Nå skal legene bli bedre på kommunikasjon

Samtaler mellom leger og pasienter er et tema som vies stadig større oppmerksomhet. Nå starter opplæringen på medisinstudiet, og pasienter som bidrar får gratis konsultasjon ved UNN.

De tre siste årene har Helsefak-studentene ved UiT, Norges arktiske universitet, hatt kommunikasjonen som en fast del av utdanningen. Og den praktiske treningen får de med hjelp fra UNN-pasienter, i første rekke polikliniske dagpasienter som ringes opp i forkant av oppsatt time.

– De som sier ja til å delta får gratis konsultasjon, og stiller da opp til samtaler med medisinstudentene samtidig. Gjennom dette bidrar pasientene til å utdanne best mulig leger for fremtiden, og det er jo et poeng i seg selv, forklarer leder for profesjonell kompetanse ved UiT, Unni Ringberg og overlege Ragnar Joakimsen ved UNN.

Med et behov på opptil 2.000 pasienter årlig er det viktig å gi pasientene noen ekstra gulrøtter. I tillegg til gratis konsultasjon, får de tilgang til gratis parkering og det jobbes også med å gi de aktuelle pasientene prioriterte timer.

– Ledelsen ved sykehuset og på medisinutdanningen er enige om at dette er viktig. Derfor har vi fått til en ordning som med fordeler til de som bidrar, legger Joakimsen til.

Evaluerer på video

Samtalene mellom studentene og pasientene filmes og blir evaluert i basisgrupper på seks-åtte studenter, samt lærere, i etterkant.

– Dette har vært en obligatorisk del av medisinstudiet ved UiT siden 2012, og gir studentene en ekstra profesjonell kompetanse. I møte med pasientene er målet å lære seg å lytte, fortelle og fremstå tydelig gjennom åpne spørsmål, sier Unni Ringberg.

Tredjeårsstudentene Sandra Kristiansen, Tor Ola Solberg og Helen-Cecilie Seppola ser på tilbudet som svært nyttig i sin utdanning. Fire ganger i året er det lagt opp til at de 110 studentene i hvert kull skal få øvd seg i realistiske situasjoner. Gjennom basisgruppene er de i tillegg involvert i evalueringen av flere titalls møter med pasienter.

 Lærerikt

Da Pingvinavisa var på besøk hadde Sandra Kristiansen oppgaven med å gjennomføre en samtale med pasient Nelly Hansine Kristoffersen. Hun fikk et ufrivillig sykehusopphold etter å ha falt på isen utenfor sykehuset.

 – Denne formen for pasientkontakt er svært nyttig, ikke minst med tanke på hvordan vi kan hjelpe pasienten best mulig gjennom samtaler. I tillegg er det veldig lærerikt å se seg selv i ettertid, og få innspill fra de andre i basisgruppen. Dette vil helt klart bidra til å gjøre oss bedre rustet som leger i den virkelige verdenen i fremtiden, sier Sandra Kristiansen.

 – Jeg syntes det gikk kjempefint. Det er flott med en slik oppfølging, og jeg har fått veldig god informasjon gjennom samtalene med flotte folk på sykehuset, konkluderte Nelly Hansine Kristoffersen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.