operasjon 2023 front foto Bjarte Landsem

Et knippe ansatte ved operasjonsavdelinga som har stått på gjennom sommeren og som gleder seg til Nye UNN Narvik åpner om et drøyt år. Fra venstre: Stine Therese Kruhaug Bjørkmo (seksjonsleder sterilforsyning/spesialrenhold), Tommas Henningson (ortoped), Lana Nickolenco (sterilforsyningsteknikker) , Manuel Dorado Barranco (operasjonssykepleier), Heidi Zuidhoek Larsen (anestesisykepleier), Nora Sjåfjell (assistent), Vilde Martinsen (assistent), Maja Krogstad (anestesisykepleier). Foto: Bjarte Landsem

Lagspill gir resultater

operasjon 2023 front foto Bjarte Landsem
Et knippe ansatte ved operasjonsavdelinga som har stått på gjennom sommeren og som gleder seg til Nye UNN Narvik åpner om et drøyt år. Fra venstre: Stine Therese Kruhaug Bjørkmo (seksjonsleder sterilforsyning/spesialrenhold), Tommas Henningson (ortoped), Lana Nickolenco (sterilforsyningsteknikker) , Manuel Dorado Barranco (operasjonssykepleier), Heidi Zuidhoek Larsen (anestesisykepleier), Nora Sjåfjell (assistent), Vilde Martinsen (assistent), Maja Krogstad (anestesisykepleier). Foto: Bjarte Landsem

Anestesi- og operasjonsavdelingen ved UNN Narvik har redusert tiden det tar å rigge en operasjonsstue for neste pasient med 33 prosent! Nå gjør avdelingen seg så smått klar for flytteprosessen og alle mulighetene som et nytt sykehus byr på.

Bjarte Landsem leder serviceavdelingen som er en av de viktigste i hele sykehuset: Anestesi- og operasjonsavdelingen.

I flere år har de jobbet med organisasjonsutvikling med tanke på flyttingen til nytt sykehus. Rekruttering er blant områdene som så langt har gode resultater.

NUN operasjon Bjarte Landsem
Avdelingsleder Bjarte Landsem kan konstatere at forbedringsarbeid igangsatt som følge av nytt sykehusbygg har økt operasjonskapasiteten ved det gamle sykehuset. Foto: Oddny Johnsen, Krysspress

‒ Vi har fått en rekke gode, lokale sykepleiere som allerede har spesialisert seg, eller som er i gang med å ta spesialistutdannelse innen operasjon, anestesi eller intensivsykepleie. Vi trenger å øke staben når vi i det nye sykehuset utvider kapasiteten fra fem til seks operasjonsstuer, og det har vi fått til, sier Landsem.

SE BILDER fra de nye operasjonsstuene i denne saken om Nye UNN Narvik.

Funksjonsfordeling

Akkurat hvor mye Landsem og hans team får å gjøre – og hvordan den nye driften skal bli – er en av oppgavene de nå utreder sammen med klinikkledelsen ved Operasjon- og intensivklinikken (OpIn).

Endelig forslag må besluttes av UNN-ledelsen.

‒ I tillegg får vi nye muligheter vi kan utnytte fordi vi samlokaliserer dagkirurgisk avdeling. Kanskje kan vi dele på ressurser. Men nøyaktig hvordan vi skal utnytte en ekstra stue, og til hvilke operasjoner, det vet ingen ennå, sier Landsem.

Han påpeker at hele arbeidet selvsagt sees i sammenheng med det pågående arbeidet i UNN og regionalt med fordelinga av oppgaver og funksjoner.

Utnytter kapasitet

Organisasjonsutviklingen med tanke på flytting til nytt sykehus i Narvik startet lenge før selve byggeprosessen, og har allerede gitt målbare resultater for operasjonsavdelingen. I det gamle sykehuset er det full drift på tre-fire av fem stuer hver dag mellom klokken 08.00 og 15.00.

‒ Når vi har nok folk utnytter vi stuene ved å forberede neste pasient på en ledig stue. En stue skal alltid i beredskap for akutte hendelser, forklarer avdelingslederen.

På ettermiddagen er det et operasjonsteam tilgjengelig fram til klokken 22.00, som tar unna ø-hjelp. Dette teamet kan også fullføre enkelte planlagte (elektive) operasjoner som har blitt skjøvet på grunnet ø-hjelp tidligere på dagen. Om natten er det kun bakvakt. Dette operasjonsteamet har hjemmevakt, men er tilgjengelig om noe akutt oppstår.

