Tre personer foran døra til korttidspoliklinikken

Ruben Sletteng (f.v.) Lene M. Rasmussen og Vemund Myrbakk har tro på at den nyetablerte korttidspoliklinikken på Åsgård skal kunne gi flere pasienter psykisk helsehjelp raskere. Foto: Hege Iren Hanssen.

Kort og godt

Tre personer foran døra til korttidspoliklinikken
Ruben Sletteng (f.v.) Lene M. Rasmussen og Vemund Myrbakk har tro på at den nyetablerte korttidspoliklinikken på Åsgård skal kunne gi flere pasienter psykisk helsehjelp raskere. Foto: Hege Iren Hanssen.

En nyetablert korttidspoliklinikk ved UNN Åsgård skal sikre raskere psykisk helsehjelp til flere pasienter, og dermed bidra til å korte ned ventelistene i psykiatrien. Intensivt, effektivt og med bruk av metoder etterspurt av pasientene selv.

– Dette er først og fremst et godt tilbud, ikke bare løsning på fristbruddene, understreker psykologspesialist Lene Mydland Rasmussen, enhetsleder ved den nyetablerte korttidspoliklinikken.

Med intensiv behandling gjennom både eksponeringsterapi, gruppetimer og etter hvert også digital behandling, skal korttidspoliklinikken nå ut med raskere hjelp til flere.

– Det er ikke nødvendigvis alle pasienter det går an å hjelpe raskt og over kort tid, men for veldig mange tror vi det kan være nyttig at vi innfører behandlingsmetoder vi har brukt i mindre grad eller på mindre intensiv måte før, sier Ruben Sletteng, konstituert seksjonsleder ved poliklinisk seksjon og prosjektleder for korttidspoliklinikken.

Tre personer i ei trapp
Avdelingsleder Vemund Myrbakk (f.v.), avd. Nord, Psykisk helse- og rus klinikken, Lene M. Rasmussen, enhetsleder for den nye korttidspoliklinikken og Ruben Sletteng, konst. seksjonsleder ved poliklinisk seksjon og prosjektleder for korttidspoliklinikken.

Angst og depresjon

Korttidsbehandling har en ramme på ti timer – med noe slingringsmonn. Og innenfor kognitiv adferdsterapi er det godt dokumentert at intensiv behandling fungerer.

– Da er det særlig angst og depresjonstilstander som er målgruppa. Og dette er en pasientgruppe vi har en god del av, forklarer Vemund Myrbakk, avdelingsleder ved avdeling nord i Psykisk helse- og rusklinikken, hvor både voksenpsykiatrisk poliklinikk og nå også korttidspoliklinikken hører hjemme.

Pasientgruppa har moderate til alvorlige tilstander, og de er på samme venteliste for behandling som pasienter til poliklinikk. Avgjørelsen om pasienten passer for korttidsbehandling gjøres allerede etter inntaksvurdering.

Behandlerne blir tett på pasientene, godt kjent med utfordringene deres, og dermed kan også behandlinga skreddersys.

Anita Schumacher på Åsgård
Adm. dir. Anita Schumacher sto for den offisielle åpninga av korttidspoliklinikken på Åsgård fredag 23. februar. Foto: Vemund Myrbakk.

Får stillinger også i Harstad

Da UNN-direktør Anita Schumacher fredag foretok den offisielle åpninga av korttidspoliklinikken, hadde både ansatte og pasienter vært i gang allerede et par måneder.

Korttidspoliklinikken har åtte ansatte, og i løpet av mai blir de ti.

– I tillegg lyses det ut to stillinger i Harstad (ved DPS), som skal være samme type tilbud som her i Tromsø, sier Ruben Sletteng.

Fortsatt jobber de med å finne formen på korttidspoliklinikken, utarbeide retningslinjer og kurse de ansatte. Inspirasjonen har de hentet fra fagmiljøene ved blant annet St. Olavs hospital, Nordlandssykehuset og Helse Vest, som har gode erfaringer med intensive behandlinger satt i system.

E-mestring og OCD-team

Da PHRK fikk i oppgave fra Helse Nord om å etablere et regionalt tilbud om e-mestring (veiledet internettbehandling), så de muligheten til å kombinere dette med den regionale OCD-behandlingen (tvangslidelser) og en korttidspoliklinikk.

