legemiddelbruk

Ved geriatrisk avdeling UNN Breivika er en studie på eldres bruk av legemidler nå i full gang. Hensikten er å redusere antall reinnleggelser og øke livskvaliteten. Fra venstre: Elene Kamycheva (seksjonsoverlege), Jeanette Schultz Johansen (farmasøyt og stipendiat UiT), Kjerstin Havnes (farmasøyt og stipendiat UiT) og sykepleier Anita Høgtun. Foto: Per-Christian Johansen

Vil legge til rette for økt livskvalitet

legemiddelbruk
Ved geriatrisk avdeling UNN Breivika er en studie på eldres bruk av legemidler nå i full gang. Hensikten er å redusere antall reinnleggelser og øke livskvaliteten. Fra venstre: Elene Kamycheva (seksjonsoverlege), Jeanette Schultz Johansen (farmasøyt og stipendiat UiT), Kjerstin Havnes (farmasøyt og stipendiat UiT) og sykepleier Anita Høgtun. Foto: Per-Christian Johansen

Med bidrag fra farmasøyter i et tverrfaglig team er målet å bedre pasientsikkerheten, redusere antall reinnleggelser og øke livskvaliteten gjennom mer hensiktsmessig legemiddelbruk blant eldre.

En ny studie er etablert som et samarbeid mellom geriatrisk avdeling ved UNN Breivika og farmasistipendiater ved UiT, Norges arktiske universitet. Også medisinsk sengepost ved UNN Harstad blir involvert.

– Vi har akkurat kommet i gang, og skal holde på til vi har fått med 500 pasienter over 75 år. Det vil være en tidkrevende studie og vi har satt av inntil tre år. I første rekke etableres et bredere tverrfaglig samarbeid rundt legemiddelbruk, der farmasøyter blir en del av teamet sammen med leger og sykepleiere, sier stipendiatene Kjerstin Havnes og Jeanette Schultz Johansen.

– Viktig klinisk prosjekt

farmasøyter
Jeanette Schultz Johansen (til venstre) og Kjerstin Havnes (begge farmasøyter og stipendiater ved UiT) vil granske legemiddelbruken blant eldre over 75 år for å se etter tiltak som kan bedre pasientsikkerheten. Foto: Per-Christian Johansen
Av de 500 pasientene som sier ja til deltakelse, vil halvparten utgjøre en intervensjonsgruppe som får ekstra oppfølging og gjennomgang av legemiddelbruk. Farmasøytene som involveres vil gjennomføre legemiddelgjennomgang, legemiddelsamstemming, pasientundervisning om legemidler, samt sikre god legemiddelinformasjon til neste behandlingsledd.

Den andre halvparten av deltakerne skal utgjøre en kontrollgruppe.

– Rundt i den vestlige verden har farmasøyter allerede fått en posisjon i sykehusene, og det har gitt resultater for pasientene. Så langt er det ikke tatt like mye i bruk ved norske sykehus. For oss er dette derfor et viktig klinisk prosjekt, sier seksjonsoverlege Elena Kamycheva ved geriatrisk avdeling UNN Breivika.

Samarbeidet mellom farmasøytene og de øvrige ansatte på avdelingen er viktig, og underveis vil også pasientenes fastleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten involveres. Dette for å diskutere eventuelle endringer i medisinbruk, og kvalitetssikre oppfølging utenfor sykehuset.

– Det viser seg at det oppstår utfordringer ved skifte av omsorgsnivå mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Gjennom studien vil vi teste ut om bedre oppfølging er nyttig og om vi ser noen gevinst for pasientene, forklarer Kjerstin Havnes og Jeanette Schultz Johansen.

Mange legemidler gir økt risiko

Både intervensjonspasientene og kontrollgruppen følges opp i ett år etter endte sykehusopphold for å undersøke forskjeller mellom gruppene, blant annet med henblikk på reinnleggelser i sykehus, akutte legebesøk, livskvalitet og kvalitet på legemiddelbruk i forhold til kriterielister.

– Eldre pasienter benytter ofte mange legemidler grunnet ulike lidelser. Det øker risikoen for komplikasjoner. Derfor vil vi følge dem opp og se på sammenhenger et helt år etter utskriving fra sykehuset, sier Schultz Johansen.

– Vi ønsker å tilrettelegge for denne forskningen fordi vi tror farmasøyter kan ha en viktig rolle i et tverrfaglig team på sykehusene. Tidligere piloter har vist at dette er nyttig for både pasienter og pårørende, og bidrar til økt pasientsikkerhet, sier Elena Kamycheva.

Deltakere i studien er: Jeanette Schultz Johansen og Kjerstin Havnes (farmasyøyter UiT), Stine Haustreis og Lillann W. Skaue (farmasøyter, Sykehusapotek Nord) og Birthe Angermo (sykepleier, forskningsavdelingen UNN). Veiledere er Anne Gerd Granås (førsteamanuensis, UiO) og Elena Kamycheva (seksjonsoverlege/geriater UNN og førsteamanuensis UiT). Prosjektansvarlige er førsteamanuensis Beate H. Garcia og førsteamanuensis Kjell H. Halvorsen i forskergruppen IPSUM ved UiT Norges arktiske universitet.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.