykker og de med slag, infarkt eller annen alvorlig sykdom, sier Line.

Alle tre er fornøyd med å ha fått utdanne seg som «pandemikullet». Normalt tas det kun opp nye sykepleiere til spesialisering annethvert år. Da ikke bare til intensivutdanningen, men også spesialisering innen anestesi, barn, operasjon og kreft.

Ekstraordinært tilskudd

Regjeringen bevilget høsten 2020 et ekstraordinært tilskudd til 100 ekstra studieplasser for intensivsykepleiere. Dette for å avhjelpe den alvorlige mangelen på intensivsykepleiere her til lands. 13 av disse nye studieplassene ble tildelt UiT og Tromsø.

I tillegg fant universitetet selv midler til åtte ekstra studieplasser, slik at 21 fikk delta i det ekstraordinære opptaket. 17 har nå fullført. Tre har sluttet underveis, mens en har svangerskapspermisjon og skal fullføre neste år.

‒ Det har vært en fordel med færre i kullet enn vanlig. Dette har gitt oss et helt fantastisk og sammensveiset miljø. I tillegg har var vi våren 2022 de eneste praksis-studentene ved UNN Tromsø. Det har ført til at vi har fått muligheten til å være med på operasjoner og hospitere på Nyfødt intensiv. Dette er det normalt sett ikke kapasitet til, forklarer de tre nyutdannede intensivsykepleierne.

Korona-kullet har også hatt par-praksis. Det betyr at en mentor ved sykehuset har hatt to studenter samtidig, istedenfor å kun veilede én.

koronakull intensiv Myrland Nilsen Fredheim Karlsen 3 2
Det var god stemning på avslutningen for "koronakullet" like før jul, her representert ved Åse-Kristhin Myrland (til venstre) og Line Fredheim Karlsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

‒ Par-praksisen er noe disse studentene har gitt gode tilbakemeldinger på under evalueringen. Om vi får til mer av dette, så vil dette løse et kapasitetsproblem for oss som skal tilby utdanningen, påpeker Ranveig Lind, som er førsteamanuensis ved masterprogrammet i intensivsykepleie ved UiT.

I 2022 startet 30 nye studenter opp med sin spesialisering, og neste opptak er i 2024.

Samtlige leverer master

Det er ikke krav om å levere masteroppgave etter utdanningen, men disse studentene har for første gang fått karakterer på sin prosjektbeskrivelse for en master. Tidligere fikk de kun bestått/ikke bestått. Om det er karakterene som gjør utslaget vites ikke, men samtlige 17 har planlagt å skrive sin master det kommende halvåret.

UNN er et sykehus som belønner bestått master med et ekstra lønnstillegg. Ut over dette venter allerede et godt lønnshopp for de ferske intensivsykepleierne.

‒ Disse nyutdannede som nå kommer inn i de ulike intensivavdelingene tilfører fersk, evidensbasert kunnskap til sine arbeidsmiljø. Det er viktig at denne kunnskapen blir ivaretatt, slik at avdelingene kan fornye seg. Jeg håper at de blir godt tatt imot når de kommer med sine forslag til forbedring eller eventuelle nye metoder de har lært, sier førsteamanuensis Ranveig Lind.

Hun har veiledet studentene sammen med kollegaene Matias Rasi, Hanne Knutstad Lund, Lena Dehli og Siv Wiborg. De to sistnevnte har hatt ansvar for praksisveiledning og simuleringsøvelser.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.