UNN, Tromsø kommune og Nye Pluss har gått sammen om kurset der HIV-positive skal lære seg å leve med diagnosen. Fra venstre Lynn Toini Lilleby og Astrid Øvberg Sørensen fra infeksjonsmedisin på UNN, Kim Fangen fra Nye Pluss, Tove Pedersen Lindberg fra Sosialmedisinsk senter og Kristin Lernes fra Lærings- og mestringssenteret. Foto: Jørn Resvoll

Lærer HIV-positive å bli sjef over eget liv

UNN, Tromsø kommune og Nye Pluss har gått sammen om kurset der HIV-positive skal lære seg å leve med diagnosen. Fra venstre Lynn Toini Lilleby og Astrid Øvberg Sørensen fra infeksjonsmedisin på UNN, Kim Fangen fra Nye Pluss, Tove Pedersen Lindberg fra Sosialmedisinsk senter og Kristin Lernes fra Lærings- og mestringssenteret. Foto: Jørn Resvoll

- Vi skal finne gode løsninger, og gi dem det rommet de trenger for å leve et godt liv. Det sier HIV-positive Kim Fangen, som for tida er med og arrangerer kurs for mennesker som nylig har fått diagnosen.

Fakta:
  • HIV, virus som hører til gruppen retrovirus. HIV-infeksjon kan føre til svikt i immunologiske forsvarsmekanismer.
  • Når kronisk HIV-infeksjon gir et så nedsatt immunforsvar at pasienten får visse alvorlige infeksjoner og/eller spesielle kreftsykdommer, defineres det som aids.
  • Smitte skjer i første rekke med blod, men andre kroppsvæsker som sæd og morsmelk kan også inneholde virus og overføre smitte.
  • Vanligste smitteoverføringsmåte er seksuell smitte.
  • Smitte gjennom blod og blodprodukter har også bidratt til smittespredningen, spesielt hos blødere som har vært henvist til gjentatte blodtransfusjoner.

Kilde: Store medisinske leksikon

11 HIV-positive fra tromsøområdet har de siste ukene deltatt på «Helt sjef», et kurs over fire kvelder der fokus ligger på å lære seg å leve med HIV-diagnosen. Kurset arrangeres av UNN (Lærings- og mestringssenteret og Infeksjonsmedisinsk poliklinikk), Tromsø kommune (Sosialmedisinsk senter) og organisasjonen Nye Pluss – Hivpositives landsforening, der Kim Fangen er daglig leder. I tillegg har flere brukere, altså HIV-positive, vært med på både utforming og gjennomføring av kursene.

– Et slikt tverrfaglig kursopplegg har mange fordeler. På UNN har vi stor kompetanse på medisiner og riktig behandlingsalternativ. Vi er også flinke til å tenke på hele mennesket. Men her har kommunene – i dette tilfellet Sosialmedisinsk senter i Tromsø – enda bedre kjennskap til pasientens hverdagssituasjon og hvilke utfordringer de møter. Når vi i tillegg har med Kim – som både har bruker- og fagkompetanse – blir dette et nytt og spennende kurstilbud, og en viktig arena for fagutveksling, sier Kristin Lernes, rådgiver og koordinator ved Lærings- og mestringssenteret ved UNN i Tromsø.

Astrid Øvberg Sørensen og Lynn Toini Lilleby, sykepleiere ved infeksjonsmedisin på UNN, skryter også av det tverrfaglige opplegget.

– Vi har i mange år nå arrangert mestringskurs for HIV-positive. Men ikke så omfattende og tverrfaglig som dette. Her får vi inn erfaringer fra flere hold, og det er uten tvil en stor styrke, sier sykepleierne.

LES OGSÅ: Mottok pris for sitt HIV-engasjement

Møter likemenn

Noen av kursdeltakerne har vært med på mestringskurs tidligere, og bidrar derfor som kursledere sammen med fagfolkene under «Helt sjef». Andre er helt ferske. Det at nydiagnostiserte får møte likemenn er svært verdifullt.