Gjennom OCD-teamet har de allerede erfaring med flere av behandlingsmetodene som nyetableringa skal benytte.

– For eksempel «The Bergen 4-day treatment», som vi har lang erfaring med i OCD-teamet, men som også er utvikla for blant annet panikklidelser og sosial fobi, forklarer Lene M. Rasmussen.

For tvangs- og angstlidelser skal også annen intensiv eksponeringsterapi tilbys. I tillegg til gruppebehandling, som også er noe OCD-teamet har god erfaring med.

For veileda internettbehandling, eller e-mestring, håper de å ha et behandlingstilbud klart over sommeren.

– Der er det også et nasjonalt arbeid på gang, blant annet for å få på plass tekniske løsninger, forteller Sletteng.

Unge invalidiseres av angst

Noen av behandlingene som nå innføres er også etterspurt av pasienter ved PHRK. På korttidspoliklinikken tror de derfor at enkelte pasienter blir å ønske seg et intensivt løp. De ser det som positivt om det allerede i henvisninga kan komme fram hva pasientene er motivert for av behandling.

– Mange tenker at tvangslidelser er de lette lidelsene. Samtidig ser vi at det er veldig mange unge med angstlidelser som blir helt invalidisert av det, og som ikke klarer å håndtere hverdagslivet. Man skal alltid tenke nytteverdi når det kommer til behandling av psykiske lidelser, og hvis det virkelig er noen som har nytteverdi, så er det de man kan hjelpe raskt, sier Lene M. Rasmussen.

Hun viser til resultater som viser at mange blir helt kvitt plagene etter korttidsbehandling.

– For både OCD og panikklidelser er det veldig gode behandlingsresultater. Tallet er litt lavere for sosiale fobier, men det er fortsatt mange som har god hjelp.

Rasmussen og kollegaene ser størst økning i henvisningsmengden av unge pasienter.

– Etter pandemien er den trenden veldig tydelig. Og nå begynner vi å se det mer her hos oss også, for nå har mange av de begynt å bikke 18 år. Det er en bølge på gang.

To musikere i foajeen på Åsgård, åpning av klinikk
Øystein Myrvoll og Ida Løvheim fra kulturavdelinga i UNN bidro med musikalsk innslag under åpninga av korttidsklinikken. Foto: Vemund Myrbakk

Flere tiltak for å redusere ventetid

Voksenpsykiatrisk poliklinikk på Åsgård behandler årlig ca. 1200 pasienter, men får henvist rundt 1500. Ventetiden for å få psykisk helsehjelp er lang og fristbruddene er kostbare på UNN.

– Allerede i 2016 var det ganske tydelig at poliklinikken i Tromsø gikk mot kapasitetsutfordringer. Vi klarte å bemanne med vikarer og engasjement, men så sprakk det i overgangen mellom 2019-2020. Samtidig fikk vi en pandemi som satte oss to-tre måneder tilbake i tid i forhold til å ta unna ventelista, forteller Vemund Myrbakk.

Flere tiltak har blitt iverksatt for å bøte på driftsutfordringer og annet som har ført til at fristbruddene har økt. Strukturendringer av poliklinikken var det første som ble gjennomført.

– Vi etablerte fagteam, og det var en ny måte å tenke på i forhold til spissing av kompetanse. Det har vært i tråd med de nasjonale anbefalingene om at store nok poliklinikker bør differensieres, sier Myrbakk.

Neste trinn var å dimensjonere opp poliklinikken, og her har de funnet løsninger for å finansiere ti stillinger – fra ustabile engasjementstillinger til faste stillinger. Deretter begynte jobben med å styrke bemanninga og strukturere behandlingene.

– Vi må sikre langvarig tilbud til de som trenger det, og se på hvordan vi kan avgrense behandling der det går an, forklarer han.

Med etableringa av korttidspoliklinikken håper de å være på vei mot ei bedre framtid.

– Hensikten med alle tiltakene vi har iverksatt er å komme raskt i gang med helsehjelp til de som trenger det, for det er ingen av oss som er fornøyd der vi er nå, sier Vemund Myrbakk.

LES FLERE SAKER FRA PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN:

Helseministeren på befaring på Åsgård

Utadrettet team i sikkerhetspsykiatrien

– Ikke ta fra oss det gode miljøet

Pasienten styrer medisinen selv

Alvorlig psykisk syke har kortere levealder

 

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.