Lærings- og mestringssenteret ved UNN Harstad, her ved Monica Balswick, bidrar til å spre kompetanse om helsepedagogikk til primærhelsetjenesten. Her på Finnsnes tidligere i år. Foto: Anita Berg

Læringsarena for helsepedagogikk

Lærings- og mestringssenteret ved UNN Harstad, her ved Monica Balswick, bidrar til å spre kompetanse om helsepedagogikk til primærhelsetjenesten. Her på Finnsnes tidligere i år. Foto: Anita Berg

Lærings- og mestringskurs har i 20 år vært arrangert i spesialisthelsetjenesten. Nå bidrar Lærings- og mestringssenteret i UNN også overfor primærhelsetjenesten.

Disse var deltakere på kurs om helsepedagogikk i Harstad i fjor høst. Foto: Jan Frode Kjensli
På Lærings-og mestringskursene er temaene ofte diagnosen, legemidler, ernæring, fysioterpi/ergoterapi samt følelser og psykososiale reaksjoner. Samtidig får man møte andre i samme situasjon.

I tillegg foreligger det nasjonale føringer om at også kommunene bør ha enda større fokus på læring og mestring.  Helsepersonell opplever derfor et behov for å øke sin kompetanse når det kommer til «helsepedagogikk». Helsepedagogisk arbeid handler om hvordan helsepersonell skal formidle god informasjon, legge til rette for god opplæring og gi god veiledning om helse. I dette arbeidet er samarbeidet og dialogen mellom fagpersoner, pasienter og pårørende likeverdig.

«Grunnkurs i helsepedagogikk» arrangeres jevnlig av Lærings-og mestringssenteret UNN. I Harstad ble kolleger fra kommunene invitert til å delta på «Grunnkurs i Helsepedagogikk» i november 2017. I mars 2018 var LMS UNN invitert av LØKTA til Kunnskapsparken på Finnsnes for å også der samhandle om helsepedagogikk.  Her deltok det kolleger både fra flyktningetjenesten, kreftomsorgen, hjemmesykepleien, Frisklivssentraler med mer.

Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, også innen lærings-og mestringsfeltet, vil bidra til at vi alle lærer noe nytt, vi deler erfaringer og får en forståelse av hverandres arbeidshverdag slik at samhandlingen mellom oss kan bli enda bedre – til det beste for våre pasienter, pårørende, klienter og programsøkere.

Sentrale begreper innen helsepedagogikk, ulike tilnærmingsmåter for å drive pasientkurs, hvordan snakke om «følsomme» tema samt kunnskap om ulike kommunikasjonsmetoder er temaer som ble vektlagt i helsepedagogikk-kursene.

Grunnkurset legger opp til både teori, erfaringsdeling og praktiske oppgaver.

LES MER om Lærings- og mestringssenteret ved UNN Harstad her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.