Kvalitetspris til Kreftavdelinga

Blant alle forbedringsprosjektene i UNN var det i år ett som skilte seg ut. Prosjektet «Mottak og inntak av elektive pasienter» i Kreftavdelinga har vært så vellykket at det var de som hentet hjem årets KVAM-pris i UNN.

Prosjektleder Berit Sletten tok imot KVAM-prisen for 2016 på vegne av Kreftavdelinga.
Prosjektleder Berit Sletten tok imot KVAM-prisen for 2016 på vegne av Kreftavdelinga.

– Det betyr kjempemye å få anerkjent den jobben vi har gjort på avdelinga, og det stimulerer oss til å jobbe videre, forteller prosjektleder Berit Sletten etter å ha fått overlevert prisen fra UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.

Hun har ledet arbeidet med å få til bedre mottak av kreftpasientene, både før de kommer til behandling og når de kommer til sykehuset. Tidligere fikk pasientene oppgitt en dag de måtte møte opp, og da kunne de bli sittende hele dagen og vente på timen sin.

Nå blir de oppringt på forhånd og får beskjed om når på dagen de skal møte opp og hvor de skal ta blodprøver før de kommer.

Mottaksteam

– Når de møter opp hos oss blir de så tatt imot av et mottaksteam som består av en lege og kreftsykepleier. Da får vi gjort alle registreringene samtidig, informerer pasienten om behandlinga, samstemmer legemidler, og gjør ernæringsscreening. Vi unngår dobbeltarbeid og sparer mye tid på å gjøre alt samtidig, forklarer Sletten.

Det er så effektivt at de har kvittet seg med ventetida for pasienter som kommer til behandling.

Fornøyde pasienter

Hver uke tar de imot 15-20 pasienter på denne måten, og Kreftavdelinga har dokumentert at det gir resultater for pasientene.

– Vi har intervjuet rundt 10 pasienter både før og etter at vi begynte med dette, og de er mer tilfreds nå enn før. De føler at de blir både sett, hørt og ivaretatt. Og så slipper de å sitte og vente.

Som en god bonus er også medarbeiderne mer tilfreds med arbeidsplassen. De opplever mer strukturerte arbeidsdager, drifta på avdelinga er mer forutsigbar, og mestringsfølelsen øker.

– Jeg synes vi har fått det veldig godt til og vi lurer bare på hvorfor vi ikke har gjort det før, forteller Sletten til slutt.

Dette er KVAM-prisen

Kvalitets- og arbeidsmiljøprisen (KVAM) deles ut til en klinikk, avdeling eller seksjon på UNN som har oppnådd oppsiktsvekkende resultater innen kvalitet, kultur og arbeidsmiljø. Prisen deles ut hvert år på direktørens halvårlige informasjonsmøte før jul.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.