vurderingsteam voksenpsykiatri Asgard 1

Psykologspesialistene Boy Greve og Kristine Altmann har sammen med enhetsleder Kjersti Fredheim (til høyre) åpnet opp for et raskere avklaringstilbud til pasienter som kommer til Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved UNN på Åsgård. Foto: Per-Christian Johansen .

Lover pasientene tidlig avklaring

vurderingsteam voksenpsykiatri Asgard 1
Psykologspesialistene Boy Greve og Kristine Altmann har sammen med enhetsleder Kjersti Fredheim (til høyre) åpnet opp for et raskere avklaringstilbud til pasienter som kommer til Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved UNN på Åsgård. Foto: Per-Christian Johansen .

Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved UNN Åsgård tar organisatoriske grep som vil komme pasientene til gode.

Et nyetablert vurderingsteam på åtte behandlere står nå klare til å gjennomføre tidligere pasientmøter for å sikre raskere avklaring. De første pasientene var inne til samtaler allerede i forrige uke.

Ordningen er hentet fra en modell som har gitt svært gode resultater ved Tiller distriktspsykiatriske senter i Trondheim (St. Olavs Hospital).

– I praksis betyr det en ny tilnærming for vurdering og planlegging av behandling i poliklinisk psykisk helsevern. Mange pasienter vil få et tilbud som sikrer dem tidlig avklaring, fremfor lang tid på venteliste, forklarer konstituert seksjonsleder Fred Emil Bjerke.

vurderingsteam voksenpsykiatri Asgard 4 kopi
Enhetsleder Kjersti Fredheim og konstituert seksjonsleder Fred Emil Bjerke satser på kortere ventetider ved voksenpsykiatrisk poliklinikk fremover. Foto: Per-Christian Johansen

Flere henvisninger

Tiltaket kommer som følge av økt pågang under og etter koronapandemien. Mens antall henvisninger lå på 940 i 2018, mottok voksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsø  1.330 henvisninger i fjor.

Dette har medført at pasienter har måttet vente i månedsvis på første time.

Med ny organisering og bedre planlegging er målet at pasientene skal vente maksimalt to uker på det første møtet med behandler. Gjennom en tidlig og mer nøye vurdering – som også kan resultere i inntil to oppfølgingsmøter – skal behovet for eventuell videre behandling avklares.

Hjelp til riktig tid

De pasientene som etter dette trenger ytterligere oppfølging i spesialisthelsetjenesten, blir satt på ventelister for ordinært inntak.

– Det viktigste er å få en tidlig avklaring på behovet de ulike pasientene har. Da vil vi lettere kunne gi pasientene riktig hjelp til riktig tid, sier enhetsleder Kjersti Fredheim.

Hun har ledet arbeidet med å implementere ordningen med vurderingsteamene de siste månedene. Arbeidet har inkludert både spesialister, psykologer og ledelse.

– Det er lagt ned en stor innsats og gjort et grundig arbeid med å få dette på plass så raskt, fastslår både Fredheim og Bjerke.

Gode resultater

Pasienter med psykiske helseplager har ofte sammensatt problematikk. Dette krever i mange sammenhenger individtilpassede vurderinger, som det nye vurderingsteamet skal prøve å tilnærme seg mer effektivt.

Kanskje viser det seg at mange henviste pasienter klarer seg med tidlig avklaring hos behandler, fremfor å stå på venteliste i månedsvis med en uavklart tilstand.

– Med et utvidet vurderingsteam vil vi jobbe mer systematisk. Målet er å tidlig finne ut av pasientenes behov, og eventuelt komme tidligere i gang med behandling, som forhåpentligvis vil gi pasientene en god opplevelse, sier psykologspesialistene Kristine Altmann og Boy Greve.

vurderingsteam voksenpsykiatri Asgard 2
Psykologspesialist Kristine Altmann og kollegene håper den nye organsiseringen skal bidra til bedre pasientopplevelser. Foto: Per-Christian Johansen

En studie fra Tiller distriktspsykiatriske senter i Trondheim viser at over halvparten av de drøyt 1.000 henviste pasientene i perioden 2017-19 ble avklart etter én samtale med behandler. Over 90 prosent ble avklart i løpet av tre samtaler.

Kortere pasientforløp

– Teamene vi har etablert skal jobbe to og to, og den totale kapasiteten vil være opp til 16 pasientmøter i uka. Med tidlig avklaring håper vi flere pasienter kan oppleve kortere pasientforløp, sier Kjersti Fredheim.

Den nye ordningen skal prøves ut gjennom vinteren og evalueres til påske i april. Da vil også erfaringene fra pasientene bli tatt med.

– Vi har også utviklet en brukerundersøkelse basert på tilbakemeldinger fra tidligere brukere, for å kartlegge hva pasientene mener om tilbudet, sier Fredheim.

Forskningsavdelingen har bistått slik at det er mulig å samle inn disse dataene digitalt.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.