Sollied, Austad, Pedersen, Næss og Røtvold

Liv Ingrid Sollied, seksjonsleder, Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø
Thomas Katla Austad, enhetsleder, Akuttpsykiatrisk seksjon, Psykiatrisk avdeling
Fredrik Pedersen, psykologspesialist, Alderspsykiatrisk seksjon, Psykiatrisk avdeling
Marit Nordgård Næss, seksjonsoverlege, Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø
Ketil Røtvold, overlege, Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Psykiatrisk avdeling

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.