I hele vinter har BUP Sjøvegan hatt kortest ventetid i hele landet. Fra venstre Kjell Ole Myrvoll (klinisk sosionom), Odd L. Thomassen (klinisk spesialpedagog), Marita Haugli (miljøterapeut og master i klinisk helsearbeid) og Kjetil Heggelund (psykologspesialist og seksjonsleder). Foto: Linn-Hege Bakkehaug

Kortest ventetid i hele landet

I hele vinter har BUP Sjøvegan hatt kortest ventetid i hele landet. Fra venstre Kjell Ole Myrvoll (klinisk sosionom), Odd L. Thomassen (klinisk spesialpedagog), Marita Haugli (miljøterapeut og master i klinisk helsearbeid) og Kjetil Heggelund (psykologspesialist og seksjonsleder). Foto: Linn-Hege Bakkehaug

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Sjøvegan har gjennom hele vinteren hatt kortest ventetid i landet.

I bankbygget i Sjøvegan sentrum jobber de sju personene som utgjør BUP Sjøvegan. I løpet av et år behandler de rundt 100 pasienter fra kommunene Bardu, Lavangen, Salangen, Ibestad og Dyrøy. Og mens mange andre tilsvarende poliklinikker har lange ventelister, er det nesten ikke ventetid for behandling hos seksjonsleder Kjetil Heggelund og hans kolleger i Salangen.

– I 2019 var ventetida hos oss i gjennomsnitt på 34 dager. I 2020 var den nede på 27 dager, mens vi i 2021 har ligget på mellom 10 og 14 dagers ventetid. Vi har vært best i landet flere måneder på rad, og i februar var vi helt nede på åtte dager i snitt, sier en entusiastisk seksjonsleder.

Statistikk fra Helsedirektoratet bekrefter at BUP Sjøvegan har hatt langt kortere ventetid enn andre poliklinikker i vinter.

Kun lokalt ansatte

BUP Sjøvegan hadde i februar en gjennomsnittlig ventetid på åtte dager. De andre søylene viser landets øvrige institusjoner.

Heggelund er rask med å trekke fram de ansatte når han skal forklare hva de har gjort for å få ned ventetida.

– BUP Sjøvegan har eksistert i 25 år, og vi har faktisk en ansatt som har vært med hele veien. De fleste av de andre har kommet til de siste 15 årene, og utgjør en rutinert arbeidsgjeng med svært høy kompetanse. Vi har en psykologspesialist, en psykolog under spesialisering, to kliniske sosionomer, en klinisk spesialpedagog, en miljøterapeut med master i psykisk helsearbeid, i tillegg til en merkantil stilling. Alle som jobber hos oss har en lokal tilknytning til Salangen-området.

Men en stabil og faglig dyktig arbeidsgruppe forklarer ikke alt. Ventetidene har også blitt kortet ned ved hjelp av en ny og mer effektiv metode.

Før havnet pasientene hos den behandleren som hadde ledig kapasitet. Nå får alle behandling hos den som har størst kompetanse om pasientens tilstand, og forløpene er mer målrettet. I tillegg har poliklinikken startet med det de kaller mulighetssamtale, som er det første møtet pasientene har med BUP.

– I denne samtalen får pasienten snakke med en spesialist om det de trenger hjelp til. Her kan vi få en rask forståelse av hva som er problemet. Mange vil vi kunne hjelpe fort. Er det snakk om et enklere problem, får pasienten snakke med en spesialist noen timer. Det kan også være tilfeller der vi hjelper pasienten videre til andre tjenester, for eksempel helsesykepleier på skolen. Er problemet mer omfattende, setter vi sammen et større behandlingsopplegg. Det er ønskene og behovene til pasienten og vedkommendes familie som er i hovedfokus. Sammenlignet med tidligere, avgrenser vi nå i større grad utredninger og kartlegging til det som er nødvendig for å kunne hjelpe, sier Heggelund.

At ventetida gå ned, fører også til at sjansen for å få til en bedre behandling er langt større.

Les også: Ansatte på BUP blir forbedringsagenter

Årets sosialarbeider

Randi E. Jenssen og Kjell Ole Myrvoll jobber som kliniske sosionomer ved BUP Sjøvegan. De har et spesielt ansvar for flyktningene i BUPs dekningsområdet, der det er forholdsvis mange enslige mindreårige flyktninger og barn i flyktningfamilier.

– Dette er en gruppe som ofte har mer sammensatte problemstillinger som gjør at behandlingsløpet kan bli lengre. Flyktningene er veldig glad for at de får så rask hjelp hos oss, det betyr mye for dem.

God jobbing med å få ned ventetida fører til velfortjent kakefest. Fra venstre Randi E. Jenssen (Klinisk sosionom), Elbjørg Kristoffersen (merkantilt ansatt), Anne Lise Kristoffersen (psykolog), Odd L. Thomassen (klinisk spesialpedagog), Kjetil Heggelund (psykologspesialist og seksjonsleder), Kjell Ole Myrvoll (klinisk sosionom), Marita Haugli (miljøterapeut og master i klinisk helsearbeid), Linn-Hege Bakkehaug (merkantilt ansatt). Foto: Evy Mariann Nordmo Thorsteinsen
Tidligere i år fikk Jenssen og Myrvoll FOs pris for “Årets sosialarbeider”. FO (Fellesorganisasjonen) er fagforeningen og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Skal holde ventetida nede

For de ansatte på BUP gir det ekstra motivasjon at de har greid å holde ventelistene så korte i lang tid.

– Greier vi å holde ventetida nede på 10 til 14 dager, så er det veldig bra. Og jeg har stor tro på at vi skal klare det, sier klinisk speisalpedagog Odd Lennart Thomassen.

Seksjonsleder Heggelund er også optimist.

– Vi har funnet en fin måte å jobbe på, og er inne i en god flyt. Så alt ligger til rette for at vi skal greie å holde ventetida like kort i tida som kommer.

Les også: Slutter å ta valg på vegne av pasienten

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.