Stephanie Knudtzon er LIS-lege i nevrologi ved UNN Tromsø, og har de siste ukene benyttet telefon til mange pasientkontakter. Erfaringene har vært gode, både for ansatte og pasienter. Foto: Per-Christian Johansen

Kutter ventetiden med telefon­konsultasjoner

Stephanie Knudtzon er LIS-lege i nevrologi ved UNN Tromsø, og har de siste ukene benyttet telefon til mange pasientkontakter. Erfaringene har vært gode, både for ansatte og pasienter. Foto: Per-Christian Johansen

Da koronaen «tok oss» tidlig i mars måtte det tenkes nytt om pasientkonsultasjoner i somatisk helse. Nevrologene ved UNN Tromsø har på syv uker redusert ventetiden for mange hundre pasienter. Verktøy: Telefon.

I starten av 2020 hadde nevrologisk avdeling ved UNN Tromsø overskredet fristen for drøyt 800 pasienter. Nå er tallet nede i 200.

Seksjonsleder Linn Steffensen (til venstre) og LIS-lege Stephanie Knudtzon har hatt svært få pasientkontakter de siste ukene. Nå åpnes det imidlertid opp igjen for flere pasienter ved nevrologisk poliklinikk, UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

– Tidlig på året var vi blant «verstingene». Dette var vi i gang med å redusere med et skippertak i februar, og da koronapandemien kom i mars fikk vi tid til å prioritere dette skikkelig. Og det har gitt resultater de siste ukene. Denne ordningen har også fungert fint for de som har hatt hjemmekontor av ulike grunner, forklarer Linn Steffensen, fungerende seksjonsleder for nevrologi ved UNN.

NOR-klinikken best i klassen

Og de er ikke alene om å ha økt bruken av telefon- eller videokonsultasjoner. Som en del av Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken skiller de seg ut som suverent «best i klassen» innen somatikken ved UNN.

Av rundt 4.000 telefonkonsultasjoner siden 16. mars, har NOR-klinikken gjennomført knapt 2.500.

I tillegg til nevrologene, har revmatologene i samme klinikk vært ivrig med telefonkonsultasjoner.

– Vi har jobbet med dette det siste året for pasientgrupper som egner seg, eksempelvis ved kontroller av leddgikt og ryggsykdom. De siste ukene har vi utvidet til å gjennomføre så å si alt på telefon, som en slags nødløsning. Erfaringene har vært gode, selv om det ikke fullt ut kan erstatte ordinære konsultasjoner for alle våre pasienter, sier seksjonsleder Hanne Karen Aslaksen ved revmatologisk seksjon.

Aksel Thuv Nilsen er overlege i revmatologi. Også de har benyttet telefonkonsultasjoner flittig den siste tiden. Foto: Per-Christian Johansen

Godt alternativ

Stephanie Knudtzon, lege i spesialisering i nevrologi, har bare positive erfaringer med telefonkonsultasjoner.

– Det har gått veldig bra, og er også godt mottatt av pasientene som har vært takknemlige for å få time. Det er jo litt uvant å ikke kjenne til den vi prater med, men for å gjennomføre en første konsultasjon fungerer det fint, sier hun.

Sammen med kollegene kontaktet de først kjente pasienter som skulle til kontrolltime. Deretter ble nyhenviste pasienter forespurt om de ønsket telefonkonsultasjon, i første rekke de med hodepineplager og epilepsi.

Kroniske tilstander, som Parkinson og MS, er ikke like enkle å håndtere uten fysisk tilstedeværelse.

– Telefon er et fint alternativ slik de siste ukene har vært, men det skal bli godt å treffe pasientene igjen, legger Knudtzon til.

Mer telefoni og video

Når UNN nå gradvis gjenopptar ordinær drift, er det samtidig et ønske om at klinikkene skal fortsette med konsultasjoner på telefon eller video. Dette av smittevernhensyn, og for å unngå for mange nærkontakter inne i sykehusene.

Sykepleierne ved nyfødt intensiv har god erfaring med oppfølging av foreldre til tidligfødte med hjelp av video. Fra venstre: Mai Linn Lunnay, Marianne Lund og Mariann Hansen. Foto: Per-Christian Johansen

Det er iverksatt flere prosjekter for å støtte oppunder dette arbeidet, blant annet i regi av UNNs e-helse og IKT-avdeling. Så langt viser imidlertid erfaringene at pasientene foretrekker telefon fremfor video.

– Dette skal vi gjøre mer av i fortsettelsen, selv om det ikke kan erstattet den ordinære driften fullt ut. Vi har også et eget prosjekt for bruk av video for pasienter med hodepineplager som er igangsatt, sier Linn Steffensen.

Ved Barne- og ungdomsklinikken og Psykisk helse- og rusklinikken i UNN har de vært flinke med å tenke pasientkontakt ved bruk av teknologi i flere år allerede. Nyfødt intensiv benytter eksempelvis video til oppfølging av tidligfødte, mens pasienter med tvangslidelser får samme mulighet fra behandlere ved Psykisk helse- og rusklinikken.

Ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) gjøres det samme overfor ungdom som har behov for å snakke med en terapeut.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.