langturnus obsposten 2024 (2 av 5)

Både sykepleiere og ledelsen ved observasjonsposten UNN Tromsø er fornøyd med den nye turnusordninga. Fra venstre: Cilie Jonassen (assisterende seksjonsleder), Lill-Heidi Pedersen (sykepleier og tillitsvalgt), Ola Østlie (sykepleier) og Ing-Hege Nilsen (seksjonsleder). Foto: Per-Christian Johansen

Langturnus løste rekrutterings­floka

langturnus obsposten 2024 (2 av 5)
Både sykepleiere og ledelsen ved observasjonsposten UNN Tromsø er fornøyd med den nye turnusordninga. Fra venstre: Cilie Jonassen (assisterende seksjonsleder), Lill-Heidi Pedersen (sykepleier og tillitsvalgt), Ola Østlie (sykepleier) og Ing-Hege Nilsen (seksjonsleder). Foto: Per-Christian Johansen

Observasjonsposten ved UNN Tromsø slet med både rekruttering og stabilisering. Så tilbød de ny turnusordning til enkelte medarbeidere. Vipps, så sto sykepleierne i kø for å jobbe der.

Langvakter på 12 timer utløser blant annet lengre friperioder. Det har falt i smak blant de ansatte, som opplever en helt annen hverdag enn å jobbe tredelt turnus med henholdsvis dag-, aften-, nattevakt.

Færre helger har det også blitt, fra hver tredje til hver fjerde.

langturnus obsposten 2024 (3 av 5)
Ola Østlie har jobbet både gammel og ny turnus ved observasjonsposten, og trives best med den nye. Foto: Per-Christian Johansen

Positive effekter

– Jeg startet her i fjor med gammel turnus, men er nå over på den nye ordningen. Lengre vakter skaper mer kontinuitet og bedre pasientoppfølging over tid. Så er det fint med lengre friperioder, sier sykepleier Ola Østlie, som jobber dagvakter fra kl. 08-20 ei uke og nattevakter kl. 20-08 neste jobbuke.

– Det gjør at det er færre vaktskifter å forholde seg til, og hele livet blir mer stabilt. Færre oppmøter på jobb betyr mer tid til andre ting, blant annet familie og venner, legger Østlie til.

Sykepleierkollega Lill-Heidi Pedersen, som har jobbet ved observasjonsposten siden 2020, er enig.

– Den nye ordninga eliminerer en hel del stress i hverdagen. Etter endt dagvakt kan man nå komme hjem og ha litt igjen av kvelden. På jobb er det også lettere å fordel oppgavene over lengre tid. Vi får mer tid til pasientene og mer tid til å skrive rapporter. Alt i alt er det vinn-vinn, fastslår Lill-Heidi Pedersen, som også er tillitsvalgt ved seksjonen.

Kosthold og søvn

Og det stopper ikke med nevnte fordeler:

– Vi får bedre kontinuitet og flyt i arbeidsdagen, som gir positive ettervirkninger på fritida, sier Pedersen og Østlie.

langturnus obsposten 2024 (4 av 5)
Lill-Heidi Pedersen trives ekstra godt som sykepleier ved observasjonsposten etter at ny turnus ble innført. Foto: Per-Christian Johansen

Et annet gode er én times pause i 12-timersvakta, i tillegg til ordinær lunsjpause. Da kan de ansatte trekke seg tilbake, og har fått tilrettelagt et eget pauserom med ekstra fasiliteter.

For ledelsen på Observasjonsposten er det hyggelig med gode tilbakemeldinger på den nye ordninga. Bakgrunnen for endringen var først og fremst etter ønske fra de ansatte. Men også problemer med rekruttering og stabilisering, som igjen ga utfordringer i arbeidsmiljøet.

Der det tidligere var fem-ti søkere på utlyste stillinger, var det ved sist utlysning over 25 søkere.

Motivert av kommuner

– Vi registrerte at enkelte kommuner innførte langvakter og at dette fremsto attraktivt for sykepleiere. I tillegg opplevde vi at det var et ønske om noe tilsvarende hos oss. Derfor begynte vi å jobbe med dette i fjor vår, blant annet i samarbeid med tillitsvalgte i klinikken og foretakstillitsvalgt for sykepleierforbundet, forklarer assisterende seksjonsleder Cilie Jonassen.

De testet ordningen med fire sykepleiere først. Etter tre måneder ble det utvidet til åtte. Nå merker de at langturnus er attraktivt for enda flere.

Den nye given ved seksjonen – som er lokalisert på plan 5 like ved akuttmottaket i Breivika – har også gitt positive utslag på arbeidsmiljøet. Det bekrefter blant annet den årlige forbedringsundersøkelsen ved UNN og i Helse Nord.

langturnus obsposten 2024 (1 av 5)
Cilie Jonassen (til venstre) og Ing-Hege Nilsen leder observasjonsposten ved UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

– Vi har tidligere vært under snittet i Helse Nord på flere områder, men ser nå en positiv utvikling på forbedringstiltak som er jobbet med parallelt med etableringen av ny turnus. Vi merker det også på sykefraværet, med færre helseplager og at ansatte har mer overskudd til å jobbe ekstra ved behov, sier seksjonsleder Ing-Hege Nilsen.

Tilpasset ordning

Blant suksesskriteriene pekes det på en ledelse som er villig til å se nye måter å drifte seksjonen på, og engasjerte medarbeidere som er villige til å prøve og feile i den nye ordningen.

Samtidig er seksjonsledelsen innforstått med at den nye ordningen ikke passer for alle, og det er heller ikke alle som ønsker en slik ordning. Om det ville være praktisk mulig å ha alle medarbeiderne i langturnus er ikke kartlagt per nå. Nyansatte sykepleiere må starte i tredelt turnus.»

– Både vi og nyansatte må få tid til å bli kjent først. Så må vi finne ut hvem dette passer for. Men de som har lyst, skal få muligheten til å teste det ut, avslutter Cilie Jonassen.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.