Kortreist jobb som nyutdannet lege

En helt fersk artikkel viser at medisinstudiet ved UiT produserer fastleger til Nord-Norge og sykehusleger til UNN. LIS-lege Anneli Giske ved UNN Tromsø er én av dem.

(Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med forskningsjournalist Elisabeth Øvreberg ved UiT Helsefak)

Da medisinstudiet startet opp i Tromsø på 70-tallet, var målet å få flere leger til Nord-Norge – noe som var sårt tiltrengt. Nå viser en artikkel av blant annet seniorforsker Margrete Gaski, at legestudentene fra UiT, Norges arktiske universitet stort sett tar seg jobb i landsdelen etter endt utdannelse.

Anneli Giske er utdannet ved UiT, Norges arktiske universitet. Nå fortsetter hun utdannelsen ved UNN, for tiden som LIS-lege innen generell kirurgi i Tromsø. På sikt er urologi utpekt som grenspesialitet. Foto: Per-Christian Johansen

– Vel halvparten av alle leger utdannet ved UiT arbeidet i Nord-Norge på undersøkelsestidspunktet, oppsummerer Gaski.

Trekker til UNN

Medisinstudiet i Tromsø har et sterkt samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), og denne tilhørigheten kan ses når studentene går over til faste stillinger. For eksempel har UiT utdannet over halvparten (53 %) av de ansatte legene ved UNN.

­– Det innebærer at Universitetet i Tromsø i første rekke utdanner sykehusleger for Universitetssykehuset Nord-Norge-området, konkluderer Gaski.

Det bekreftes av blant andre Anneli Giske (32). Hun er nå lege i spesialisering i UNN, innen generell kirurgi. Giske var uteksaminert ved UiT i 2011, og har etter endt turnustjeneste i 2013 vært i jobb ved UNN Tromsø.

–  Det var flere faktorer som gjorde at jeg endte opp her. Men først og fremst var det fordi jeg hadde en fot innenfor etter praksis og turnus ved UNN i forbindelse med utdanningen, sier Giske.

Den tidligere landslagsspilleren i fotball har funnet seg godt til rette ved sykehuset i Breivika, og har en plan også for videre spesialisering.

– Jeg håper å bli ferdig med nåværende spesialisering før ny ordningen trer i kraft. Deretter tenker jeg å grenspesialisere meg innen urologi, sier hun.

LES OGSÅ: En ekspert på menns understell takker av.

Nær hjemkommunen

Studier av arbeidsmarkedet for ulike velferdsutdanninger bekrefter at både studie- og oppvekststed spiller en rolle for hvor man tar seg jobb. Anneli Giske er opprinnelig fra Salangen, men har bodd i Tromsø det meste av sitt voksne liv.

– Vi kjenner ikke oppvekstkommunen til legene i vår studie som ble uteksaminert i perioden 1979 – 2013. Vi vet imidlertid at ved opptak i årene 2006 til -15 hadde 39 prosent av medisinstudentene ved UiT vokst opp i distriktskommuner, mot 11 prosent ved de øvrige norske medisinutdanningene, sier Gaski.

Studien hennes tok utgangspunkt i de 1.611 fortsatt yrkesaktive legene (per 2013) som var uteksaminert fra Universitetet i Tromsø i perioden 1979 – 2012.

– Fastlegene utdannet ved UiT bemannet 44 prosent av alle fastlegestillingene i Nord-Norge og fem prosent av alle fastlegestillingene i øvrige deler av Norge, forteller hun.

UiT-legene bemannet dessuten 34 prosent av fastlegestillingene i distriktskommuner i Nord-Norge, og 84 prosent av fastlegestillingene i de mest sentrale kommunene i regionen.

– Turnuslegene er ikke med i studien på grunn av at arbeidsstedet deres er midlertidig.

 Du kan lese mer om studien på UiT Helsefak sine sider her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.