– Det å få møte andre som har samme diagnose betyr veldig mye. Både på selve kurset, men ikke minst ute i korridorene før og etter. Jeg husker selv at det var vanskelig å komme i kontakt med andre HIV-positive da jeg fikk diagnosen i 2003. Så det som skjer disse kveldene er en veldig fin start for dem, sier Kim Fangen.

Kim Fangen fikk HIV-diagnosen i 2003. Han er daglig leder for Nye Pluss - hivpositives landsforening. Foto: Jørn Resvoll
Hvordan var det å få diagnosen? Hvordan leve videre med den? Kan jeg leve normalt? Og skal jeg fortelle andre om diagnosen? Dette er blant spørsmålene som stilles på de fire kurskveldene.

– Vi skal hjelpe deltakerne med å komme videre. Mange har stivnet helt, og skjønner ikke helt hvordan de skal takle det å få en slik diagnose. De har oppfatninger som ikke nødvendigvis stemmer helt med virkeligheten. Da kan vi korrigere. Det går faktisk helt bra å leve som HIV-positiv i 2018, sier Kim Fangen.

På landsbasis er det rundt 5000 personer som lever med HIV-infeksjon. Totalt har meldte tilfeller i Norge falt med 30 % i perioden 2008 til 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet. I nordre Nordland, Troms og Finnmark er det knapt 200 mennesker som for tida behandles for HIV-smitte. I 2017 ble det registrert rundt 10 nye tilfeller ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på UNN. HIV-positive som går til behandling har svært lave virusmengder i blodet, og risikoen for å smitte en partner anses derfor som minimal.

Oppfordrer til åpenhet

Spørsmålet om man skal fortelle om HIV-diagnosen til andre bruker de mye tid på å diskutere under «Helt sjef». Tove Pedersen Lindberg har jobba i 27 år med HIV-positive. Først 10 år på infeksjonssengeposten, de siste 17 årene ved Sosialmedisinsk senter i Tromsø kommune. Hun oppfordrer mennesker med HIV til å fortelle det til sine nærmeste.

– Skal man ta kontroll må man tørre å snakke om ting som er utfordrende. Vi har noen som ikke forteller om diagnosen til andre enn helsepersonell, de deler det ikke selv med sine nærmeste, og bruker store deler av dagen på å komme med hvite løgner. Man må ikke stå fram i media, men det å dele det med sine nærmeste vil gi dem et bedre liv. Det at Kim Fangen kommer inn på disse kursene og viser at man kan leve et godt liv med HIV, håper jeg kan bidra til at flere av kursdeltakerne tør snakke høyt om diagnosen, sier Lindberg.

Blir trolig flere kurs

Selv om hovedmålet med «Helt sjef» er at de HIV-positive skal ta kontroll over sin egen hverdag, håper arrangørene at kursdeltakerne også kan bli framtidige likemenn ute i kommunene, slik at de kan hjelpe de som kanskje ikke tør møte opp på kurs.

Den siste kurskvelden i «Helt sjef»-rekka arrangeres førstkommende torsdag. Men trolig vil det bli nye runder.

– Dette er et ressurskrevende kurs, men når vi har pasientgrunnlag for det vil vi nok kjøre i gang med en ny runde. Men vi vil trolig gjøre noen justeringer slik at det er enklere for folk utenfor Tromsø å være med, sier Kristin Lernes.

Fakta:
  • HIV, virus som hører til gruppen retrovirus. HIV-infeksjon kan føre til svikt i immunologiske forsvarsmekanismer.
  • Når kronisk HIV-infeksjon gir et så nedsatt immunforsvar at pasienten får visse alvorlige infeksjoner og/eller spesielle kreftsykdommer, defineres det som aids.
  • Smitte skjer i første rekke med blod, men andre kroppsvæsker som sæd og morsmelk kan også inneholde virus og overføre smitte.
  • Vanligste smitteoverføringsmåte er seksuell smitte.
  • Smitte gjennom blod og blodprodukter har også bidratt til smittespredningen, spesielt hos blødere som har vært henvist til gjentatte blodtransfusjoner.

Kilde: Store medisinske leksikon

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.