Intensiv 2023 foto Bjarte Landsem
Ansatte ved intensiven i Narvik gleder seg også til å få nye omgivelser i det nye sykehuset. Fra venstre: Egil Søderholm (intensivsykepleier), Vibeke Aasberg (driftssykepleier), Kamilla Røsnes Hansen (sykepleier), Naira Hakobyan (anestesilege), Renata Sarnjai (helsefagarbeider). Foto: Bjarte Landsem

78 flere operasjoner

‒ Vi har generelt lave tall for strykninger. Som regel kommer våre strykninger fordi pasienten ikke har møtt, eller fordi det ikke lenger er grunnlag for å gjøre operasjon, forklarer avdelingslederen.

Det siste året har avdelingen jobbet for å forbedre måleindikatorer. De har endevendt det de gjør mellom operasjonene, med mål om å få ned skiftetiden. Dette er tiden det tar å rydde, vaske og desinfisere operasjonsstuen slik at den er klar for neste pasient.

‒ Vi ser at vi har hatt utfordringer med litt høy skiftetid over noen år. Men i år har vi klart å redusere den betydelig, fra 45 til 31 minutter. Vi ønsker å ha maksimalt 20 minutters skiftetid for mindre inngrep, og 30 til 35 minutter for større.

Å ha redusert skiftetiden med 33 prosent, et helt kvarter per operasjon, er en enorm forbedring. Dette gjør at UNN Narvik i 2023 har klart å øke kapasiteten med en ekstra operasjon hver dag.

‒ Vi hadde 79 operasjonsdager fra januar til april, og tok dermed unna 78 flere elektive operasjoner på disse fire månedene. Dette monner på ventelistene, konstaterer Landsem.

«Løs» spesialsykepleier

‒ Bemanningsfaktoren er viktig i en operasjonsavdeling. En viktig ting som har gitt resultater hos oss, er at vi har en «løs» person som kan tilrettelegge eller bistå der det trengs. Dette er en spesialsykepleier som i utgangspunktet ikke er involvert inne på en stue, men som hele tiden kan forberede neste operasjon. Vi ser at dette gjør oss mer effektive. Vi er det samme antallet personer i teamet i år mot 2022, men får gjort flere elektive operasjoner, sier Landsem.

‒ Dette henger tett sammen med driften på dagkirurgen. Den er viktig og en forutsetning for at vi forbedrer oss. Her ser vi også på løsninger som kan bidra til en bedre pasientflyt, påpeker han.

Klinikkledelsen har sammen med anestesi- og operasjonsavdelingen i Narvik listet opp alle arbeidsoppgavene som må løses før og under sykehusflyttingen fra Frydenlund og til Furumoen. Disse er inndelt i seks ulike arbeidspakker med hver sin fremdriftsplan: Kommunikasjon, jobbdeling, bemanning og kapasitet, planlegge flytteprosess, utstyr og lager og pasientflyt.

NUN operasjon Bjarte Landsem 01
I Narvik har de klart å redusere skiftetiden mellom operasjoner med et helt kvarter, kan avdelingsleder Bjarte Landsem på Anestesi- og operasjonsavdelingen fortelle. Foto: Oddny J. Johnsen, Krysspress.

«Kommunikasjon» er allerede igangsatt, og informasjonsskrivet «Flyttenytt» skal etter planen gis ut etter faste månedlige møter med klinikkledelsen.

‒ Vi informerer om prosessen som pågår, og ønsker samtidig å kartlegge hva de ansatte ønsker å få informasjon om når det gjelder flyttingen og det nye sykehuset, sier Landsem. Sykehuset har i tillegg en egen intranettside vedrørende Nye UNN Narvik og flytteprosessen.

Nytt bygg gir mer nytenking

En annen arbeidspakke er «Jobbdeling», hvor avdelingen ser på hvordan spesialkompetansen kan utnyttes bedre ved å flytte oppgaver til for eksempel assistenter i teamet.

‒ Overgangen til nytt bygg ønsker vi å utnytte til å tenke nytt. For eksempel knyttet til bestilling av utstyr, klargjøring av utstyr, prosedyrevogner osv. Målet er å kartlegge alt av arbeidsoppgaver som kan flyttes fra en gruppe ansatte til en annen på operasjon og intensiv, og hva dette krever av ressurser, forklarer Landsem.

Tidsplanen fram til etter planen er på plass i nytt sykehus høsten 2024, er stram. Avdelingen har etablert en egen flyttekoordinator og det er laget flyttegrupper med ansvar for ulike områder i avdelingen. Midt i all logistikk, forbedring og planlegging foran innflyttingen i det nye sykehuset, så skal selvsagt daglig drift gå som normalt.

Også i år har sykehuset benyttet seg av en sommeravtale hvor sykepleierne tilbys prosjektlønn for å gå utvidet arbeidstid.

‒ Det er dette tiltaket som i all hovedsak løser sommerferieavviklingen hos oss. Viktigst av alt, så skaper det trygghet når vi har egne folk gjennom sommeren som kjenner både huset og rutinene våre fra før, sier Bjarte Landsem.

LES FLERE SAKER om det nye sykehuset som er under oppføring i Narvik her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.